Ülkü GÜLMEZ
Ülkü GÜLMEZ
Yazarın Makaleleri
GEÇİCİ 64. MADDE KAPSAMINDA SGK’NIN RÜCU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
Merhabalar, Bu haftaki yazımda SGK'nun rücu alacaklarına ilişkin yapılandırma işlemlerine değineceğim. 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği...
EVDE ÇOCUK BAKIMI PROJESİ KAPSAMINDA ANNELERE MADDİ YARDIM YAPILACAK
Merhabalar, Geçen yazımda 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında çocukları canlı olarak doğan annelere yapılacak 'doğum yardımı”ndan söz etmiştim. Bu yazımda ise Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen...
DOĞUM YAPAN ANNELERE MÜJDE!
Merhabalar, Bu haftaki yazımda 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında çocukları canlı olarak doğan annelere yapılacak 'doğum yardımı”ndan söz etmek istiyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki doğum yardımı ancak usulüne uygun olarak, yetkili...
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN EK-9 KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIKLARI
Merhabalar, Bu haftaki yazımda 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.04.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 'Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması...
SGK UYGULAMALARINDA SGDP YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Merhabalar, Bu haftaki yazımda emekli iken aktif çalışma hayatına tekrar katılan çalışanların hak ve yükümlülüklerine değinmeye çalışacağım. Hiç şüphesiz aktif çalışma hayatını sürdüren tüm çalışanların nihai gayesi bir...
ÖLÜM SİGORTASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Merhabalar, Bu haftaki yazımda SGK'nun en önemli işlevlerinden olan ölüm sigortasına değinmek istiyorum. Ölüm olayı insanlar tarafından istenilmese de takdiri ilahi nihayet herkesin başına gelecek olacak bir sonuçtur.Sosyal sigorta açısından...
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER-III
(4/a Kapsamındaki Sigortalılara İlişkin Tahsis Uygulamalarındaki Değişiklikler) Merhabalar, Daha önceki yazılarımda ele almaya çalıştığım 6552 sayılı Kanun kapsamında SGK iş ve işlemlerindeki değişikliklerle ilgili olarak bu haftaki...
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER-II
Merhabalar, Geçen yazımda SGK uygulamalarındaki 6552 sayılı Kanunu ele almaya başlamış ve SGK alacaklarına ilişkin yapılandırma işlemlerini anlatmaya çalışmıştım. Bu haftaki yazımda ise ilgili Kanunla SGK iş ve işlemlerinde meydana gelen...
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK UYGULAMALARINDAKİ YENİLİKLER-I
Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar Bilindiği üzere 6552 sayılı kanunla yapılan düzenlemelerle 5510 sayılı Kanunun uygulanmasında önemli değişikliklere gidilmiş olup 5510 sayılı kanuna eklenen geçici hükümlerle genel sağlık sigortası...
SOMA FACİASININ ARKASINDAN.......
Merhabalar, 13 Mayıs'ta Soma'da meydana gelen elim maden ocağı faciasının etkilerini milletçe derinden hissediyoruz. Türkiye yasta, dünya yasta... Bu facianın meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınmaması ve cezai müeyyideler...
SİNEMA VE DİZİ OYUNCULARININ SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI / TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARI ile EMNİYET MENSUPLARINA YAPILACAK ÖDEMELER
Merhabalar, Bugünkü yazımda çalışma şartları açısından diğer sektör çalışanlarına göre farklı konumda olan sinema ve dizi oyuncularının sosyal güvenlik sistemindeki durumlarını ele almaya çalışacağım. Bunun yanında yapılan son...
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GENEL SAĞLIK SİGORTALISI
Merhabalar, Bugünkü yazımda SGK'un genel sağlık sigortası ve sigortalısı uygulamalarına değinmeye çalışacağım. Konu ile ilgili düzenlemeler 5510 sayılı Kanunun 60. Ve 61. Maddelerinde yer almakta olup ilgili Kanunun 60. Maddelerinde...
DEVAMLI NİTELİKTEKİ İŞYERLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI VE UZLAŞMA MÜESSESESİ
Merhabalar, Geçen haftaki yazımda SGK tarafından yapılan asgari işçilik uygulamalarından ihale konusu işlerde yapılan işlemleri anlatmaya çalışmıştım. Bu haftaki yazımda ise devamlı nitelikte işyerlerinde yapılan asgari işçilik uygulamaları...
İHALE KONUSU İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
Merhabalar, Geçen haftaki yazımda SGK tarafından yapılan asgari işçilik uygulamalarına giriş yapmış ve özel inşaat işyerlerine ilişkin yapılan asgari işçilik uygulamalarını kısaca anlatmaya çalışmıştım. Bu haftaki yazımda ise son...
SGK TARAFINDAN YAPILAN ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARI
Merhabalar, Bu haftaki yazımda işveren uygulamalarında özel inşaat işyerleri ve ihale konusu işlerde SGK tarafından yapılan asgari işçilik uygulamalarını anlatmaya çalışacağım. Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir yere sahip...
SGK TARAFINDAN UYGULANAN İŞVEREN PRİM TEŞVİKLERİ
Merhabalar, Bu haftaki yazıma başlamadan önce siz değerli okuyucularımın geçmiş Kurban Bayramını tebrik ediyorum.Hatırlanacağı üzere geçen haftaki yazımda prim borçlarının nasıl tahakkuk ettiğini ve tahsilat aşamasını kısaca anlatmaya...
İŞVERENLER TARAFINDAN VERİLEN APHB’E İSTİNADEN UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT İŞLEMLERİ
Merhabalar, Bu haftaki yazımda işverenlerle ilgili SGK uygulamalarından prim tahakkuk ve tahsilat işlemlerini anlatmaya çalışacağım. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle işveren ve işyeri tanımını yapmamız gerekir. İşyeri tanımı...
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
Merhabalar, Bu haftaki yazımda 21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sosyal güvenlik işlemlerinde meydana...
SGK TARAFINDAN UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM HALLERİ VE UYUŞMAZLIKLARDA İZLENECEK YÖNTEMLER
Merhabalar, Bu haftaki yazımda SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının indirimli olarak ödenebilmesi yollarını ve uygulanan idari para cezaları ile ilgili meydana gelecek uyuşmazlık hallerinde izlenecek hukuki yolları anlatmaya çalışacağım....
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARI (III)
Merhabalar, Bu haftaki yazımda '5510 Sayılı Kanunda İdari Para Cezaları” konusunun üçüncü bölümü ile işyeri kayıtlarının usule uygun olmaması nedeniyle tespit edilen kayıt geçersizlikleri ve işyeri denetimine ilişkin uygulanan...
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARI (II)
Merhabalar, Geçen hafta işlemeye başladığım '5510 Sayılı Kanunda İdari Para Cezaları” konusuna bu haftaki yazımda devam ediyorum.Bu yazımda 'bildirim yükümlülüklerine uyulmaması” sebebiyle uygulanan idari para cezalarını ele...
5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMALARI (I)
Merhabalar, Bu haftaki yazımda ve ilerleyen yazılarımda sosyal güvenlik alanında uygulanan idari para cezalarını ele alacağım Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yapılan en detaylı ve karmaşık düzenlemelerden birisi hiç şüphesiz 5510 sayılı...
İŞE İADE DAVASI SÜRECİ VE SGK UYGULAMALARI
4857 sayılı İş Kanunun 18-21. Maddeleri arasında düzenlenen 'iş güvencesi” kavramı işçi ile işveren arasında düzenlenen iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın sona erdirilmesi halinde işçiye sağlanan hakları ifade etmektedir....