banner628
Av. Salih GÜLGELDİ
Av. Salih GÜLGELDİ
Yazarın Makaleleri
YASAMA DOKUNULMAZLIĞI
YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ AMACI, YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ, YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ KAPSAMI VE KONUSU A-) GİRİŞ Yıllardır tartışma konusu olan yasama dokunulmazlığı kurumu gerek anayasal bakımından gerekse de cezai ve hukuki...
SAYIŞTAY'IN YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI İLİŞKİSİ
6085 sayılı Sayıştay Kanunu madde 3' göre;Sayıştay; bu Kanun ve diğer kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve kesin hükme bağlama işlerini yaparken işlevsel ve kurumsal bağımsızlığı olan bir kurumdur. a-) Sayıştay ve Yasama: Yasama...
SAYIŞTAY’IN GÖREVLERİ VE DENETİM ALANLARI
Anayasanın 160. Maddesi,Sayıştay'ın görevlerini,dört başlıktatoplamaktadır: -Merkezi idare bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetlemek, -Sorumluların...
EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINDA HAREKET – SONUÇ
I-) RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK MADDE 204) TCK madde 204'e göre; bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla...
DÜŞMAN CEZA HUKUKU
Alman Ceza Hukukçusu Prof. Günther Jakobs'un 'Düşman Ceza Hukuku” kavramını ilk kullanımından bu yana yıllar geçti. Prof. Jakobs'un ortaya attığı düşman ceza hukuku vatandaş ile düşman ayrımına dayanan çerçevesiyle,...
ÖLÜM VE YARALANMALARDA SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILACAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU
YENİ TTK İLE BERABER ÖLÜM VE YARALANMALARDA SİGORTA ŞİRKETİNE KARŞI AÇILACAK DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE BEDENSEL YARALANMALARDAN ÖTÜRÜ TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesiyle...
BİLİRKİŞİLİK VE UZMAN GÖRÜŞÜ
SALİH GÜLGELDİ 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler” Dersi Kapsamında Hazırlanan Seminer Çalışması Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Cem BUDAK T.C. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans...
TCK 220 MADDESİNE GÖRE ÖRGÜT ÖRGÜT KURMAK VE YÖNETMEK SUÇU
A-) GİRİŞ: Türk Ceza Kanunun 220. Maddesine göre; Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli...
SAVUNMA DİLİ
A-GİRİŞ Savunma diline giriş yapmadan önce hukuk devleti, adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı kavramlarına değinmekte yarar vardır. 1-) HUKUK DEVLETİ 1982 Anayasasının 2. Maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu...