banner590
Av. Vedat ORUÇ
Av. Vedat ORUÇ
ADLİ TATİL Mİ DEDİNİZ?
Yazarın Makaleleri
ÖNALIM HAKKI VE UYGULAMADAKİ SORUNLAR
Günümüzde, ülkemizdeki taşınmazların önemli bir bölümü ortak mülkiyet şeklinde tescil edilmiş ve ortak maliklerce kullanılmaktadır. Ortak mülkiyete tabi taşınmazların kurulması, kullanılması, yararlanılması ve tasarrufu ile sona erişleri...
KISMİ KAMULAŞTIRMA - KALAN KISMIN KAMULAŞTIRILMASI
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 46. maddesinde ve Kamulaştırma Kanunu'nun 12. maddesinde belirtildiği üzere; idare, kamu yararı olan bir proje kapsamında, bir taşınmazın tamamını kamulaştırabileceği gibi sadece bir kısmını...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ UYGULAMA SÜRECİ - ARSA SAHİBİ AÇISINDAN
Ülkemizde ekseriyetle, Kat/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmelerinin genel geçer ana teamüller esas alınarak veya detaylara önem verilmeden imzalandığı görülmektedir. Fakat, sözleşme süresinin dolması veya problemlerin ciddi...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Anayasamızda belirtilen temel özgürlüklerden birisi de "Sözleşme hürriyeti"dir (m.48). Sözleşme özgürlüğü ile, taraflar; sözleşmenin karşı tarafını seçebilir, sözleşmeyi istediği şekilde yapabilir, sözleşmenin içeriğini dilediği...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ FESİH VE AÇILABİLECEK DAVALAR
Bu makalemizde, günümüzde uygulamada sık sık karşılaştığımız müteahhit ve arsa sahipleri arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı ortaya çıkan; kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin haksız feshi halinde müteahhit tarafından açılabilecek...
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART VE GECİKME TAZMİNATI
Bu yazımızda, genel olarak Borçlar Hukuku'nun temel kavramlarından sayabileceğimiz, 'Cezai Şart” ve 'Tazminat” kavramlarını İnşaat Sözleşmeleri bağlamında incelemeye çalışacağız. Meslektaşlarıma ve İnşaat sektörüne...
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ İŞLEYİŞİ VE AVANTAJLARI
Gayrimenkul Yatırım Fonları ile ilgili önceki yazılarımızda'Dünyada ve Türkiye'de GYF”ve'GYF'lerin Kuruluşu ve Yönetimi”başlıklı çalışmalarımızı siz değerli okuyucularımıza sunmuştuk. Bu yazımızda ise Gayrimenkul...
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ KURULUŞU VE YÖNETİMİ
Gayrimenkul Yatırım Fonlarını genel hatları ile incelediğimiz"DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI"başlıklı yazımızda;Gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) sadece portföy yönetim şirketleri ile gayrimenkul portföy yönetim...
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI
Ülkemizde yeni yeni kurulmaya başlanan Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) hakkında 2014 yılı başlarında 'GAYRİMENKUL PİYASASININ YENİ GÖZDESİ; GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI” [1] başlığı ile detaylı bir makale çalışmamız olmuştu....
BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI
Son yıllarda finansal sıkıntıya düşerek, arka arkaya iflas eden ya da yaptığı inşaatı bir şekilde bitirip teslim edemeyen inşaat şirketleri nedeniyle binlerce daire alıcısı veya arsa sahibi mağdur oldu.  Bu konuda bir çok mağduriyet...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN MÜTEAHHİT TARAFINDAN FESHEDİLMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ, FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARINI tüm yönleri ile ele alarak incelemeyi amaçladığımız çalışmamızda,'Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Genel Bakış”adlı yazımızla konuya giriş yapmıştık....
'DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI' (DOP) UYGULAMASI NEREYE GİDİYOR?
Kamulaştırmasız el koyma/atma, hukuka aykırı olabileceği gibi hukuka uygun da olabilmektedir. Hukuka uygun! kamulaştırmasız el koyma/atma, doktrinde, kimi yazarlar tarafından düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak, kimi yazarlar tarafından da...
'DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI' (DOP) UYGULAMASI NEREYE GİDİYOR?
Kamulaştırmasız el koyma/atma, hukuka aykırı olabileceği gibi hukuka uygun da olabilmektedir. Hukuka uygun! kamulaştırmasız el koyma/atma, doktrinde, kimi yazarlar tarafından düzenleme ortaklık payı (DOP) olarak, kimi yazarlar tarafından da...
KÜLTÜR VARLIKLARIMIZIN İHYA EDİLEBİLMESİ ADINA GÜZEL BİR ADIM
Uzun yıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan yurdumuzda tarihi kültür varlığı niteliğinde çok fazla sayıda taşınmaz eser bulunmaktadır. Ancak bu tarihi taşınmazların bizden sonra gelecek nesillere de aktarılabilmesi için...
KARŞILIKSIZLIK PROBLEMİMİZ!
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin açıkladığı verilere göre; Ocak-Nisan 2015 dönemi karşılıksız çek adedi önceki yıla göre %15, karşılıksız çeklerin tutarı ise % 61 artmış. Nisan 2015 itibarıyla, adet olarak en fazla karşılıksız...
YE İÇ GÜL EĞLEN DOSTLAR!!
Bu akşam, Kadıköy Tepe Naitilus AVM önünden Ayrılıkçeşme Marmaray'ın girişine ilerliyorum. 4-5 kişilik bir orkestra ses sistemi kurmuş TSM Şarkısı söylüyor. Şarkının nakaratında; "Safâ geldiniz dostlar Ye iç gül eğlen dostlar...
KAMULAŞTIRMA KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER ANAYASA'YA AYKIRI MI?
A- GENEL OLARAK Kamulaştırma, bir diğer ifadeyle 'istimlak”; devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, karşılıklarını (bedelini) peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ARSA SAHİBİ TARAFINDAN FESHEDİLMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ, FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARINI tüm yönleri ile bir bütün olarak ele alarak incelemeyi amaçladığımız çalışmalarımızda şu ana kadar; "Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Genel Bakış" başlığı...
'DAVA SONUCUNA KATILMA YASAĞI' ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
'Dava sonucuna katılma yasağı” ya da 'Hasıl-ı davaya iştirak yasağı” Roma Hukuku'ndan bu yana üzerinde tartışılan bir konu olmuştur. TBB Disiplin Kurulu; 'Avukatlık mesleği, kamu niteliğinde serbest bir meslek olmasının...
MADEN KANUNU’NDA NELER DEĞİŞİYOR?
TBMM'de ilk 21 maddesi görüşülüp kabul edilen ve 21.01.2015 tarihinde kalan maddeleri görüşülecek olan Maden Kanunu değişiklikleri neler getiriyor? BAKAN ONAYI OLMADAN MADEN RUHSATLARI DEVREDİLEMEYECEK TBMM görüşme ve kabul süreci devam...
İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN İFA DIŞI NEDENLERLE SONA ERMESİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İnşaat sözleşmesini kendiliğinden sona erdiren sebeplerin başında tarafların üzerlerine düşen borçları ifa etmeleri gelir. Bu anlamda, müteahhit yapımını üstlendiği inşaatı, sözleşmeye uygun olarak zamanında teslim eder; arsa sahibi...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ - GENEL BAKIŞ
İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ, FESHİ VE HUKUKİ SONUÇLARINItüm yönleri ile bir bütün olarak ele alarak incelemeyi amaçlamaktayız. Bu bağlamda; konuya giriş olarak"Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Genel Bakış"ı ele alacağımız...
ACELE KAMULAŞTIRMA/ACELE EL KOYMA UYGULAMASI - SORU CEVAP
Acele kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 'acele kamulaştırma” başlıklı 27. maddesinde düzenlenmiştir. 27. maddede; acele kamulaştırmanın şartları, şartların varlığı halinde mahkemece taşınmazın değerinin...
CMK’DAKİ KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMAMASI YA DA YANLIŞ/EKSİK UYGULANMASI NEDENİYLE TAZMİNAT
Hazırladığımız bu makalemizde özellikle son dönemde yaşadığımız hukuk skandallarından biri olan ve ciddi mağduriyetlere sebebiyet veren ceza kanunumuzda düzenlenmiş Koruma Tedbirleri'nin uygulanmaması, yanlış ya da eksik uygulanması...
6502 s. TKHK UYARINCA GAYRİMENKUL SATIŞLARINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER
6502 sayılı kanun hükümleri ile birlikte Gayrimenkul Satım sözleşmelerinde, tüketici haklarının etkin bir korunma altına alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Gayrimenkul Satışları ile ilgili düzenlemelerde bu yasa ile getirilen yeni...
ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASI
Uluslararası ticarette muhtemel ihtilafları baştan önleyebilmenin en önemli yolu, işin başında yazılı ve usulüne uygun bir sözleşmenin yapılmasıdır. Bir sözleşme hazırlanırken dikkate alınması gerekli en önemli husus, sözleşmenin,...
ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ VE TÜRKİYE
'Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi” (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID), uluslararası yatırım uyuşmazlıklarının çözümü amacıyla 'Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları...
GAYRİMENKUL PİYASASININ YENİ GÖZDESİ; GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI
GİRİŞ Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yatırım seçenekleri giderek artmaktadır. İnsanlar ve tüzel kişilikler tercihlerine göre gayrimenkule, devlet veya özel şirket tahvillerine, kıymetli madenlere, hisse senetlerine yatırım yapabilmektedirler....
MESLEĞİNDE USTA OLMAN YETMEZ, BİLGE DE OLMALISIN!
Müsaadenizle, özellikle serbest meslek erbabı-avukatların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir hikayeyi arz ederek yazıma başlamak istiyorum. Hikaye şöyle; 'Hindistan'da çok ünlü bir ressam varmış. Herkes bu ressamın yaptıklarını...
“AFYON SAVAŞI” VE HONG KONG
Bu yazımızda ilginç bulduğum bir makaleyi sizlerle paylaşmak istedim. Alıntıladığım makale'nin asıl başlığı 'Dünden Bugüne Hong Kong”. 'Afyon nere Hong Kong nere?” dediğinizi duyar gibiyim. Sabırla yazıyı sonuna kadar...
SEKTÖREL VE HUKUKSAL OLARAK GEMİ SÖKÜM-GERİ DÖNÜŞÜM
Hazırlayan: Av. Vedat ORUÇ SEKTÖR HAKKINDA Uluslararası Denizcilik Teşkilatı (IMO) tarafından ‘yeşil endüstri' olarak kabul edilen gemi geri dönüşüm sektörü, sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin önem kazandığı günümüzde Türkiye'de...
MÜTEKABİLİYET TASARISI ÜZERİNE NOTLAR
'MÜTEKABİLİYET NEDİR? Diplomatik bir terim olan 'mütekabiliyet”, kısaca 'karşılıklılık” anlamına gelmektedir. Devletlerarası ilişkileri düzenlemekte kullanılan bu terim, ülkelerin birbirlerine eşit imkânlarla fırsat...
KENTSEL DÖNÜŞÜM YASA TASARISI NE GETİRİYOR?
Kamuoyunda 'KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI” olarak bilinen 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” neler getiriyor? 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı”,...
HUKUKTA KAİZEN MODELİ
KAİZEN MODELİ Japon yönetiminin başlı başına en önemli kavramı ve Japonya'nın rekabetteki başarısının anahtarı olarak kabul edilen Kaizen stratejisi hakkında, daha önce kulaktan dolma bilgi kırıntılarına sahiptim. Katıldığım...
KONUT MAĞDURLARI
Yazımıza ilginç bir genel kültür bilgisi ile başlayalım. BALIK, Şehir, City: Göktürklerde ve 1300 yıl önceki eski Uygur kaynaklarında büyük yerleşim merkezlerinin adı "BALIK"tır. Orta Asya'da HANBALIK, BEŞBALIK gibi örnekleri vardır....
İNŞAAT HUKUKUNDA FIDIC NEDİR? KIRMIZI ÇİZGİLER/KIRMIZI KİTAP, GİRİŞ
'Federatıon Internatıonale Des Ingenieurs Conseils” (FIDIC) 1913 yılında İsviçre'nin Lozan kentinde kurulmuş 'Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu”dur. FIDIC, Müşavir Mühendisler tarafından kurulmuş tüzel kişiliği...
“TÜRKİYE'Yİ SEVEN JAPON AVUKATLAR DERNEĞİ“ mi dediniz?
Fatih Bey, Japonya'da Japonca'yı öğreniyor ve Hukuk Fakültesi'ni orada bitiriyor. Japonya'da avukat olabilmek çok zor. Stajını da başarı ile tamamlayıp Japonya'daki ilk Türk avukat olarak Japon ve Türk Hukuk tarihine geçiyor....
DAVA AÇARKEN, “GİDER AVANSI” ÖDEME ZORUNLULUĞU GELDİ!
Pazartesi gününden itibaren açılacak hukuk davalarında, dava harçlarının yanında HMK 120. Madde uyarınca GİDER AVANSI yatırılması zorunludur. Bu husus, usul yasamızda ilk defa ihdas edilmiştir. HUMK 180., 413. maddelere göre dava açılırken,...
84 YAŞINDAKİ İHTİYAR DELİKANLI HUMK’A ELVEDA!
18.06.1927 tarihinden beri 84 yıldır yürürlükte olan 1086 sayılı HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (HUMK)'nun yasal ömrü bu gün sona eriyor. Emektar usul yasasının yerine kaim olacak 6100 sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU, 12.01.2011 tarihinde...
MADENLERİN İCRADAN SATIŞI NASIL YAPILIR?
Maden işletmesi olan bir borçluya karşı başlattığınız İcra takibiniz kesinleşti. Borç Ödenmiyor. Satıştan başka surette alacağı tahsil edemiyorsunuz. Sahayı, daha doğrusu maden ruhsatı, işletme ruhsatı hakkı ve madendeki demirbaşları...