Doç. Dr. Umut YENİOCAK
Doç. Dr. Umut YENİOCAK
Yazarın Makaleleri
TAHKİM HUKUKUNA İLİŞKİN 18.09.2018’DE YAYIMLANAN İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun 13.04.2018 tarihinde verdiği tahkim hukukuna ilişkin içtihadı birleştirme kararı, bugünkü (18.09.2018 tarihli) Resmî Gazete'de yayımlandı. İçtihadı birleştirme kararına konu...
Dövizle Sözleşme Yapmayı Yasaklayan Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Değerlendirme
13.09.2018 tarihli Resmî Gazete'de 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı ve 85 karar sayılı "Cumhurbaşkanı Kararı"yla, sözleşme hukukunu ve uygulamasını doğrudan...
Tahkim Yargılamasında Önemli Değişiklik (7101 Sayılı Kanun)
15.03.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7101 Sayılı Kanun'la bazı kanunlarda değişiklikler yapıldı. Bu yazımızda, bahsi geçen Kanun'un sadece tahkime ilişkin hükümlerine değineceğiz. Yöntem olarak, önce eski ve yeni...
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Yapılan Son Kanun Değişiklikleri (7099 Sayılı Kanun)
10.03.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7099 Sayılı Kanun'la, bazı kanunlarda uygulamayı ilgilendiren önemli değişiklikler yapıldı. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında...
ON SORUDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TAHKİM MERKEZİ
Soru.   1.         : Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi'nin kurulma amacı nedir? Cevap             : Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi...
Ticari İçerikli İletilere Getirilen Yeni Sınırlama
5 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 29166 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un getirdiği önemli yeniliklerden biri, işletmelerin pazarlama ve tanıtım amaçlı olarak e-mail, sms, telefon, faks gibi araçlarla...
Eski Kiracıların Yeni Sorunu: TBK m. 347
2012'de yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun konut ve çatılı işyeri kiraları bakımından getirdiği önemli yeniliklerden biri, kiraya veren tarafın sözleşmeyi sona erdirmesi (kiracıyı tahliye etmesi) bakımından yeni bir imkân...
Ön Ödemeli Konut Satışı Hakkında Yönetmelik
27 Kasım 2014'te yayımlanan 'Ön Ödemeli Konut Satışı Hakkında Yönetmelik', uygulamada ‘projeden' ya da ‘maketten' satış diye tabir edilen konut satışlarına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Gümrük ve Ticaret...