Av. Çiğdem ÇİLCİ
Av. Çiğdem ÇİLCİ
Yazarın Makaleleri
HAKLI NEDENLE FESİHTE İHBAR SÜRESİ KULLANILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
İş Kanunu'nun ('İK”) kapsamında yer alan iş ilişkilerinde tarafların haklı nedenle fesih hakları 24 ve 25. maddelerde düzenlenmiştir. İK m. 24 işçinin, m. 25 ise işverenin haklı nedenle fesih hakkını düzenler. İş hukukunda...
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL HUSUSLAR NELERDİR?
Günümüz teknolojik gelişmeleri ve buna bağlı olarak toplum ve iş dünyasının dinamiklerinin hızlı değişimi, ticari hayatta satış modellerinin durdurulamaz bir hızda revize edilmesini zorunlu kılmıştır. İnternetin günümüz dünyasında...
İŞ DAVALARINDA KISMİ DAVA MI, BELİRSİZ ALACAK DAVASI MI İŞÇİNİN MENFAATİNEDİR?
Özel hukuk alanında usul hukukunun belirleyici etkisinin göz ardı edilemeyeceği şüphesizdir. Gerçekten iyi bir usul hukuku bilgisine sahip olan avukat fark yaratır. Zira bir davanın kazanılabilmesi için maddi hukuku iyi derecede bilmek yeterli...
CUMARTESİ GÜNLERİ YILLIK İZİN SÜRESİNDEN SAYILMALI MI?
Yıllık izin Anayasa'nın 50. maddesinde hüküm altına alınmış olan dinlenme hakkı ile güvence altına alınmış bir haktır. Emredici niteliği gereği de çalışanların feragat edemeyeceği bir yönü bulunmaktadır. Uygulama kapsamı en...
AVUKATIN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Vekâletin yoğun güven ilişkisine dayanması nedeniyle, bazı meslek mensubu kişiler yönünden sır saklama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu meslek gruplarından biri de avukatlıktır. Vekâlet ilişkisi kapsamında avukat, müvekkilinin menfaatine...
DAVANIN KONUSUZ KALMASI HALİNDE YARGILAMA GİDERİ VE VEKÂLET ÜCRETİNİ KİM ÖDER?
Dava konusu uyuşmazlıklar yargılama devam ederken borcun ifası, kiralananın tahliyesi, ipoteğin fekki gibi nedenlerle mahkemece bir karar verilmesine gerek bulunmadan çözümlenebilmektedir. Bu gibi hallerde dava konusuz kalmakta ve esas hakkında...
TİCARİ SATIŞLARDA AYIP İHBARI
Türk Hukukunda, ticari satışlar açısından ayıplı mal iddiasında olan tacirin seçimlik haklarını kullanabilmesi için satıcıya ayıp ihbarında bulunması gerektiği düzenlenmiştir. Ayıp ihbarı, alıcının ayıp nedeniyle doğan seçimlik...
HMK KAPSAMINDA DELİLLERİN İLERİ SÜRÜLME ZAMANI
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 'Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi başlıklı” 194. maddesinde tarafların dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtmek...
YARGITAY KARARLARI VE HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI
Adil yargılanma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6. Maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte hukukumuzda Anayasa'nın (AY.) 36. maddesi ile de güvence altına alınmıştır. AY.'nın 36. maddesi hak arama özgürlüğünü...