banner649
Dr. Mustafa ALPASLAN
Dr. Mustafa ALPASLAN
Yazarın Makaleleri
MALİ TATİL HAKKINDA 5 SORU 5 YANIT
Soru-1: Mali tatil uygulamaları hk. 5604 sayılı Yasa hakkında mali tatil süreleri ne zaman başlar ve ne zaman biter? Cevap: Mali tatil uygulaması 1 Temmuzda başlar, 20 Temmuzda sona erer. 20 Temmuzdan itibaren sürelere 7 gün eklenir. Dolayısıyla,...
VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA KIYAS YASAĞI VE SİR VE AĞDA İMALATÇILARININ ÖTV MÜKELLEFİYETİNE TABİ TUTULMASI SORUNU
Vergi idaresi tarafından 2016 yılından itibaren bazı kuaför malzemeleri satıcıları ve sir/ağda imalatçıları hakkında geçmişe yönelik vergi kaydı açılarak ÖTV mükellefiyeti tesis edilmektedir. 2021 yılında geçmişe yönelik 2016 yılından...
Hangi vergi incelemeleri bu ayın sonuna kadar (Haziran 2022) bitirilmek zorunda?
Bilindiği gibi, sahte fatura kullanan mükellefler ile ilgili 7326 sayılı Kanunun ilgili 5. Mad. göre gelir-kurumlar vergisi açısından matrah artırım talepleri Yasaya göre 2021 Eylül Ayı sonu itibari ile yapılması gerekmektedir. Kullanıcılar...
SİR VE AĞDA İMALATÇILARINDA ÖTV MÜKELLEFİYETİ HUKUKİ MİDİR?
Vergi idaresi tarafından 2016 yılından itibaren bazı kuaför malzemeleri satıcıları ve sir/ağda imalatçıları hakkında geçmişe yönelik vergi kaydı açılarak ÖTV mükellefiyeti tesis edilmektedir. 2021 yılında geçmişe yönelik 2016 yılından...
YASAL DAYANAĞI OLMAYAN ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ İPTALİ HAKKINDA, CEZA İHBARNAMESİ AŞAMASINDA DAVA AÇILMAYIP, ÖDEME EMRİ AŞAMASINDA DAVA KONUSU EDİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği gibi özel usulsüzlük cezalarına karşı ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde vergi iptal davası açılması zorunludur. Ancak belli bazı durumlarda vergi ve ceza ihbarnamesine...
DOKTOR, AVUKAT, MALİ MÜŞAVİR SERBEST MESLEK ERBABINA YÖNELİK VERGİ İNCELEMELERİ HAKKINDA UYARILAR
Bilindiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla VDK tarafından serbest meslek erbabı sayılan bazı mükellef grupları üzerinde 2021 yılı ile ilgili olarak vergi incelemesi başlamış bulunmaktadır. Aşağıda 2021 yılı ile...
1 MAYIS 2022’DEN İTİBAREN DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI GETİRİLMİŞTİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yeni bir uygulama ile 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir-çelik ürünleri tesliminde KDV tevkifatı uygulaması başlamıştır. Konuyla ilgili tebliğ 1 Mayıstan itibaren yürürlüğe girmiş olup,...
SORU VE CEVAPLARLA VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İLİŞKİN VUK MAD. 359 HÜKMÜNDE YAPILAN DÜZENLEMELER NELER GETİRİYOR ?
SAHTE FATURA KULLANANLAR VEYA DÜZENLEYENLER AÇISINDAN ZİNCİRLEME SUÇ İHDAS EDİLMİŞTİR. AYRICA VERGİ CEZA HUKUKUMUZA ETKİN PİŞMANLI MÜESSESESİ DAHİL OLMUŞTUR Bilindiği gibi 213 sayılı VUK'nun 359. Maddesi uygulamada önemli problemlere...
SAHTE FATURA DÜZENLEME KUŞKUSUYLA İNCELEMEYE SEVK EDİLEN MÜKELLEFLERİN MATRAH ARTIRIMI TALEPLERİ KONUSUNDA HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR İNCELEME RAPORLARININ VERGİ DAİRESİNE İNTİKALİ İLE SONUÇLANDIRILMASI GEREKİYOR
I-GİRİŞ Bilindiği gibi, sahte fatura kullanan mükellefler ile ilgili 7326 sayılı Kanunun ilgili 5. Mad. göre gelir-kurumlar vergisi açısından matrah artırım talepleri Yasaya göre 2021 Eylül Ayı sonu itibari ile yapılması gerekmektedir. Kullanıcılar...
KURUMLAR VERGİSİ BEYANI 1 NİSAN-5 MAYIS 2022 TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEKTİR (SORU VE YANITLARLA)
Soru-1: Kurumlar vergisi beyannamesi hangi sürelerde verilecek? Cevap: Bilindiği üzere, Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden son günü saat 23:59'a kadar, dar mükellef kurumlarda...
SAHTE FATURA DÜZENLEME KUŞKUSUYLA İNCELEMEYE SEVK EDİLENLERİN MATRAH ARTIRIMI TALEPLERİ KONUSUNDA HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR İNCELEME RAPORLARININ SONUÇLANDIRILMASI ZORUNLUDUR
Bilindiği gibi 7326 sayılı yasa 09.06.2021 gün ve 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasa hükmüne göre haklarında 2016-2020 yılları için sahte fatura düzenleme bulunan mükellefler matrah artırımı hükümlerinden...
VERGİ YARGISININ YÜRÜTMEYİ DURDURMA HK KARARLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
SGK'DA ŞÜPHELİ VEYA KONTROLLÜ İŞLEMLER DOLAYISIYLA GÜN İPTALLERİ HK. GENELGE
SGK tarafından 30/01/2018 gün ve 2018-6 genelge uyarınca bazı işyerleri ve iş verenleri sahte, kontrollü veya şüpheli gibi kategorilere ayrılarak genelge ile işyerleri ve iş verenleri sınıflandırılmıştır. Bu durum SGK başkanlığı tarafından...
VERGİ MÜKELLEFLERİNE YÖNELİK E-TEBLİGAT SİSTEMİ PEK ÇOK MÜKELLEFİ MAĞDUR ETMEKTEDİR
Bilindiği üzere, elektronik tebligat sistemi 01.08.2010 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş olup, sistem 213 sayılı VUK mad. 107/A hükmüne göre vergi mükelleflerine uygulanmaktadır. Yasa hükmü aşağıda olduğu gibidir. 'Bu Kanun hükümlerine...
ZİRAİ KAZANÇLARLA İLGİLİ TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİLERİN MAHSUBU VE İADESİ
Bilindiği gibi, beyannamede gösterilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanunu'na göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir, mahsubu yapılan miktar gelir vergisinden fazla...
2021 YILI ZİRAİ KAZANÇLARIN, 2022 MART AYINDA BEYANI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
Bilindiği gibi 193 sayılı GVK'nın 53. Maddesine göre, çifçiye ait olmakla birlikte zirai işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen...
SORU VE CEVAPLARLA 2021 YILINDA KONUT KİRA GELİRİNİN 2022 MART AYINDA BEYANI SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLECEK?
Soru-1: Mülk sahibinin kiracısından depozito adı altında almış olduğu para GMSİ beyanında dikkate alınacak mıdır? Cevap: Kiraya verilen konut için veya işyeri için kiracıdan mülk sahibinin almış olduğu depozito adı altındaki bedeller...
SAHTE BELGE KULLANMA VEYA DÜZENLEMEDEN DOLAYI ASLİYE CEZA MAHKEMELERİNDE DEVAM EDEN VERGİ SUÇLARI HAKKINDA GENEL CEZA AFFI BEKLENTİSİ
Uzun yıllardır devam eden ve yargıyı gereksiz yere meşgul eden muhtelif vergi suçlarından dolayı açılan davalar mükellefleri mağdur etmektedir. Söz konusu davalar bugün itibari ile Asliye Ceza Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde (İstinaf)...
HİLELİ VERGİ SUÇU VTR VE CEZA DAVASI
Son yıllarda Vergi Tekniği Raporlarının (VTR) vergi incelemelerinde veri olarak kullanılması ve bu raporların tarhiyatlarda dayanak olarak dikkate alındığını görmekteyiz. Vergi incelemelerinde tarhiyatın dayanağı olarak vergi inceleme raporlarının...
KAÇAK ETİL ALKOL İLE İLGİLİ OLARAK ÖTV İÇEREN ÖDEME EMRİNİ İPTAL EDEN BİR YARGI KARARI
Yaşanan bir olayda, yapılan arama sırasında mükellefe ait bir araçta ….. litre etil alkol ele geçirilmiş olduğu tespit edilerek, mükellefe özel tüketim vergisi içeren cezalı tarhiyat önerilmiştir. Vergi ve ceza ihbarnamesi aşamasında mükellefe...
2021 YILINDA ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği gibi, gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kar payı sayılan gelirler aşağıdaki gibidir: 1. Her türlü hisse senetlerinin kar payları, 2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar,...
SORU VE CEVAPLARLA: 2021 YILINDA ELDE EDİLEN EUROBOND VE DEVLET TAHVİL FAİZ GELİRLERİNİN BEYANI NASIL YAPILACAK
Soru -1: Mükellef (x) tarafından 2021 yılında TL cinsinden ihraç edilmiş olan devlet tahvil faizinden brüt 42.000,00 TL tutarında faiz geliri elde edilmiş olduğunu kabul edelim. İndirim nispeti 1'den büyük olması nedeni ile mükellef (x)...
2021 MART AYI İÇERİSİNDE VERİLECEK KİRA VE ÜCRET GELİRLERİ NASIL BEYAN EDİLECEKTİR?
1. 2021 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 7.000,00 TL, işyeri kira geliri 53.000,00 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde...
VERGİ MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI HAKKINDAKİ KARARLARI VERGİ İDARESİ TARAFINDAN NASIL ALGILANIYOR?
Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal davalarında mahkemelerce yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi halinde ve söz konusu mahkeme kararı uyarınca yürütmesi durdurulmuş olan ödeme emrinin tesis edildiği tarihten sonra bu...
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN BASİT USULE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI REHBERİ YAYINLANMIŞTIR
Kazançları basit usulde tespit edilen ticari ve mesleki kazanç sahipleri ile ilgili açıklama rehberi Bakanlık tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu rehbere erişim www.gib.gov.tr adresinden yapılabilir. Özetle, ilgili rehberde basit usul ticaret...
SGK TARAFINDAN İŞVERENLERİN SİGORTA, ŞİFRE VE PAROLALARINA ENGEL KONULMASI
Bilindiği gibi, 3568 sayılı yasaya göre unvan ve ruhsat almış YMM, SMMM gibi meslek mensuplarının kullandıkları şifre, parola, kullanıcı kodu veya mühürlerine gelir idaresi tarafından zaman zaman kısıtlama veya engel getirilmiş olduğunu...
VERGİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASINDAN DOĞAN İADE TALEPLERİ VERGİ DAİRELERİNDE DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDEN KAYNAKLANAN SORUNLAR
Bilindiği gibi KDV Genel Uygulama Tebliğinde tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi usulleri açıklanmıştır. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iade taleplerinin nasıl yapılacağı konusunda yöntemler bu genel tebliğde açıklanmıştır....
OTO TAMİR VE SERVİS İSTASYONLARI TARAFINDAN KASKO ŞİRKETLERİNE DÜZENLENECEK FATURALAR
Bildiği üzere oto tamir ve servis istasyonları tarafından müşterilerine yapılan hizmetler karşılığında alınan bedellerle ilgili olarak fatura düzenlenmesi gerektiği bilinmektedir. Düzenlenen faturalarda tamir edilen aracın plaka bilgilerinin...
667 SAYILI KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLARA OHAL KOMİSYONU KARARIYLA TEKRAR GÖREVE İADE EDİLENLER İÇİN 2016 İLA 2018 YILLARI ARASINDAKİ MALİ HAKLARI ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLEN GELİR VERGİSİNİN İADESİ İLE İLGİLİ EMSAL BİR KARAR
667 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesi üzerine daha sonra göreve OHAL kararıyla iade edilen bir ücretli tarafından hesabına çalışmadığı dönem için yatırılan mali hakları üzerinden stopaj yoluyla gelir vergisinin ………......
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
Bilindiği gibi, gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan elde edilen ve Gelir Vergisi Kanunu kapsamında kar payı sayılan gelirler aşağıdaki gibidir. 1. Her türlü hisse senetlerinin kar payları, 2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar,...
VERGİ HUKUKU'NDA İHBARNAME PRENSİBİ
I-GENEL BİLGİLER Vergilendirmede tebligat işlemleri önem taşır. 213 sayılı VUK'nun 22. maddesine göre yapılacak tebliğlerin mutlak surette 213 sayılı VUK'nun tebliğ hükümlerine göre yapılması zorunludur. [1] VUK'nunda tebliğ...
MATRAH ARTIRAN VE İŞLETME KAYITLARINI DÜZELTEN MÜKELLEFLERE BU BAKİYE BORÇLARINI 6 TAKSİTTE ÖDEME OLANAĞI GETİRİLMİŞTİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 13.12.2021 tarih ve 2021/1 sayılı İç Genelge kapsamında vergi dairesine borcu olan mükelleflere bu borçlarının matrah artırımından kaynaklanmış olması sebebi ile ödenmeyen bu borçlar 6...
FOREKS İŞLEMLERİ SONUCU GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETMİŞ OLDUĞU GELİRLERİN VERGİ KONUSU
Son dönemlerde ülkemizde yaşanan kur dalgalanmalı sonucunda dikkatler döviz piyasalarına çevrilmiştir. Yatırımcılar kur dalgalanmalarından kazanç elde etmek için, kaldıracın da etkisinden faydalanmak amacıyla foreks piyasalarına yönelmektedirler....
Gayrimenkuller, Taşıtlar, Makinalar Üzerindeki Maliye Haczi Nasıl Kaldırılabilir?
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanunun 2.Maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere 74/A maddesi eklenmiştir. 'MADDE 74/A- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince...
VERGİ HACZİNDE ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI
Bilindiği gibi 6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil edilemeyen miktarlar zamanaşımına uğrayacağı hüküm altına alınmıştır....
VERGİ BORCU NASIL KESİNLEŞİR?
Bilindiği gibi, vergi uygulamasında ilk (1) nolu ihbarnameler tebliğ edilmeden, kesinleştirilmeden ödeme emri düzenlemez. 1 nolu vergi ve ceza ihbarnamesine karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde gerekli yasal işlemleri yapılmalıdır....
BELEDİYELER TARAFINDAN EMLAK VERGİSİ İÇİN VZC KESİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesinde; 'Vergi ziyaı mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk...
BELEDİYELER TARAFINDAN MÜKELLEFLERE CEZALI OLARAK YOLLANAN EMLAK VERGİLERİ DE İNDİRİMLİ VE AVANTAJLI OLARAK ÖDENEBİLİR
BELEDİYELER TARAFINDAN MÜKELLEFLERE CEZALI OLARAK YOLLANAN EMLAK VERGİLERİ DE 7326 SAYILI YASANIN 4.MADDESİ KAPSAMINDA İNDİRİMLİ OLARAK VE AVANTAJLI BİR BİÇİMDE ÖDENMESİ MÜMKÜNDÜR (7326/4-2/b) 7326 sayılı yasanın 4-2/b maddesi  hükmü...
KDV İADE İSTEMLERİNDE MÜRACAAT SÜRESİ KAÇIRILMAMALIDIR
7104 sayılı yasa ile 3065 sayılı KDVK nun 32. Md 01.01.20219 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yapılan düzenlemeler sonucunda KDV genel tebliğ ile KDV iade talep süreleri yeniden belirlenmiştir. Buna göre; I- Tam istisnalardan ve tevkifata...
ÖDEME EMRİNE KARŞI DÜZELTME İSTEMİ VE ŞİKAYET YOLUYLA MÜRACAAT
Her idari işlemde olduğu gibi vergi dairesinden mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı mutlak surette dava açılmalı mıdır? Dava açılmadığı takdirde ödeme emri kesinleşecek midir? Bütün bu soruların yanıtları aşağıda verilmeye...