banner514
Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
İŞÇİNİN İHBAR (BİLDİRİM) SÜRESİNİ 6 HAFTA AŞAN DEVAMSIZLIĞI NEDENİYLE FESİHTE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
İşverenin haklı nedenle fesih hakkına ilişkin düzenleme İş Kanununda[1] 25 inci maddesinde yer almaktadır. Maddede düzenlenen haklı nedenle fesih hallerinden biri de 'işçinin devamsızlığının çalışma süresine göre belirlenen ihbar...
ŞEREF VE NAMUSA DOKUNACAK SUÇLAMALARDA BULUNMA - HAKLI FESİH
İş sözleşmesi ile işçi ve işveren arasında kurulan ilişkinin karşılıklı saygı çerçevesinde yürütülmesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde olumsuz hareket ya da sözler, gerek işçi gerekse de işveren tarafından gelsin aleyhe bir...
İŞÇİNİN SIK SIK RAPOR ALMASI-İŞE İADE DAVASI-GEÇERLİ FESİH
Çalışma hayatında bazı hallerde işçi, iş yerinde çalışma düzenine bozacak nitelikte sürelerle hastalanıp rapor alabilmektedir. Bu halde işverenin, İş Kanununa[1] göre haklı nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkabilir. İŞVERENİN SAĞLIK...
EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTE TAZMİNATA HAK KAZANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Evlilik nedeniyle iş akdini feshetme ve bu kapsamda yapılan fesih doğrultusunda kıdem tazminatına hak kazanılması kadın işçilere tanınmış bir haktır. Konuya ilişkin yasal düzenlemede; 'Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:…...
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİ
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİ - İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜK ALMASI GEREKMEDİĞİ - İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ İşverenler, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçilerin,...
REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ - GEÇERLİLİK KOŞULLARI
İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işçi ve işverenin karşılıklı borçları kural olarak sona ermektedir. Ancak çalışma süresince ise işçi, işverenin müşteri çevresine, işyeri sırlarına vb. hakim olabilmektedir. İş akdinin...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA İŞVERENLE REKABET - İŞÇİNİN SADAKAT BORCU
İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA İŞVERENLE REKABET - İŞÇİNİN SADAKAT BORCU - HAKLI FESİH Çalışma hayatında işçinin, işyerindeki çalışmaları sırasında edindiği bilgileri işvereni aleyhine kullanması ve bu nedenle işverenin zarara...
ARABULUCUYA BAŞVURMA ZORUNLULUĞU VE UYGULAMASI
01.01.2018 tarihi itibariyle işe iade talebiyle açılacak davalardan önce arabulucuya[1] başvurulması 7036 sayılı 'İş Mahkemeleri Kanunu” ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu husus 7036 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde ve 4857 sayılı...
İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
01.01.2018 tarihi itibariyle bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalardan önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getirilmiştir[1]. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi...
1 OCAK(YILBAŞI) İŞÇİLERE TATİL Mİ?
Bir yılın daha sonuna geliyoruz. 31 Aralığı 1 Ocağa bağlayan gece yeni bir yılın daha başlangıcı olacak. Pek çok işçinin aklına gelen soru ise 1 Ocak tarihinin tatil olup olmayacağı konusu oluşturmaktadır. 1 OCAK TATİL GÜNÜ MÜDÜR?...
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER - SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (2)
05.12.2017 tarihinde yayımlanan ve 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği”(SSİY)nde önemli değişiklikler yapan Yönetmeliğe ilişkin önceki yazımızda[1] bir kısım değerlendirmeler yapmıştık. Bu yazımızda konuya ilişkin değerlendirmelerimize...
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER
SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bir kısım önemli değişiklikler yapan 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
FAZLA ÇALIŞMA ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI
FAZLA ÇALIŞMA (FAZLA MESAİ) ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI - HAKLI FESİH Fazla çalışmanın tanımı İş Kanununda[1] yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar...
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI
Son dönemde yaşanan ekonomideki olumsuz gidişin de etkisi ile birçok kişinin kredi borcunun bulunduğu açıktır. Kredi borcu olan kişiler içinde emekliler de azımsanmayacak sayıdadır. Bankaların kredi kullandırırken imzalattığı kredi sözleşmelerini...
ÖLÜM AYLIĞI (DUL-YETİM AYLIĞI) - AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
Ölüm ile birlikte ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan hak sahibi kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış olmaktadır. İşte bu sosyal riske karşı sigortalının hak sahiplerini korumak için ölüm sigortası kapsamında 'ölüm...
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
İşyeri devrinde, devralan ve devreden işverenin sorumluluklarına ilişkin olarak borç-alacak konusunun dâhil olduğu hukuk dalına göre çeşitli düzenlemeler söz konusudur[1]. Devirden dolayı sorumluluğun kapsamının bilinmesi devreden ve devralan...
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA - PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ
Kişiler, hizmet akdine tabi çalışma, serbest çalışma, şirket ortaklığı vb. durumlara göre sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde farklı sigorta kollarına tabi sayılmaktadır. 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası...
İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU - ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
7036 s. İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır. İlgili Kanun ile birlikte birçok konuda değişiklik yapılmıştır. Biz de yazımızda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar getireceğiz.   İŞE İADE DAVASINDA...
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI-İŞ GÜVENCESİ
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI - İŞ GÜVENCESİ - İŞE İADE DAVASI   İşçilerin, iş güvencesinden yararlanabilmesi açısından işe iade davası büyük önem taşımaktadır. Ancak işe iade davasının açılabilmesi için işçinin,...
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU - İŞE İADE DAVASI   İşverenler bazı hallerde iş sözleşmesinin feshini, süreli fesih[1] şeklinde yapabilmektedir. İşveren, süreli fesihte; bildirim süresine ait ücreti...
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ - MAKUL SÜRE - İŞE İADE DAVASI   İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, '…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...
ASKERLİKTEN SONRA İŞE BAŞLATMAMA - 3 AYLIK TAZMİNAT - İŞE İADE DAVASI
Çalışma hayatında işçilerin, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işlerinden ayrılması durumu söz konusu olmaktadır. Askerlik hizmetinin sona ermesi halinde ise bu kişiler, hemen iş bulamayabilmektedir. Bu durumu gören Kanun Koyucu, askerlik ödevini...
ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ - İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK - MUVAZAA İDDİASI
İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolla işçi, işine dönme ya da işe başlatılmaması halinde de işe başlatmama tazminatı ile bunlara ek olarak da boşta geçen süre ücreti alma imkânına...
İŞE İADE DAVASI AÇMA HAKKINDAN FERAGAT EDİLMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ
Uygulamada işverenler, işçilerinin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödeyerek iş akdini sona erdirebilmektedir. Ancak böyle durumlarda işverenler, birçok kez işçilerin daha sonra kendilerine işe iade davası açmasını ve bunun neticesinde de boşta...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ - İŞE İADE DAVASI   Sözleşmenin askıya alınmasını, iş sözleşmesinin sona ermeyip geçici bir süreliğine sözleşmenin uygulanmasının durması olarak kısaca tanımlayabiliriz....
İŞE İADE DAVASI - İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI - BOŞTA GEÇEN SÜRE
İŞE İADE DAVASI - DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI - BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ   İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. İşe iade davası...
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ - SÖZLEŞMENİN FESHİNDE CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMESİ   İşçilerin, iş akitlerinin keyfi olarak feshedilmemesi yani iş güvencesinin sağlanmasında işe iade davası ve bunun...
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI - AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI
İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçi, işe geri dönme imkânını ya da...
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIK
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADE DAVASI   İşverenin, hangi hallerde haklı nedenle fesih yapabileceği İş Kanununda genel hatlarıyla belirtilmiştir[1]. Söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi...
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ - YARGILAMANIN UZAMASI   İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması konusunda işçiler için önemli bir dayanaktır. Bu şekilde işverenin, keyfi olarak iş akdini sona erdirmesi...