banner613
banner590
Av. Aziz CANATAR
Av. Aziz CANATAR
Yazarın Makaleleri
YARGI NE HALDE?
Yargı denilince aklımıza ilk gelen şey Mahkemelerdir. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Avukat gelir. Hakim karar verir, Cumhuriyet Savcısı soruşturma yapan ve kovuşturmada yerini alan, Avukat da kutsal savunmayı temsil eden kişidir. Hakim, Cumhuriyet...
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Bu yazıyı yazarken, DESCARTES'in "DÜŞÜNÜYORUM, ÖYLEYSE  VARIM" sözüyle başlamak istiyorum. İnsan düşünceleri ile var olur. Düşünce insanın hayatını oluşturur. Düşünemeyen insan hiç bir şey üretemediği gibi başarılı...
"BIRAKIN ADALET YERİNİ BULSUN İSTERSE KIYAMET KOPSUN" SÖZÜNÜN MENŞEİ VE ADALET
Bu sözün ingiliz rahip WİLLAM VATSON'a ait olduğu bilinen bu söz Roma İmparatoru 1. FERDİNAND'IN ülke yönetiminde kullandığı sloganıydı. Bu sözün bir başka versiyonu da (JUSTİTA FİAT,RUAT COELUM) "Bırakın, gökyüzü düşse...
ADLİ YIL AÇILIŞI
Her adli yıl açılışında Yargının sıkıntılarını ve sorunlarını dile getiririz. Ancak dünden  bugüne, yargını sıkıntı ve sorunlarına bir çözüm bulmadığımız gibi yargının  sıkıntı ve sorunları gittikçe azalmadı...
ADALET VE YARGI
Ülkemizde yargı bağımsızlığı, dünden bugüne kadar tartışılmaktadır. Bu tartışma güncelliğini koruyarak devam etmektedir. Bu konudaki tartışma sürekli olduğu için, ülkemizin yargısı bağımsız mı, değil mi, bu konuyu, hukuk devleti,...
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği mücadelenin temsili başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında ABD' nin New York kentinde başlamıştır. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarında çalışan 40.000 işçinin insanlık dışı...
YARGIYI ETKİLEME
Demokrasinin olmazsa olmazı, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığıdır. Demokrasinin olduğu bir devlette; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılması ve bu güçlerden her birinin diğerinden bağımsız olması gerektiği...
YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Ülkemizde, yargı bağımsızlığı, geçmişten bugüne, sürekli tartışılmakta olup, güncelliğini her daim korumaktadır. Öyle ki, bu tartışmalar gittikçe artmakta ve ülkemizde, adalet sistemine olan güven gittikçe azalmaktadır. Bu itibarla,...
İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ
İnsanın yaradılışından kaynaklanan bazı haklar vardır. Bu haklar, Anayasamızda, temel hak ve özgürlükler başlığı altında yer almaktadır. Bu temel hak ve özgürlüklerden en önemlisi ve şu an oldukça tartışılan ifade ve basın özgürlüğü...
SUÇ İŞLEME İMTİYAZI
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 1. maddesi, Ceza Kanununun amacını, kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olarak tanımlamıştır....
GECİKEN ADALET, ADALET Mİ DİR?
Bu yazıma "ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR" özdeyişi ile başlamak istiyorum. Bu "MÜLK" kelimesinin anlamı "DEVLET'tir. Anayasamız, devletin niteliğini,demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletiolarak tanımlamıştır. Günümüzdeki çağdaş...
ADALETİN BU MU DÜNYA!!!
Bu yazıyı yazarken, adaletle ilgili olarak, bazı düşünürlerin ve bu konudaki seçkin ve saygın hukukçuların görüşlerini ve evrensel hukuk kurallarını ve anlayışını ortaya koyarak açıklamaya çalışacağım. Yargıtay binasının ve bütün...
HUKUK DEVLETİ
Hukuk Devletinin ne olduğunu anlamak için, Hukuk Devletini tanımını yapan kavramların açılımını yapmak gerekir: Bu kavramlar, hukuk, hukuk devleti, hukukun üstünlüğü ve bu kavramların karşıtı olan polis devletidir. Bu kavramların da anlamı...
HUKUKÇU OLMANIN ÖNEMİ
Her şeyden önce, hukukun üstünlüğü anlayışı ile, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasinin gerçekleşmesi için gerçek anlamda iyi hukukçulara ihtiyaç vardır. İyi bir hakim, iyi bir savcı, iyi bir avukat ve iyi bir idareci olmak...