banner647
Av. Faruk ENES
Av. Faruk ENES
Yazarın Makaleleri
MODERN DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ : DEVREMÜLK SİSTEMİ
Devremülk ya da Devre tatil sistemi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 50. Maddesinde düzenlenmiş olup 'Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için...
HİZMET SUNMADAN HİZMET BEDELİ ALMA FURYASI
Ülkemizde maalesef Tüketici Hakları Derneklerinin çalışmalarına; bir çok meslektaşımızın eşsiz çabalarına rağmen tüketiciler halen yeterince bilinçlendirilememiş ve büyük kurumlar tarafından haksız bedeller ödemeye mahkum edilmiş;...
BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN ALDIĞI ÜCRETLER HAKKINDA BİR İNCELEME
Bilindiği üzere Bankacılık Kanunu'ndaki temel düzenlemelere göre bankaların asli görevleri "mevduat toplatmak ve mevduatı işleterek" gelir elde etmektir. Ancak BDDK'nın daha evvel yaptığı müteakip rapor ve açıklamalarda birçok...
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE TEMEL SAVUNMA ARGÜMANLARI
Bilindiği üzere tüketici hakem heyetleri her ne kadar sürekli olarak tüketici lehine karar verseler de; bankalar ellerindeki mali gücü kullanmak suretiyle en küçük meblağları bile tüketici mahkemelerine itiraz yoluyla taşımakta ve böylelikle...
HAKEM HEYETİNE BAŞVURMADAN YAPILAN ADİ TAKİPLER KONUSU
Ülkemizde maalesef güçlü olanların; yurttaşlarımızın bilgisizliğinden yararlanmak suretiyle ya da onları korkutmak suretiyle ve maalesef buna hukuku da alet ederek 'hukuk tanımama modası”na devam ettiğini hayretle görmekteyiz. Bu bağlamda...
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI
Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yurtdışında geçen sürelerin borçlanılmasıyla ilgili olarak talepleri reddetmektedir. SGK reddettiği taleplerde evvela8/5/1985 tarih ve 3201 sayılı kanunun YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ...
ANAYASA MAHKEMESİ ve İPTAL KARARLARI
Bilindiği üzere Anaya Mahkemesi'nin kararlarının niteliğiyle ilgili 153. Maddesinin 5. Fıkrasına göre; açıkca dile getirildiği gibi 'İptal kararları geriye yürümez.”.. Aynı maddenin 3. Fıkrasına göre ise; 'Kanun, kanun...
İMAM NİKAHI MESELESİ ve ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Öncelikle bu tip haberler medyanın şişirmesiyle oldukça çabuk bir şekilde toplumda yanlış anlaşılmakta ya da tam olarak anlaşılmamaktadır. Kuralımız açıktır : Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeli olur. Anayasa Mahkemesi kararlarının...