banner590
Av. Sabire Sanem YILMAZ
Av. Sabire Sanem YILMAZ
Yazarın Makaleleri
Tıp Alanında Yapay Zeka Üzerine "CAHAI" İlkeleri
Avrupa Konseyi'nin Yapay Zeka Özel Komitesi (CAHAI) Yapay Zeka sistemlerinin düzenlenmesi ile ilgili yayımladığı 14.12.2020 tarihli kapsamlı raporunda, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü alanında çok farklı açılardan değerlendirmelerde...
EDPS’nin Avrupa Sağlık Alanı ile İlgili Güncel Tavsiyelerinin Değerlendirilmesi
17.11.2020 tarihinde Avrupa Veri Koruma Denetçisi tarafından 2020/8 sayılı Sağlık Veri Alanı ile ilgili görüş yayımlandı. Özellikle kişisel verilerin korunması alanında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ile ticari alanı...
5G ve yeni Mahrem
Teknoloji hızlandıkça mahrem alanın korunması da daha farklı teknikler ve sızmaya dair önlemler alınmasını gerekli kılıyor. Altyapının güçlendirilmesi ve verilerin hızlı iletilmesi, mobil iletişimin, dijital sağlığın, uzaktan yönetilen...
REMBRANDT BUGÜN YAŞASA İDİ TEKNOLOJİYİ NASIL RESMEDERDİ?
Bu günlerde sık sık sevdiğim ressamlara ve hayat hikayelerine eğiliyorum. En sevdiğim ressamlardan biri de Rembrandt. Amsterdam'da Rijksmuseum'a gittiğimde çıkışta kocaman Gece Devriyesi tablosu ile karşılaşmak büyüleyici idi. Esasında...
Koronavirüs ve Kişisel Verilerin Korunması
Bu günlerde, Kişisel Verilerin Korunması alanında çalışanların en çok ilgilendiği başlık, bulaşıcı hastalık ve salgın durumlarında kişisel verilerin işlenmesinin hangi şartlara tabi olacağı ve işlemenin sınırlarının nasıl belirleneceğine...
Gizlilik Etki Değerlendirmesi
KVKK'na uyum çalışmaları içerisinde en çok önemsediğim ve şirketleri olası cezalardan koruyacak olan 'Gizlilik Etki Değerlendirmesi”, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde de 35.maddede yerini almıştır. Gizlilik Etki Değerlendirmesi...
Tasarımda Gizlilik Kavramı ve GDPR m.25
Kişisel Verilerin Korunmasının şirketlerde pratikte nasıl sağlanacağı ve yöntem belirlenmesi açısından tartışmalar gittikçe derinleşecek ve bu aşamada da şirketlere verilen idari para cezaları artarak devam edecek. Ülkemizde henüz sektör...
Google Health Data ve Kişisel Sağlık Verilerinin Geleceği[1]
Google Health Data projesi uzun süre oldukça konuşulacak projelerden biri ve tam olarak neyi ifade ediyor bilmek istiyorsanız şu an mevzuat ile korumaya çalıştığımız hemen hemen tüm kişisel verilerimizi kendi elimizle arama motoruna girdikten...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
Kişisel Verilerin Korunması Politikası, 6698 sayılı yasa gereği kişisel veri işleyen tüzel kişi ve gerçek kişilerin hazırlaması gereken dökümanlardan biridir. Bu doküman başta 108+ sözleşme, GDPR ve 6698 sayılı yasaya uygun olarak hazırlanmalı...
Video Gözetimi, Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı
Hemen her yerde hayatımızın önemli bir parçası haline gelen MOBESE kameralar ile kamu güvenliği korunurken bir yandan da Özel Hayatın Gizliliği ve alt çerçevede Kişisel Veriler ihlal ediliyor. MOBESE kameraları ile gözetleme faaliyetinin yürütülmesi...
BIG BROTHER WATCH DOSYASI VE KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ HAKKI IŞIĞINDA AHİM KARARLARI
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 11.07.2019 tarihinde Genel Kurul'da görüştüğü Big Brother Watch[1] dosyası istihbarat servislerinin kişisel verileri kişilerin rızası olmaksızın toplamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin...
TAKPAS SİSTEMİ İLE TAPU KAYIT KİŞİSEL VERİLERİNİN AVUKATLARIN ERİŞİMİNE AÇILMASI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan protokol ile avukatlara, TAKPAS üzerinden, müvekkillerinin tapu kayıtları ile davalıların tapu kayıt bilgilerini ve icra dosyalarında gerekli olan tapu kayıt...
GELECEĞİN SUÇLARINDAN: “KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL”
'Dünya artık silahlarla, enerji ile veya para ile yönetilmiyor. Birler ve sıfırlarla, minik veri parçalarıyla yönetiliyor. Yeni bir dünya savaşı patlak vereli çok oldu.Ancak bu sefer kimin daha çok mermiye sahip olduğu önemli değil. Kimin...
ROBOTLARA HUKUK NASIL CEVAP VERECEK?
Gençlik yıllarımda Isaac Asimov'un üç robotik yasasını okumuştum. O zamanlar duygu dünyamda nasıl bir değişiklik yaratmıştı tam olarak hatırlamıyorum. Neydi bu yasalar: İlk yasa: 'Bir robot bir insana zarar veremez.” İkinci...
Dijital Haklar İnsan Hakkıdır
Dijital Haklar'ın içerisinde barındırdığı haklar bütünü kapsamında 'İnsan Hakkı” olduğu tüm dünyada kabul edilmekte ve insan hakları kavramı açısından değerlendirilmektedir. Dijital haklar içerisinde sayabileceğimiz hak...
Anayasa Mahkemesi C.K kararı ve Unutulma Hakkı
Unutulma hakkı, futuristik bir hak olarak karşımıza çıkmakta ve geleceğin anayasalarının önemle üzerinde durması gereken bir hak olarak tarafımca nitelenecektir. Özellikle bireyin kendi geleceğini tayin hakkı ve geçmişini de kontrol hakkını...
Kişisel Verilerin Korunması Regülasyonu ve Unutulma Hakkı: 25.05.2018
Kişisel Veri (Personal Data), ilk defa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından ele alınmıştır. OECD tarafından gündeme gelen konular arasında kişisel verilerin korunması ile ilgili çerçeve kurallar da belirlenmiştir.[1]...
Simply Like : Yeni İnsanı Facebook Yarattı!
Bu yazının başlığını atarken çok düşünmedim ama sanıyorum tam karşılığı da buna benzer bir şeydi. Kafamı uzun zamandır meşgul eden Yapay Zeka gerçeği tam beni Allah'ım sen bizi koru talebine ciddi olarak yaklaştırırken (uzaklamış...
MEHMET HASAN ALTAN - TÜRKİYE KARARI İNCELEME NOTLARI
 CASE OF MEHMET HASAN ALTAN v. TURKEY (Application no. 13237/17) - Başvuran Türkiye'de ekonomi profesörü ve bir gazetecidir. 15 Temmuz Askeri Darbe teşebbüsü öncesinde Can Erzincan Tv'de siyasi tartışma programı sundu. Hükümete...
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi gereği Veri Sorumlusu şu beş konuda kişisel veri sahibini aydınlatmakla yükümlüdür. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen...
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE YETERLİ ÖNLEMLER
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. Maddesinde düzenlemesini bulan 'Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme...
BİTCOİNE HUKUKİ BAKIŞ
Bu satırları yazarken tüm dünya başka bir teknolojiyle bizi tanıştırmaya hazırlanırken, kıyısından ucundan yakaladığımız Bitcoin, Kriptopara ve Blockchain teknolojisinden ve hukukla ilişkisinden bahsedeceğim. Yazı tamamlanmadan Bitcoin...
Yapay zekanın ayak sesleri!
Yapay zekanın başlangıcının bitişinin başlangıcındayız.  Yani bu alanda bilinmeyenleri çözmeye başladık  ama daha yeterince yeterli değiliz.  Yazılım konusunda oldukça ilerleyen Türkiye, yasal düzenlemeler ve bürokrasiye...
Geleceğin Hukuku: 'Yapay Zeka' ile mi işleyecek?
Acaba insan gibi davranan sistemler tamamen insanın yerini aldığında gerçekleştirdiği iş ve eylemlerden hukuki ve cezai sorumluluk konusunda hukuk nasıl bir yanıt verecek. İngiliz bilim adamlarının 600'e yakın dava ile ilgili bir algoritma...
KİŞİSEL VERİYİ ANONİMLEŞTİRMEYEN ŞİRKETLER VE KURUMLAR YÜKSEK CEZALAR ÖDEYECEK!
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmesinden bu yana 20 ay geçmişken kanun düzenlemesinin tam olarak ne ifade ettiği ve kanunda düzenlenen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak yaptırımların...
ÇOCUKLARA 'İTHAL' AİLE
Bir hocama sosyal medyadan yazdığım bir yorum sonrası gelişen bu başlık neyin nesi diyorsunuz gibi hissediyorum. Ortak velayet konusunun tartışıldığı bir platformda, bizde çocukların iyiliğini düşünen ebeveyn yok denecek kadar az, ortak...
HOLLANDA’YA EVET İÇİN GİTMEK - SEÇİM PROPAGANDASI - GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
Tarih 11 Mart 2017. Türkiye tarihe önemli notlarından birini daha düştü. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edilip ülkeye alınmadı....
YENİ TÜRKİYE GELECEĞİ YAKALAYACAK MI!
Türkiye 710 yıllık donanımlı, hali vakti yerinde bir devlet geleneğinin mirasçısı. Müslüman bir halka sahip olmasına rağmen Avrupa Birliğine 1999 yılından bu yana resmi adaylık süreci yaşayan bir ülke. Gümrük Birliği üyeliği, hızla...
ÖYLESİNE
Sabah kalkıyoruz yeni bir umutla, Yanan, yıkılan, kül olan, yoksul, çaresiz, katil, sakat, ağır aksak hayatlar, Diyoruz Allah bizi bunun için getirmemiştir dünyaya, Sonra tövbe diyoruz Allah'a isyan mı ediyoruz ne! Tövbe, töv-be, Bir şekilde...
ÖLÜM CEZASI “ULUSLARARASI ANTLAŞMADAN DÖNMEK”
Ölüm cezasının Türk Ceza Kanunu'na yeniden döndürülmesinin tartışıldığı bugünlerde ölüm cezasının yeniden yürürlüğe konulması ile uluslararası antlaşmadan doğan yükümlülüklerimizden dönmenin nasıl mümkün olacağı da...
TURİZM DE ARABULUCULUK ÖN PLANA ÇIKACAK!
Turizm camiasında ülkemize gelen yabancıların tüm ihtilaflarını arabuluculuk yolu ile çözdüğü hadisesi yeni değil. Bu durumda, uzun zamandır özellikle her şey dahil oteller ile Sentido konseptli otellerde yabancıların otel içerisinde yaşadıkları...
KİŞİSEL VERİLER ÇAĞI
'Sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için sesiniz kayıt altındadır.” , 'Lütfen güvenliğiniz için annenizin kızlık soyadının 3. Harfini söyleyebilir misiniz?” , 'Lütfen formda ilgili alanları doldurunuz.” 'Kimlik numaram...
TÜRK ADALETİNİN ONARILMASININ TEK YOLU ARABULUCULUK!
Türkiye Arabuluculuk yöntemi ile ve Türkiye'nin en adil şekilde belirlenen nitelikli arabulucularıyla yeni bir döneme imza atıyor. Adaletin onarılması gerektiğinin farkına varan aklı selim yöneticilerimiz, tüm dünyada uygulanan alternatif...
E-NABIZ-KİŞİSEL VERİ-SIR SAKLAMA
Öncelikle burada konuyu en öz şekilde sizlere aktarmak zorunda olduğum hatırlatmasını yaparak bugün çok önemli hale gelmiş kişisel verilerin korunması konusunu bu konuda yer alan tezimde de anlattığım gibi 'Tıp Alanında Kişisel Verilerin...
2016’YA RAMAK KALA…
2015 yılı hepimizi çok yordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni iktidar ile paylaşım içerisinde yönettik, yatağımızın içerisine bile siyaset girdi, uykularımız kaçtı, sinirlerimiz bozuldu, zaman zaman ağladık, küfrettik, can dostlarımızla...
ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GELİYOR!
Mahkemelerin iş yükünün oldukça fazla olması ve davaların uzun sürmesi nedeni ile alternatif çözüm arayışına giren Adalet Bakanlığı tarafından İngiltere, Amerika, İtalya gibi ülkelerde uygulaması oldukça yaygın olan ve oldukça başarılı...
SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA ÖRNEĞİ: FUAT AVNİ
1 Kasım seçimlerinden sonra nerede ise hiç twit atmayan Fuat Avni için yüzlerce insan suç duyurusunda bulundu. C. Savcılığınca Fuat Avni dosyasını bilişim suçları bürosuna göndererek öncelikle bu internet ortamında saldırının kaynağı...
Avukat vekil mi dediniz?
Bugün TBMM'de avukat sayısının çok olduğu yolunda haber okuyorum ve gerçekten sevinmek yerine üzülüyorum. Üzüntüm, neden ben mecliste değilim yolunda değil, yanlış anlaşılma olmasın, neden mecliste bu kadar çok avukat varken ülkemizde...
HERŞEY ŞİŞME, YA BEYİNLER?
İçimden çok farklı bir yazı yazmak geldi, bu resmi tatil gününde. Ofiste herkes bir yana dağıldı ve ben yarı çalışır vaziyette buldum kendimi. Sonra, son yazdığım yazıya göz gezdirdim ve biraz farklı olsun istedim bu kez yazdıklarım....
YAYIN YASAĞI GEREKLİ Mİ?
Ankara'da garda yapılan saldırı ile ilgili Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği tarafından soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi. Yayın yasağı her türlü görsel, işitsel medyayı kapsadığı gibi, röportaj, bildiri...