Av. Fatih ÖZDEMİR
Av. Fatih ÖZDEMİR
Yazarın Makaleleri
Yeni Bir Hukuk Alanı Olarak Mobil Uygulama Hukuku
Mobil uygulamalar günlük yaşamın merkezine yerleşmeye başladı. Günümüzde alışveriş, eğitim, haberleşme, bankacılık vb. birçok ihtiyaç mobil uygulamalar aracılığı ile karşılanır hale geldi. Kullanımdaki artış her geçen yıl katlanarak...
İdare Hukukunun Ahlakı
Ahlak; bir toplumdaki bireylerin uymak zorunda oldukları davranış biçimlerini düzenleyen sosyal kurallar olarak tanımlanmaktadır. Ahlakın kamusal otoriteler bağlamında da tanımlanmasına ihtiyaç olmakla beraber bu kavramı kamusal yönde genişletmek...
7101 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AMME ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI
15 Mart 2018 tarihinde 30361 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, kamu alacakları bakımından da birçok düzenlemeyi beraberinde getirdi. Bu...
GİRİŞİMCİLERE VERGİ KOLAYLIĞI: ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI
21.yüzyılın artan rekabet ortamında şirketler arasındaki iktisadi yarış yıldan yıla artış göstermektedir. Bu durum zamanla firmalar arası kredi-teminat ihtiyacı ve beraberinde ürün veya hizmetlerin vadeli satışını getirmiştir. Vadeli...
ENERJİ HUKUKU ÜZERİNE
1)    Enerji hukuku diğer hukuk dallarına nazaran yeni bir alan. Bir özel hukuk dalı olduğu kadar bir kamu hukuku dalı. Bu bakımdan enerji sektöründeki ticari işletmelerin kendi aralarında en çok karşılaştıkları uyuşmazlıklar...
FRANZ KAFKA - CEZA KOLONİSİNDE
Bu metinde Franz Kafka tarafından 1914'te yazılan ve 1919'da yayımlanan 'Ceza Kolonisinde” adlı hikayenin özüne sadık kalınarak özetlenmiş hali bulunmaktadır. Hikaye her hukukçunun ceza infaz sistemine ilişkin bakışına derinlik...
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİN AMACI NEDİR?
Lisansüstü eğitim, yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarını kapsayan bir eğitim aşaması olarak tanımlanabilir. Bu eğitim lisans eğitiminin aksine fakülte bünyesinde değil enstitüler...
TÜRK HUKUKUNDA RÜŞVET DÜZENLEMESİ
Son yıllarda ülkemizde rüşvet suçu farklı görünüm şekillerine ulaşmış durumdadır. Bu noktada özellikle rüşvetin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi günümüzde çokça karşılaşılan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır....
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA YENİ BİR KARAR TÜRÜ OLARAK SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI
25 Ağustos 2017 tarihinde çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname[1] şimdiye kadar çıkarılmış bulunan diğer KHK'lerden farklılık gösterdi. Bunun en temel sebebi kuşkusuz 694 sayılı KHK'nin Türk hukukunun temel mevzuatları...