Av. Feyzullah CİHANGİR
Av. Feyzullah CİHANGİR
Yazarın Makaleleri
KUVVETLER AYRILIĞI, YARGI BAĞIMSIZLIĞI
Kuvvetler ayrılığı demokratik hukuk devletinin en önemli ilkelerinden birisidir. Kabaca sınır tanımayan iktidarlara karşı temel hak ve hürriyetlerin korunması ihtiyacını, güç ve yetkiyi bağımsızlık ilkesi uyarınca paylaştırmak suretiyle...
KASTEN YARALAMA SUÇU (T.C.K. m. 86-87)
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86-87 maddelerinde düzenlenen kasten yaralama suçu, kanunun metne alınış şekli itibariyle yanlış yorumlamaya ve cezanın yanlış belirlenmesine müsait bir madde olarak görünmektedir. Yargıtay'ın...
TÜRK MİLLETİNİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA SUÇU (T.C.K. m. 301)
Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi siyasi düzlemde en fazla tartışılan suç tiplerinden birisi. Suç Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Devletin Organlarının saygınlığını koruma gayesiyle düzenlenmiştir. Değersizleştirilmiş,...
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI SUÇU
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinde müstakil bir suç tipi olarak düzenlenen terör örgütünün propagandası suçu ülkemizin son yıllarda terörle mücadele politikasında yaşanan gelgitlere paralel olarak değişmiş bir suç tipidir....
BİR DELİL ELDE ETME YÖNTEMİ OLARAK ARAMA
Arama ceza muhakemesi açısından suça ilişkin delil elde etmek veya saklanan kişinin yakalanması amacına yönelik bir araştırma işlemidir. Arama sonucunda suça ilişkin delil olduğu değerlendirilen maddeye-veriye el konulabilir. El konulan maddenin-verinin...
CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ KANUN YOLU
Temyiz olağan bir kanun yoludur. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma kararlarına karşı temyiz kanun yoluna başvurulamaz. Kanun koyucu Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma kararlarına karşı temyiz yoluna kapatarak öncelikle...
SİYASİ İKTİDARA AÇIK MEKTUP
2002 yılından bu yana tek başına iktidar kalabilmek Türk siyasi tarihi açısından eşine rastlanmayan bir başarı. O tarihten bu yana Türkiye'nin kazanımlarını göz ardı etmek olaya siyasi tarafgirlikle bakmaktır. Avrupa Birliği üyelik...
Açık senetler Türk ticari teamüllerine ne kadar uygun?
Açık kambiyo senedi, kambiyo senetlerinin zorunlu unsurlarının eksik olduğu senetleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nda 'Açık Poliçe” başlığıyla düzenlenmiş olup çek ve bonolarda da uygulanmaktadır....
ETKİN PİŞMANLIK HAKKINDA
Etkin pişmanlık bazı suç tiplerinde hem suçun neden olduğu zararın ortadan kaldırılmasına hem de failin daha az ceza almasına neden olan bir müessesedir. Etkin pişmanlık suç işlemiş olmaktan duyulan pişmanlıktan ziyade suçun dış dünyada...
BYLOCK VE FETÖ
Bylock FETÖ soruşturmaları kapsamında tartışılan konulardan birisi. Son derece de hassas bir konu. Bir haberleşme programı olmasına rağmen birçok tutuklama gerekçesi olarak kabul ediliyor. Şüphesiz 'sadece bir haberleşme programı”...
SAHTECİLİK SUÇLARI HAKKINDA BİRKAÇ NOT
Sahtecilik suçları ceza mahkemelerini en fazla uğraştıran suç tiplerinden birisi. Genel itibariyle haksız menfaat sağlamak amacıyla işlenen sahtecilik suçu ekonomik olarak da çok ciddi mağduriyetler doğuran bir yön taşıyor. Sahtecilik fiiline...
15 TEMMUZDAN BU YANA
15 Temmuz Gecesinde yaşanan darbe teşebbüsü ve Cumhurbaşkanına suikast girişiminin üzerinden bir yıla yakın bir süre geçti. Bu süre zarfında kanun hükmünde kararname rejimi ile binlerce insan meslekten ihraç edildi. Yüz binlerce soruşturma...
CEZA HUKUKUNDA KIYAS YASAĞI
Ceza kanunlarında düzenlenmemiş olan fiillerin cezalandırılamayacağı anlamına gelen suçta kanunilik ilkesi ceza hukukuna egemen olan kıyas yasağının bir türüdür. Ceza kanunları vatandaşların veya ülke sınırları içerisine giren insanların...
YÜKSEK YARGI REFORMU HAKKINDA 
Adalet Bakanlığınca hazırlanan reform taslağı uyarınca Yüksek Yargı'da görev alan hakim ve savcıların görev süresinin 12 yıl ile sınırlandırılmasının öngörüldüğü, bu sürenin bitmesine müteakip hakim ve savcıların başka...
MİRASTA TENKİS ve DENKLEŞTİRME DAVALARI
Miras hukukunda 'tenkis” ve 'denkleştirme” müesseseleri birbirlerine benzeyen ancak birbirinden farklı kurumlardır. Tenkis davaları mirasbırakan tarafından yapılan ve kanunda sayılan bir hukuki işlemin (sağlar arası kazandırma veya...