Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Yazarın Makaleleri
SAVUNMA HAKKINI HİÇE SAYAN CEZA İNFAZ YÖNETMELİĞİ
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a getirilecek olan yeni düzenlemelere ilişkin Yönetmelik 29 Mart 2020 tarihinde sessiz sedasız Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeleri...
COVID-19 Pandemisine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Son Duyurusu Hakkında Değerlendirme
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 27 Mart 2020 tarihinde COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine ilişkin bilinmesi gerekenlere dair bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Kurulun da belirttiği gibi içerisinde bulunduğumuz...
YAŞAM HAKKI İÇİN TAHLİYE: KORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN CEZA İNFAZ İNDİRİMİ
Korona Virüsün (COVID-19) neden olduğu küresel salgın hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan sağlığı ve yaşamını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü nedeniyle 'pandemi” (dünyada yaygın salgın) ilan etti. Nitekim...
7222 Sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin KVK Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Resmî Gazete'de 25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 7222 sayılı 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un” 10. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanun'unda KVK Hukuku düzenlemelerini...
FETÖ/PDY DAVALARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
15 Temmuz Darbe Girişimi ve devam sürecinde FETÖ/PDY Terör Örgütü yapılanmasına yönelik birçok soruşturma ve kovuşturma yapılmış ve örgütün yapısına, işleyişine, örgütle iltisakı olan kişi/kişilere, 'itirafçı” konumunda...
OSMAN KAVALA KARARININ “HUKUK DEVLETİ İLKESİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala hakkında '15 Temmuz Darbe Girişimi Soruşturması” kapsamında yeniden gözaltı kararı verdi....
Bekçilerin Görev ve Yetkilerine İlişkin Getirilen Düzenlemenin Kişi Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Değerlendirilmesi
I. Giriş Bu yazımızda bekçilerin görev ve yetkilerine ilişkin getirilen düzenlemenin 1982 Anayasası ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında kişi hak ve özgürlükleri üzerindeki etkisi, uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve düzenlemenin...
Günceli Hukukla Yorumlamak: Meşru Savunma ve Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma Kavramları ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
I. Giriş Meşru savunma, ceza hukuku denildiğinde aklımıza ilk gelen ve kamuoyunda kendisine en çok yer bulan ceza hukuku kavramlarından birisidir. Bugünlerde ülke gündemine oturan bir olay[1], meşru savunma kavramını yeniden gündeme getirdi...
Anayasa Mahkemesi Norm Denetim Kararının İncelemesi: Türk Ceza Kanunu’nun Akıl Hastalığına İlişkin 34. Maddesinin Anayasaya Uygunluğu Sorunu
I. Giriş Akıl hastalığı çok uzunca bir süredir, ceza sorumluluğuna etki eden bir hal olarak kabul edilir ve ceza hukuku ile psikoloji bilimlerinin araştırma konularından birini oluşturur. Buna karşılık, akıl hastalığı; ceza hukuku tarihinde...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AVUKATIN ROLÜ
Giriş 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile, aslında Avrupa'da otuz yılı aşkın süredir var olan, kişisel veri kavramı ile toplum olarak tanıştık. Bunu takip eden günlerde...
Kişisel Verilerin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Programları Kullananların Dikkatine!
Bugünkü Resmi Gazete'de KVK Kurumu tarafından alınan önemli bir karar yayınlandı. Karar, hukuk büroları ve finans, gayrimenkul, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ilgilendirmekte. KVK Kurumu'na, çesitli yollarla elde...
KVKK ve GDPR Bağlamında Veri Sahibinin Başvuru Hakkı: Veri Sorumlusu Cevap Verirken Nelere Dikkat Etmelidir?
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla beraber ilgili kişilerin verileri üzerindeki merakının da paralel şekilde arttığını görüyoruz. Bireyler, artık verilerin kimler tarafından neden tutulduğunu, hangi...
Veri İhlali Bildiriminde Bulunması Gereken Unsurlar ve Bildirim Esas ve Usulleri: KVK Kurulu’nun 18 Eylül 2019 Tarihli, 2019/271 Sayılı ve 24 Ocak 2019 Tarihli, 2019/10 Sayılı Kararlarının Değerlendirilmesi
Giriş Veri ihlalleri kadar veri ihlali bildirimleri de son dönemde önem kazandı. Gerçekten de veri sorumlusunun yalnızca veri ihlalinde bulunması değil, bu ihlalleri bildirmemesi de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) 12. maddede...
Yargı Reformu: Gerçekten Bir Reform Mu?
Giriş Gerçek şu ki: Türkiye henüz; güçlü ve şaşmaz bir adalet sistemini, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı, düzenli ve öngörülebilir, sistematik ve bilimsel bir hukuk hizmetini yakalayabilmiş, topraklarında yaşayan insanlara bunu sağlayabilmiş;...
YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ VE VERİ KORUMA HUKUKU
Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri...
Sözleşme Gereğince Veri İşleme İle Açık Rıza Alınmasının Gerektiği Hallerin Karşılaştırılması: Uygulamadaki Karışıklığa İlişkin Çözüm Önerileri
Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda...
GDPR’da Bulunan Ancak KVKK’da Yer Verilmeyen Bir Kavram: Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi
Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor[1]. Bu hakkın sağlanması ve korunması için...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17 Temmuz 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme
6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olmasına rağmen işleme faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Bir işe giriş sırasında veya bir spor kulübünün yüzme havuzuna yapılacak bir üyelik için istenen sağlık raporu,...
Spor Müsabakaları Girişlerinde “Biyometrik Veri” Alınmasını İçeren Kanun Teklifi’ne İlişkin Değerlendirme
Bu çalışmanın konusunu 27 Haziran 2019 tarihinde TBMM'de görüşülen 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”[1] oluşturmaktadır[2]. Teklif, yirmi maddeden oluşup genel...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16 Nisan 2019 Tarihinde Yayınlamış Olduğu Kararı Bağlamında “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” Kavramı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 16 Nisan 2019 tarihinde yayınlamış olduğu kararına veri sorumlusunun meşru menfaati konu olmuştur. Karar, veri sorumlusunun kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek için işlediği kişisel verileri meşru...
Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Güncel Değişiklikler: 17 Mayıs ve 28 Nisan Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
I. Giriş Kişisel Verilerin Koruma Kurumu, 28 Ekim 2017 tarihli Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'te ve 30 Aralık 2017 tarihli Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'te değişiklik...
Şiddete Çağrı İçermeyen Söylemler İfade Özgürlüğü İçindedir: Anayasa Mahkemesi’nin Ayşe Çelik Başvurusu Hakkında Verdiği Karar
Ayşe Çelik isimli öğretmenin telefon ile Beyaz Show'a bağlanarak 'Her şey çok farklı aktarılıyor, yani gerçekten konuşamıyorum, sessiz kalmayın insan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın, görün, duyun artık bizi, el verin....
KVKK Rejiminin İlk Büyük İhlali: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Facebook’a Karşı Hükmettiği 1.650.000 TL İdari Para Cezası
I. Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul), bu doğrultuda kişisel...
AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ve KVKK’da Rıza Kavramı
(Bu bilgi notu Madde 29 Çalışma Grubu'nun 10.4.2018 tarihli '2016/679 Sayılı Tüzük Uyarınca Rıza Rehberi” esas alınarak hazırlanmıştır.) Giriş Genel olarak Türk kişisel veri koruma hukukunun ve somut olarak 6698 sayılı Kişisel...
Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Dışlanması ve Beraat Kararı Verilmesi: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi
I. Giriş Hukuka aykırı deliller, Ceza Muhakemesi Hukukunun son derece tartışmalı ve öte yandan da güncelliğini asla yitirmeyen konularından biridir. Bu alanda ortaya konulan birçok ilke ve çok sayıda hukuk sisteminin takip ettiği farklı ceza...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 3 Nisan 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme
6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin...
OHAL’de devletin tüm yükümlülüklerinin kalkmadığına dair AİHM kararı: Alparslan Altan v. Türkiye, Başvuru No. 12778/17, 16.4.2019
Olay zamanında Anayasa Mahkemesi hâkimi olan başvurucu, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini takiben, 16 Temmuz 2016'da 3000 hâkim ve savcı ile birlikte gözaltına alınmıştır; 20 Temmuz 2016 tarihinde ise silahlı terör örgütüne...
AİHM ifade özgürlüğü ile ilgili önemli bir karar verdi: Ali Gürbüz v. Türkiye - 52497/08, 6741/12, 7110/12 vd.
Başvurucu hakkında, yasadışı örgütlerin yönetici ve üyeleri tarafından yapılan açıklamalara sahip olduğu gazetede yer vermesi sebebiyle Haziran 2004 ve Nisan 2006 arasında 7 adet ceza davası açılmıştır. Başvurucu 7 sene süren 7 ceza...
Avukatın Savunma Dokunulmazlığının Tanınmamasından Kaynaklanan İfade Özgürlüğünün İhlaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi
I. Giriş İddia ve savunma dokunulmazlığı, Anayasa'nın 'Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma...