banner567
Dr. Cengiz APAYDIN
Dr. Cengiz APAYDIN
Yazarın Makaleleri
CEVAP VE DÜZELTME HAKKI İLE İNTERNETTE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ, İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARILMASI VE UNUTULMA HAKKI
Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü, çağdaş ve demokratik bir hukuk devletinin en önemli unsurlarındandır. Bireysel ve toplumsal gelişmenin en etkin araçlarından biri olan düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü şiddet, ayrımcılık...
BİLİŞİM SUÇLARIYLA MÜCADELEDE KRİTİK ÖNERİLER
Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka uygun erişim...
BİLİŞİM SUÇLARI
1. Genel Olarak Çağımızda hızlı bir şekilde gelişen ve değişen teknoloji nedeniyle,  sınırları belirli olan bir bilişim suçları tanımı yapmak zor olmakla birlikte bilişim suçları genel olarak , 'bilişim sistemlerine hukuka...
UZLAŞMA TEKLİFİ
Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında kaldığının anlaşılması halinde uzlaştırmacı görevlendirilmesi,...
CEZA HUKUKUNDA HATA
Hata (yanılma), genel olarak, failin tasavvuru ile gerçeğin birbirine uymaması anlamına gelen bir kavramdır[1].  Amprik açıdan bakıldığında genel olarak hata kavramı, maddi veya normatif dünyaya ilişkin bir şeyin veya gerçekliğin olduğundan...