Av. Uğur ŞİMŞEK
Av. Uğur ŞİMŞEK
Yazarın Makaleleri
TOPLUMSAL SUÇLULUK
İlkel çağlarda insanlar, suç işleme iradesi veya kusur durumuna bakmaksızın meydana gelen neticeden sorumlu tutulmaktaydı. Ancak hukuk sisteminin gelişmesi ve ceza hukuku açısından kusur sorumluluğu ilkesinin egemen hale gelmesi ile birlikte...
BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLAL VE SARSILAN DEVLET OTORİTESİ
Borçlunun icra takibine konu olan borcunu, icra dairesinde veya icra memuru huzurunda alacaklının da onayı ile belirli vadelerde ödemeye ilişkin vermiş olduğu yazılı vaade ödeme taahhüdü denir. Bu taahhüdün önemi, geçerli bir mazeret olmadan...
MAĞDURİYET İSTİSMARI
İstismar sözcüğü genel olarak bir kişinin iyi niyetinden ve zor durumundan faydalanmak, içinde bulunduğu acziyeti kötüye kullanmak manasına gelir. Dürüstlük ve iyiniyet kavramlarının karşısında yer alan istismar, ceza hukukumuzda pek çok...
HERKES ADALETE MUHTAÇTIR!
Bu yazıda anlatılan olaylar MAALESEF günümüz Türkiye'sinde yaşanan tamamen gerçek olaylara dayanmaktadır ve görevini layıkıyla yapan tüm avukat-hakim-savcı meslektaşlarımı tenzih ederim. İnsan hayatında en değerli hazine zaman kavramı...
HUKUK SAVAŞLARI
Demokratik sistemlerin vazgeçilmezi olan hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak devletin en temel vazifelerinden birisi, vatandaşlarının temel hak ve hürriyetlerine saygı göstermek ve onları güvence altına almaktır. Anayasa md.2 de belirtildiği...
SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK ESASLARI ve ZMMS’de ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
Giriş Bilindiği üzere bir motorlu aracın işletilmesi sırasında 3.kişilere vermiş olduğu zararlar sebebiyle sürücü, işleten ve sigorta şirketlerinin genişletilmiş bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bu sorumluluğun sebebi özetle endüstrinin...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA EŞİTLİK/EŞİTSİZLİK SORUNU
Bilindiği üzere kanunlar toplumun sosyal hastalıklarının şifası için geliştirilen ilaçlar gibidir. Toplumsal olarak da en hassas ve duyarlı olduğumuz noktalardan birini de cinsel suçlar teşkil etmektedir. Bu nedenle Türk Ceza Kanunumuzda cinsel...
ÇUVALDIZ!!!
Yine bir duruşma günü.. Dosyamıza çalışmış, hukuki hazırlıklarımızı yapmış, Avukatlık vakarına uygun şekilde giyinmiş bir şekilde duruşma salonuna girdik. Karşı yan meslektaşım ile duruşma salonunda karşılaşıp merhabalaştık. ...
TERÖR ÖRGÜTÜ VE FETÖ/PDY ÖRGÜTÜNE ÜYELİK SUÇU AÇISINDAN HUKUKİ İNCELEME (TCK MD.220, 314, 3713 S.K.MD.1-3)
TCK md. 314 de Anayasal Düzene ve Devletin Güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek ile üye olmak suçları ile ilgili düzenleme yapılmıştır.   TCK md.220 de genel olarak suç işlemek amacıyla örgüt kurmak...
BAŞKANLIK SİSTEMİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME
SN.TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI' NA; Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından hazırlanan ve Meclise sunularak genel itibariyle komisyonda kabul edilen Anayasa Değişikliği Teklifi Paketi 21 maddeden oluşmakla birlikte 2709 Sayılı 1982...
UYANIK OLUN: TERÖRÜN TUZAĞINA GELMEYİN
Ülkemizi bölmeye ve parçalamaya yönelik terör örgütlerinin kanlı eylemleri yılbaşı akşamında da yüzünü gösterdi. Eylemin hedefi onca kalabalık meydan varken İstanbul da sembol haline gelmiş eğlence mekanlarından biri olarak seçilmişti....
TL KULLANIMI HAKKINDA BK md.99 KANUN TEKLİFİMİZ!
Sn.TBMM; Ülkemiz ekonomisinde soruna yol açan en büyük etkenlerden biri de şüphesiz döviz kurlarıdır. Döviz kurlarının TL karşısındaki değer artışı veya kaybı ise yalnız iç değil dış faktörlere de bağlı olduğundan ekonomiyi...
YARGI YOK HÜKMÜNDE
İstanbul Adliyesinde paralel örgüt kurdukları iddiası ile soruşturması devam eden bir kısım şüpheliler ile ilgili alınan ve alınamayan, icra edilen ve edilemeyen kararlar ile ilgili bir dizi tespit aşağıda sizlerle paylaşılmıştır: 1-İstanbul...
HUKUKSAL BİR BAKIŞ: “MİLLİ VEKÂLET”
1. İradenin Aydınlatılması İnsanlar hukuksal konularda avukatlara, sağlığı ile ilgili konularda doktorlara, teknik konularda mühendislere, mali konularda maliyecilere vs. birçok meslek mensubunun bilgi ve tecrübesine ihtiyaç duyarlar. Peki, bu...