Av. İlknur ORUÇ
Av. İlknur ORUÇ
Yazarın Makaleleri
İFLASTAN SONRA DA KONKORDATO İSTENEBİLİR Mİ?
Yazımızda; borçluya, iflastan sonra dahi konkordato yoluyla iflastan kurtulma imkanı tanıyan 'iflastan sonra/iflas içi konkordato” hükmünü incelemeye çalışacağız. İFLASTAN KURTULMAK İFLAS KARARINDAN SONRA DA MÜMKÜN MÜ? İİK m. 286,...
MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI (TEREKEYE KAYYIM ATANMASI)
Yazımızda, miras kalmasına rağmen bir türlü paylaşılamamış veya idaresi kangrene dönüşmüş malvarlıklarının yönetimi için, (kayyım niteliğinde) tereke temsilcisi atanması imkanını incelemeye çalışacağız. GİRİŞ Uygulamada büyük...
VADE KONKORDATOSU - TENZİLAT KONKORDATOSU AYRIMI VE ÖNEMİ
Yazımızda, 'TENZİLAT (YÜZDE) KONKORDATOSU” ve 'VADE KONKORDATOSU” kavramları ile bu iki konkordatonun birlikte talep edildiği 'KARMA KONKORDATO” kavramlarını irdeleyerek; yargı uygulamalarına göre hangi durumlarda  (konusuna...
KONKORDATOYA GİTME SEBEPLERİ NELERDİR? KONKORDATODA GEREKÇE VE ÖNEMİ
Yazımızda, hangi sebeplere dayanılarak konkordato istenebileceği ve konkordatoda gerekçenin önemini incelemeye çalışacağız. İcra İflas Kanunu m. 285 hükmüne göre; borçluya kendisi hakkında konkordato talep edebilme ve iflas isteyebilecek...
KONKORDATOYA GİDEN İNŞAAT ŞİRKETİNDEN DAİRE ALANLARIN HUKUKSAL DURUMU
Yazımızda konkordatoya giden müteahhitten daire almış olan tüketicilerin hukuki durumunu, konkordato sürecindeki hakları ve borçlarını incelemeye çalışacağız.  Yazımızda, 'inşaat şirketi” veya 'yüklenici” kelimeleri...
KONKORDATO SÜRECİNDE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN AKIBETİ
Yazımızda kesin mühlet kararının, konkordato talep eden borçlunun taraf olduğu sözleşmeler bakımından sonuçlarına değinerek, özellikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin feshi ve sona ermesini incelemeye çalışacağız. KONKORDATODA...
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KONKORDATO BAŞVURUSU
Yazımızda İİK 286. maddesi çerçevesinde, İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ BAZ ALARAK KONKORDATO BAŞVURUSUNUN NASIL HAZIRLANMASI GEREKTİĞİNİ incelemeye çalışacağız. İcra İflas Kanunu'muzda yer alan iflas ertelemesi kurumunun ihdas amacının...
KAMU TÜZEL KİŞİLERİ KONKORDATO TARAFI OLABİLİR Mİ?
'İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KONKORDATO UYGULAMASI – ARSA SAHİPLERİNİN VE MÜTEAHHİTTEN DAİRE ALANLARIN DURUMU” başlıklı makale çalışmamıza hazırlanırken Konkordato hükümlerindeki dikkatimizi çeken bazı hususları öncelikle kamuoyu ile...
OTOPARK YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan yeni Otopark Yönetmeliği Resmi Gazetenin 22 Şubat 2018 günlü 30340 sayısında yayımlanmış olup 15 Eylül 2018 günü itibariyle de yürürlüğe girmiştir. Çalışmamızda, otopark sorununun çözümü...
KA(R)GİR YAPI NEDİR? HUKUKTA BİNANIN KA(R)GİR OLUP OLMAMASININ ÖNEMİ NEDİR?
Tapu kayıtlarında, belediye uygulamalarında sıkça kullanılan 'Ka(r)gir Yapı”- 'Ka(r)gir Bina” - 'Ka(r)gir Ev” tabirleri ne anlama gelmektedir. 'Karkas” ile 'Ka(r)gir” tabirleri iarasındaki fark nedir? Çalışmamızda;...
"ALTIN SENEDİ" - "ALTIN ÇEKİ"
Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın, Takasbank'a "Altın Transfer Sistemi" faaliyet izni verdiğine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu karar Takasbank'ın çek tahsilindeki önemini anımsattı. Altın Çeki uygulaması...
MUVAKKAT YAPI NEDİR? İMAR PLANINDA KAMU HİZMETİNE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPI RUHSATI NASIL ALINIR?
İnşaat hukukunda şantiyelerden ibaret olarak görülebilen Muvakkat/Gecici Yapılar sadece şantiye binalarından ibaret değildir. İmar planlarında kamu hizmetine ayrılan parsellerde de, (kamulaştırılmasını beklemek yerine) yasal olarak Muvakkat...
VAZİYET PLANI NEDİR? NASIL HAZIRLANMALIDIR? İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE VAZİYET PLANININ ÖNEMİ NEDİR?
İnşaat hukukunda ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde sıkça bahis konusu olan Vaziyet Planı ne demektir? Mevzuatımızda nasıl tanımlanmaktadır? Nasıl hazırlanmaktadır? Hangi hususları içermelidir? Hangi makamca onaylanmaktadır?...
YAPI UYGULAMA/TATBİKAT PROJESİ NEDİR? İMAR MEVZUATINA GÖRE NE ZAMAN ve NASIL HAZIRLANIR? NASIL ONAYLANIR?
Yazımızda, imari Projenin veya Avan Projenin ilgili idare tarafından onaylanmasından sonra, yapının inşaa edilebilmesi için uygulama projelerinin hazırlanması ve yine ilgili idare tarafından onaylanması gerekmektedir. Yapının inşaa edilebilmesi...
AVAN PROJE NEDİR? NASIL HAZIRLANMALIDIR?
İnşaat uygulamasında ve mevzuat çerçevesinde Avap Proje ne anlama geliyor? Hangi yapılar için gereklidir? Nasıl hazırlanmalıdır? İçeriğinde bulunması gereken kriterler nelerdir? Onay mercii neresidir? gibi sorularımıza cevap niteliğinde...
YAPI RUHSATI NASIL ALINIR? YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ NELERDİR?
YAPI RUHSATINA DAİR SORU CEVAPLI TÜM AÇIKLAMALAR Uygulama imar planı yapılmış/mücavir bir alanda yapılacak bir yapının inşaatına başlamak için (kanun ve yönetmeliğin tanıdığı istisnalar dışında) yapı ruhsatı alınması zorunludur....
KMK’DA GAYRİMENKUL - ANAGAYRİMENKUL KARMAŞASI VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ YASAĞI
Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ortaklığın giderilmesi yasağını düzenleyen hükmün anlam karmaşasına sebep olduğunu düşünüyoruz. Yazımızda, bu karmaşaya dair görüşlerimizi dile getirmeye çalışacağız.  'KAT MÜLKİYETİNE...
GAYRİMENKUL MÜ? TAŞINMAZ MI? KAVRAMLARIN YASALARIMIZDAKİ DEĞİŞİM SÜRECİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra yapılan ilk kanunların bir çoğunda 'gayrimenkul” olarak ifade edilen kavram özellikle 1980 yıllarından sonraki mevzuatta 'taşınmaz” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Mevzuatın...
DAİRENİZİ VEYA VİLLANIZI DEVRE MÜLKE DÖNÜŞTÜREBİLİRSİNİZ
Kat Mülkiyeti Kanunu, maliki olduğunuz villayı veya sıradan bir daireyi devre mülke dönüştürmenize imkan tanımaktadır. Kanunun tanıdığı bu hak, özellikle tatil yöreleri, termal yöreler gibi yerlerde uygulanabilecek imece usulü yeni bir...
KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişikliklerle; müteahhitlere, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine istinaden, cins değişikliği, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi işlemlerini yapabilme yetkisi tanınmıştır. Değişiklikle,...
APARTMAN/SİTE ORTAK GİDERLERİNDEN EŞ DE SORUMLUDUR
Site veya anagayrimenkul ortak giderlerinden malik sıfatı olmayan veya kiracı/kefil sıfatı olmayan eş de sorumlu olacak mıdır? Eşin ortak giderlerden sorumlu olup olmayacağını, Kat Mülkiyeti Kanunu, Yargıtay 20. HD kararı ve Türk Borçlar...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE "ANAHTAR TESLİM" KAVRAMI
Tarafların Anayasası niteliğindeki Kat Karşılığı/Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, esasen inşaat sürecinde, teslimde, teslimden sonra sorun çıkmaması veya çıkarsa da öncelikle sözleşme esas alınarak çözüme kavuşturulması...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI
Ükemiz ekonomisinin lokomotiflerinden olan İnşaat Sektörüne ilginin artması birçok sektörden bu alana yönelime sebep olmuştur. Bu durum da gerçekten yetkin olmayan kişi ve şirketlerin sektöre zarar vermesine, işlerine başlayamama, işe devam...
2B ARAZİLERİ BEDELSİZ İADE TALEPLERİNDE YAŞANAN MAĞDURİYETLER
2012 yılına kadar, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B paragrafı çerçevesinde mülkiyet hakları iptal edilen arsa sahiplerinin 2B kapsamındaki taşınmazları iade veya tazminat başvuruları Maliye İdaresi tarafından hep reddedilmişti....
KONUT MAĞDURLARI, ARSA SAHİBİNE KARŞI DA DAVA AÇABİLİR
Maket üzerinden konut satışlarında yaşanan mağduriyetlere yönelik medyaya yansıyan haberlere çok sık rastlanmaktadır. Sat-Yap modelini uygulayan bazı müteahhitlerin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek inşaatı yapmadıkları veya yapamadıkları,...