banner590
Av. Mehmet GÜN
Av. Mehmet GÜN
Yazarın Makaleleri
Yeni adli yılda cübbe ve dua tartışması gerçekleri örtüyor
Yargıtay uzunca bir zamandır ihtiyacı olan yerleşkeye nihayet yeni adli yılın başlangıcında, 1 Eylül'de kavuştu; hayırlı olsun. Törende Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri...
Avukatlar Gününü Kutlamıyorum!
Bugün 5 Nisan. Twitter, Facebook ve tüm sosyal medyada Avukatlar Günü kutlama mesajlarından geçilmiyor. Neredeyse ben hariç bütün avukatlar, bazı müvekkiller kutlama mesajları yayınlıyorlar. Kutlamayı hak edenler Mesleğe yeni adım atmış,...
Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Sözleşmesi'ni Feshetme Yetkisi Yoktur, Devleti İstikrarlı Yönetme Yükümü Vardır!
Sakin bir kahvaltı masasına oturma planı yaptığımız bu cumartesi sabahına; hepimizi çok yakından ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması  ve TCMB başkanı Sayın Ağbal'ın görevden alınmasına ilişkin iki Cumhurbaşkanı...
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NİÇİN VAR?
Hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesine ilişkin yargılama usulü kurallarının, anlaşmaz tarafları uzlaştırma ve aralarında işbirliğini yeniden tesis etme, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirme için öneminin ne kadar farkındayız? HMK...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI DİYE BİR UCUBE ÇIKARDILAR
Vatandaşa hakimin hükmedeceği miktarı tahmin ve talep etmeye zorluyorlar; hakim bir kısmına hükmedip 'Hakimin hükmedeceğini niye bilemedin?” der gibi vatandaşa yargılama gideri cezası çakıyor. Ağalar beyler, bu nasıl adalet! Cezayı...
Bağımsız yargı için ümit var: Adalet Yüksek Kurumu
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanlığına deneyimli ve itibarlı Naci Ağbal'ı ataması, ardından ekonomiden sorumlu damadının bakanlıktan istifasını kabul etmesi, yerine tecrübeli isimlerden Lütfi...
İŞÇİ ARABULUCUYA, YARGI BİLİRKİŞİYE EMANET
İşçi, İşveren ve yargı STK'larının yüreğini kaldıran İş Mahkemeleri Kanunu Taslağı iş davalarındaki yığılma ve yavaşlığa çözüm için bir kısım uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmasını zorunlu kılmakta; onları adeta...
ADALET ve YARGI
Adalet duygusu, sadece hukukun üstünlüğü yani hukuk kurallarının uygulanması demek değildir. Hukuk kurallarının iyi uygulanması adaleti gerçekleştirmeye yetmez. Adalet inancının güçlenmesi için, en başında toplumsal refahın ve bunu elde...
Anayasa Mahkemesi'ni niye savunayım?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yönelik eleştirisini ve üslubunu hiç doğru bulmuyorum. Fakat hukuk devletinde en önce savunulması gereken kurum olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi'ni savunmak içimden gelmiyor....
Yeni, Sivil Anayasa Talebi
Siyasilerimizden, kamuoyunun geniş katılımıyla, mutabakat ve uzlaşmayla, karşıt ve azınlık görüştekilerin endişelerini de gidererek farklı görüşler arasında toplumun tercih yapabilmesine imkan veren, Üniter devlet, demokrasi, hukukun üstünlüğü,...
Kurtarılmış Dokunulmazlık Bölgeleri
1980 öncesindeydi, öğrenciyken çalıştığım büronun şirket kurma işleri için Ankara'ya haftada iki üç kere gittiğim günlerdi. Bir arkadaşımın mektubunu ve hediyesini nişanlısına elden götürdüğüm şehrin en kenar semtine, bilmeden,...
Yargıda Hesapverirlik ve Bağımsızlık
Yargıda tam bağımsızlık ve tam hesapverirlik, el ele olmalıdır. Hesap verir olmayan "Bağımsız Yargı", zamanla, "özerkleşerek" yargılayanların üstünlüğünü doğurur. "Türkiye'de 'Hukukun üstünlüğü' değil 'üstünlerin...
Yargı'da Performans Yönetimi Kaliteli Hizmet Liyakatı
Yargı'nın layık olduğu yüksek güvenilirliğe erişebilmesi için mensuplarının hizmette liyakatini sağlamak; tüm organları ile hakim, savcı, avukat ve sair yargı görevlilerinin topluma kaliteli hizmet vermekteki performanslarını ölçmek...
Hakime Ne Gerek Var?
Bunu, özellikle hukuk davaları için soruyorum... Hukuk yargılamalarında kim, ne iş yapar bir bakalım: (1) Dava dilekçesi gelince, dava açıldığına dair bir tutanak (tensip) düzenleyip dosya numarası vermek, tarafların dilekçelerini diğerlerine...
11 MADDEDE ORTA DEMOKRASİ VE ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKIŞ YOLLARI
1. Tam ve doğru ifşa ile yargılama süreçlerinin basitleştirilmesi, 4-5 yıl süren davaların 50-100 günde bitirileceği bir sistem oluşturulması 2. Yargının üstlenmesi gereken iş yükünün, mahkemeler ile avukatlar arasında rasyonel ve mantıklı...
Yargı yapılanması ve norm kadro
2019'un başında toplam yargıç sayımız 19.000'i geçmiş; 100.000 kişiye düşen yargıç sayısı ülkemizde 24,4 seviyesine gelmiş! Bu seviye, 2014 yılında Almanya'daki 100.000 kişiye 24 hâkim seviyesinin üstündedir. Devletimiz...
YARGI'DA REKABET
Mal veya hizmetlerin ideal üretim kapasitesi, toplumun ihtiyacına göre ayarlanır; çıkabilecek farklılıklar için de bir marj bırakılır. İhtiyaç çok, üretim az olursa, üreticiler, kaliteyi düşürür, kar marjını olabildiğince yükseltirler....
Yargı’da Islahat / Reform
Yargı sorunu Türkiye'nin kendisinin yarattığı, kendi ayağına dolanan ve hareketini kısıtlayan bir bataklıktır. Yargı üst yapılanması, siyasi etkiyi politika yapımı dışında her türlü siyasi etkiden arındıracak kapsamlı bir şekilde...
AİHM’nin Demirtaş Kararı Çiğnenebilir mi?
Avrupa Konseyi üyesi 47 devletin üyesi olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 6366 sayılı kanunumuz vasıtasıyla 18 Mayıs 1954 tarihinden beri Türkiye'de de bir kanun olarak yürürlüktedir. Yani Türkiye hem sözleşmeye taraf bir üyedir...
Adalet Türk Toplumunun Genlerinde Var
Hukukun üstünlüğü ve hukuku gerçekleştirmekle görevli olanların devletin diğer güçlerine karşı bağımsız ve (hatta üstün) bir yerde görülmesi anlayışı Türklerin devlet kültürüne kazınmıştır. Toplumun, devleti ilerletmenin yegâne...
Mesele Danıştay değil hızlı yürütmenin hukuka uyarlığıdır!
Yargının önüne gelen meselelerle ilgili geç karar vermesi bir yandan kamu yararı bulunan fırsatların kaçmasına neden olurken bir yandan da geri döndürülemez zararlar ortaya çıkarmaktadır. Ancak halk, siyasetçilere karşı son güven mercii...
Adil Olmayan Kurallarla Yargı Adalet Sağlayamaz
‘…Toplum adaletin tesisinde anahtar rolde ve tam yetkili olarak gördüğü, bu yönde tek başına sorumlu tuttuğu yargının hem kuralları iyi uygulamasını hem de adaletsizlikleri gidermesini beklemektedir…' Anayasa ve diğer kuralların...
Dövize endeksli sözleşmelerin yasaklanması ticarete zarar verir
Cumhurbaşkanlığı Kararıyla dövizli ya da dövize endeksli sözleşmelere getirilen yasak, iş dünyasını olumsuz etkileyecek, küçük işletmelere zarar verecek ve kayıt dışılığı artıracak müdahaleler içeriyor. Düzenleme Ne Getiriyor?...
BAROLARDA SEÇİMLER ve DEMOKRASİ
İstanbul Barosu Başkanlığı'na birçok değerli meslektaşımın aday olmasından ve her birinin farklı tespit ve fikirlerini dinlemekten SEVİNÇ; içlerinden sadece birinin baro yönetimine gelip, diğerlerinin ve fikirlerinin dışarıda kalacak...
DÖVİZLİ SÖZLEŞME YASAKLANABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanlığı, 12 Eylül 2018 tarihli 85 sayılı Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar da değişiklik yapılarak Türkiye'de yerleşik [kamu ve özel hukuku] kişilerin, aralarında yapacağı özel hukuk...
HACİZ, AİLE ve KİŞİSEL İFLAS
TC no'suna kredi, 50 lira gelirli öğrenciye 500 lira limitli kredi kartı verilerek başlayan alacaklı – borçlu ilişkisi vahşi bir icra ve haciz kovalamacasına dönüşerek nice aile felaketlerine neden olmakta… Babaların borçları nedeniyle...
YARGIDA TASARRUF ADALETTE İSRAF!
Her işin olduğu gibi yargılamaların da yolu yordamı, bir yöntemi, bilimsel bir metodu vardır; bundan tasarruf edilemez. Sonucunda ortaya çıkan ürünün kaliteli olması için süreçte işlenecek olan malzemenin kaliteli olması yetmez, işleme...
YARGITAY’DA TETKİK HAKİMİ RAPORLARI NEDEN GİZLİ TUTULMAKTA?
Bir kısım Yargıtay üyeleri, tetkik hâkimleri ile ilk derece hâkimlerinin görevlerini ihmal ve ihlal ederek zarar verdiklerini iddia ederek açtığım tazminat davasının yegâne delili Yargıtay tetkik hâkimlerinin dosya hakkında düzenlediği...
ÇALIŞAN AVUKATLAR
Bağlı Çalışan Avukatlar grubu bir araya gelerek karşılaştıkları sorunları tartışmışlar. Neredeyse tamamına itirazsız katıldığım aşağıdaki şikayetleri dillendirmişler: • Fazla mesailerle çalıştırıldıklarını fakat fazla mesai...
GÜCÜ GARİBANA YETEN HESAPVERMEZLER...
Görevlerini yapamaz, gösterilen delilleri "verilecek karara etkisi olmadığından" diyerek toplamazlar sonra da ispat edilmedi diye haklı davaları reddederler, "istinaf - temyiz sebepleri yerinde görülmediğinden, karar esasa ve usule uygun olduğundan"...
ORTA DEMOKRASİ SORUNLARI ve ÇÖZÜM YOLU
Bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda yazılmış olan rapor ve eserlerin en kapsamlısı olmaya çalışmak gibi bir iddiası olan, akademik bir referans kaynağı olmaktan çok Türkiye'nin demokrasi sorunlarını tespit etmek,...
YARGILAMADA DEMOKRASİ ve ÇOĞUNLUK
Yargılamalarda oy çokluğuyla karar verilmesi, aslında, varılan sonucun doğru olmadığının ispatıdır. Oy çokluğuyla verilen kararlar, uyuşmazlığı çözmez; sadece yargıya güvensizlik oluşmasına, tarafların uyuşmazlığını alevlendirmeye...
BOŞANMA HAKKINDA OHAL KHK'SI ve ANAYASA MAHKEMESİ
Boşanma aileler için bir OHAL durumudur; fakat Anayasa Mahkemesine göre OHAL KHK'leri neredeyse Anayasa'dan boşanma gibi bir şeydir. Anayasa m. 148(1) Anayasa Mahkemesi'ne OHAL KHK'larını denetleme yetkisi vermemiştir. Anayasa...
YARGILAMA YAPMAK GEREKMESE!
Yargılamalarda, yargılamanın taraflara her zaman açık ve onların katılımı ile yapılmasını gerektiren yargılama hukukunun temel ilkesi olan taraf aleniyeti ilkesi, özellikle bilirkişi incelemeleri sırasında yaygın olarak ve ciddi bir şekilde...
YARGIYA SİZ MÜDAHALE ETTİRMEYİN!
HSK (eski HSYK) Başkan Vekili ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı, hakim ve savcılara resmi bir uyarı yazısı göndermiş; 'Bazı kişilerin kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddiaları ya da kişisel nüfuzlarını...
KİŞİŞEL DEMOKRASİ!
Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olup TBMM'nin veya yetki verdiği hükümetin çıkaracağı kanun ve KHK'lere karşı Resmi Gazetede yayınlanması üzerine Anayasa Mahkemesinde iptal davası açılabilir....
HSK ve HAKİMLERİN BAĞIMSIZLIĞI
Her ne kadar Anayasa m. 138'de 'Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; [….] Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” ve m. 140'da...
HUKUK MU? EKONOMİSİ Mİ?
Hukuk yargılamalarında kullanılan arkaik iddiasını ispat usulü gerçeğin ispat edilebilecek kadar açıklanması veya gizlenmesi ile sonuçlanmış bulunmakta; ayrıca uyuşmazlıkların çözümü için gerekli delillerin ibrazı ve çıkarttırılmasının...
KANUNİ YARGI YETKİSİ DEVRİ!
Adli yargıda daha çok ve yaygın olmak üzere hukuk yargılamalarında neredeyse bütün davalarda, kanunla açıkça yasaklanmış olmasına rağmen hukukçu bilirkişilere veya içinde hukukçu bilirkişilerin de yer aldığı heyetlere başvurulmakta;...
AMİRAL GEMİSİ: TÜRKİYE!
Türkiye, doğunun en batısında, batının en doğusunda bir karakol gemisi değil; Türk ve İslam dünyasını çağdaş uygarlık seviyesine taşıyarak dünyada layık olduğu saygın ve şerefli yere getirme görevini üstlenmiş olan bir amiral gemisidir!...