Av. Emine NALÇACI
Av. Emine NALÇACI
Yazarın Makaleleri
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
Paylı mülkiyette; birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir malın tamamına, belli paylarla maliktir. Bu mülkiyet türünde; önemli tasarruf işlemleri, TMK gereğince, kural olarak, ancak pay ve paydaş çoğunluğu ile gerçekleştirilebilecektir....
İŞÇİ ALACAKLARINDA FAİZ BAŞLANGICI VE ORANLARI
-Kıdem Tazminatı- Mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Faiz oranının tespitinde kamu-özel banka ayrımı yapılmamaktadır. Davacı tarafça talep edilmese dahi; kıdem tazminatı hesabında mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranı...
ŞUF’A DAVALARINDA BEDELDE MUVAZAA VE YARGITAY UYGULAMASI
Kanuni şuf'a (önalım) hakkı; paylı mülkiyet hükümlerine tabi taşınmazlarda, payın malikler dışında bir kimseye satılması halinde doğar. Öncelikle; önalım hakkının kullanabilmesi için, aradaki ilişkinin mahiyetinin mutlaka satış...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İKALE
İkale; karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin sona erdirilmesi, bir başka deyişle, bozma sözleşmesidir ve mevzuatımızda düzenlenmemiştir. Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde; tarafların yaptıkları sözleşmeyi, ortak iradeleriyle diledikleri...
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİ HAKLARI
Türkiye'de internet kullanımı, her geçen gün artmaktadır; TÜİK 2014 verilerine göre, internet kullanan bireylerin oranı % 53.8, internetten alışveriş yapanların oranı ise % 30.8'dir, internetin insan hayatındaki yeri yadsınamaz...
STAJYER AVUKATLARIN 1 MAYIS’I
Stajyer avukatların mesleki sorunları, herkesçe bilinen; ama ne yazık ki, üzeri örtülmeye çalışılan, görmezden gelinen problemlerdir. Oysaki Hukuk Fakültesi'nden yeni mezun olmuş, mesleğe büyük umutlarla adım atmış gençlerin; şevki...