banner590
Av. Ali ÇİTİL
Av. Ali ÇİTİL
Yazarın Makaleleri
RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA SUÇU
Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer suç aletlerinin ülkeye sokulması 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile...
Bedelli askerlik yapacak kişilerin sözleşmelerini feshetmelerine gerek yok
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, askerlik yapacakları yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Peki bu karar bedelli askerlik yapacakları ne kadar ilgilendiriyor? Ankara'da çalıştığı özel firmadan askerlik sebebiyle...
OHAL REJİMİ’NE HAYIR!
Türkiye, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile birlikte siyasi, sosyolojik, ekonomik ve en önemlisi hukuki bir çıkmaza girmiştir. 21 Temmuz 2016 tarihinde  Anayasanın 120.maddesine dayanılarak olağanüstü hal ilanından sonra ilk olarak 23 Temmuz...
MÜFTÜLERE NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİ
Türk Hukuk Sistemi'nde dini nikah kıymak yasaklanmamıştır. Din ve ibadet özgürlüğünün bir uzantısı olarak bireyler inançları doğrultusunda evliliklerini diledikleri şekilde topluma açıklayabilirler. Kişilerin bu serbestisinin hukuk...
OHAL İNCELEME KOMİSYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ
I)    MEVCUT DAVALAR AÇISINDAN 1)    İDARİ YARGI AŞAMASI 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair...
SORUN KAFA YAPIMIZDA YÖNETİM ŞEKLİNDE DEĞİL
Son dönemlerde ülkenin bir çok kanayan yarası varken herşeyi rejim değişikliğine bağlamak ve yapılan rejim tartışmalarını anlamak mümkün değil. Hem parlamenter rejim hem de başkanlık rejimi Anayasa Hukuku açısından demokratik rejimlerdir....
OTURMA İZNİNDEN SONRA YABANCILARA VATANDAŞLIK
6458 sayılı yabancıları koruma kanunu uyarınca kısa dönem ikamet izni verilen yabancılar ile 6735 sayılı uluslararası işgücü kanunu uyarınca süresiz çalışma izni verilen yabancılara Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulama Yönetmeliğine...
KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER
31/05/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun , kamu oyunda bilinen adıyla kentsel dönüşüm kanunun uygulama yönetmeliğinde yapılan değişikliklere yer vermeden önce...