Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Doç. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Yazarın Makaleleri
AİHM ifade özgürlüğü ile ilgili önemli bir karar verdi: Ali Gürbüz v. Türkiye - 52497/08, 6741/12, 7110/12 vd.
Başvurucu hakkında, yasadışı örgütlerin yönetici ve üyeleri tarafından yapılan açıklamalara sahip olduğu gazetede yer vermesi sebebiyle Haziran 2004 ve Nisan 2006 arasında 7 adet ceza davası açılmıştır. Başvurucu 7 sene süren 7 ceza...
Avukatın Savunma Dokunulmazlığının Tanınmamasından Kaynaklanan İfade Özgürlüğünün İhlaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararının İncelenmesi
I. Giriş İddia ve savunma dokunulmazlığı, Anayasa'nın 'Hak Arama Hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma...
TASARLANMIŞ VE ÖNCEDEN TANIMLANMIŞ VERİ KORUMA İLE ZARARA KARŞI RİSK SORUMLULUĞU: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 ŞUBAT 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARI NE ANLAMA GELİYOR?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları” başlıklı 15. maddesinin 6. fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 'Kurula Şikâyette Bulunma Süresi' ile 'Veri İhlali Bildirimi'ne İlişkin Kamuoyu Duyuruları Hakkında Değerlendirme
Kişisel verilerin korunması alanına ilişkin her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı günümüzde, son olarak yine Kurul tarafından bir dizi kamuoyu duyurusunu içeren önemli bir adım atılmıştır. Belirtmeliyim ki, bir hukuk dalının oluşması...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNUN GETİRDİKLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER
Kişisel veriler, kişisel verilerin korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, daha da öteye gidersek kişisel verilerin korunması hukuku Türkiye'de özellikle son iki senedir sıklıkla sarf edilen, konuşulan ve merak edilen bir alandır....
GDPR REJİMİNİN İLK ANA İHLALİ GERÇEKLEŞTİ: FRANSA’NIN GOOGLE’A VERDİĞİ 50 MİLYON EURO’LUK İDARİ PARA CEZASI
Bu gelişme karşısında ilk olarak GDPR'ın tam anlamıyla ayağının tozuyla hızlı bir giriş yaptığı söylenebilir. Gerçekten henüz yürürlüğe girmesi üzerinden bir yıl bile geçmemiş olan GDPR hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle...
KVKK Uygulamasında ve Uyum Sürecinde Ortaya Çıkan Soru ve Sorunlar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Kişisel Verileri Koruma Hukuku günlük hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkmaya başladı....
Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinin Yürütmesinin Durdurulmasına İlişkin Danıştay’ın 9.10.2018 Tarihli Kararına İlişkin Değerlendirme
Kişisel verilerin korunması hukukunun en önemli alanlarından birini oluşturan ve kişisel verilerin özel nitelikli hali olan kişisel sağlık verileri 29863 sayılı ve 20 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kişisel...
Organ ve Doku Nakli, Taşıyıcı Annelik ve Sperm Bağışına İlişkin Düzenlemeler Getiren Kanun Teklifi Hakkında Değerlendirme
30.10.2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne altı milletvekili tarafından 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” (teklif) sunuldu. Gündem konusu teklif,...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN “MESAJ VE ARAMALARA İLİŞKİN” 16/10/2018 TARİHLİ VE 2018/119 SAYILI KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 'Şikayet üzerine veya resen incelemenin usul ve esasları” başlıklı 15. maddesinin 6. fıkrası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun karar organı olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na...
CEZA HUKUKU VE KABAHATLER HUKUKU PERSPEKTİFİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Türkiye'nin 16 Nisan 2017 tarihli halk oylaması sonucunda Anayasa'da yapılacak değişiklikleri resmen kabul etmesi yeni bir tartışma noktasını doğurmuştur: Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Söz konusu değişikliklerle Cumhurbaşkanına...
Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi’ne İlişkin Değerlendirme
Uzun bir süreden beri meclis açıldığı zaman ceza sürelerinden indirim yapılmasını öngören bir kanun teklifinin, başka bir ifadeyle bir 'af” teklifinin meclise sunulacağı konuşulmaktaydı. Nitekim teklifi sunacak olan parti konumundaki...
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARLARININ UYGULANMASI KARŞISINDAKİ ENGEL KİM: HTTPS PROTOKOLÜ MÜ, İÇERİK SAĞLAYANLAR MI?
'Kendisi hukuka uygun zeminde bulunmayanın, başkasını hukuksuzlukla suçlamaya hakkı yoktur.” Giriş İnternet sınırsız bir bilgi kaynağı ve ifade etme mecrası olmakla birlikte, hukuksuz bir ortam değildir. Dijital dünyanın dışında...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 18 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan ve kısaca 'VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili hakkında...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 3 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel verilerin korunması hakkı[1] yasal düzenlemelere konu olması ve konuya ilişkin özel kanunların öngörülmesiyle günümüzde yeni bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hukuk dalı henüz kapsam, içerik ve özellikle uygulanma...
HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİ NİTELİĞİNDEKİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİN HUKUKA AYKIRILIĞI
Hukuka aykırı yöntemlerle elde edildiği için hukuka aykırı delil niteliğini taşıyan bilgi ve belgelerin muhakeme aşamalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağının yanı sıra kural olarak kullanılamayacağının kabul edilmesi halinde...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI BAĞLAMINDA İŞÇİLERE AİT İLETİŞİMİN İŞVEREN TARAFINDAN GÖZETLENMESİ
Kişisel veriler kavramı, konuya ilişkin bütün ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerde benzer şekilde ifade bulmuş; ülkemiz açısından kişisel veriler alanına özgü temel kanun olarak kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması...
YAPAY ZEKALI VARLIKLAR ve İNSANLAR ARASINDA DUYGUSAL/CİNSEL YAKINLAŞMALAR: İNSANLARIN YERİNİ SEKS ROBOTLARI MI ALIYOR?
Yapay zekalı varlıkların hayatımızın her alanına girdiği bir dönemde; teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olaral, aslında bu ifadenin tek başına içinde bulunduğumuz durumu tanımlamakta yetersiz kaldığı bir döneme girdik. Bunun nedeni...
VERBİS’E KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GETİRİLEN İSTİSNALAR
'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 16. maddesinin 2. fıkrası ile kısaca 'VERBİS” olarak adlandırılan Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yaptırma yükümlülüğü düzenlenmişti. Aynı madde ile veri sorumluları siciline...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ’NİN GETİRDİKLERİ
Kişisel verilerin korunması alanını kapsamlı bir biçimde düzenlemek üzere art arda yasal düzenleme yapılması yoluna gidildiği ve karar ve tebliğlerin yayımlandığı bugünlerde; son olarak konuya ilişkin yakın tarihli bir gelişme gerçekleşti:...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 20.4.2018 TARİHİNDE YAYINLAMIŞ OLDUĞU KARAR ÖZETLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel verilerin korunması alanına ilişkin olarak en çok merak edilen konulardan birini şüphesiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun vereceği kararlar teşkil etmekteydi. Kurulun karar verirken hangi hususlara dikkat edeceği ve önem vereceği,...
RTÜK DENETİMİ İNTERNETE YENİ BİR YASAK MI GETİRİYOR?
RTÜK DENETİMİ İNTERNETE YENİ BİR YASAK MI GETİRİYOR? RTÜK'E EKLENEN 29/A MADDESİNİN 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Murat Volkan Dülger* Teknolojinin gelişmesiyle beraber her gün daha fazla hayatımıza giren...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 2018/10 SAYILI KARARI İLE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU KONULU TEBLİĞLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Kişisel verilerin korunması hakkının her geçen gün daha fazla ilgi çektiği ülkemizde buna paralel olarak, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ardından kişisel verilerin korunması...
YAPAY ZEKALI VARLIKLARIN HUKUK DÜNYASINA YANSIMASI: BU VARLIKLARIN HUKUKİ STATÜLERİ NASIL BELİRLENMELİ?
Teknolojide yaşanan gelişmelere paralel olarak yapay zekâ ve yapay zekalı varlıklar alanında da büyük ve önemli ilerlemeler kaydedilmekte. Öyle ki her gün yapay zekâ algoritmaları yenilenip geliştirilmekte, bu konuda deneyler yapılmakta ve...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ SATILABİLİR Mİ?
SGK'NIN KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİ SATIŞ KONUSU HALİNE GETİRMİŞ OLMASINA İLİŞKİN MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ÜZERİNE: KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ SATILABİLİR Mİ? Kişisel verilerin korunması hakkının öneminin anlaşılmasıyla...
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN KONU EDİLDİĞİ İPTAL DAVASI KARARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Kişisel verilerin korunması alanına dair esas düzenleme olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu konuda daha önce de yasalaştırma çalışmaları yapılmış ancak uzun yıllar özellikle...
5651 SAYILI KANUN’UN ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNDE YER ALAN ÇEŞİTLİ İBARELERİN İPTAL KONUSU OLDUĞU ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Doç. Dr. Murat Volkan Dülger* Teknolojik gelişmelerin bugün için hayatımıza getirdiği en büyük yeniliklerden biri şüphesiz internettir. Kişiler bu alanda, bugüne kadar olmadığı ölçüde her türlü içeriğe kolayca ulaşabilmekte, bu içeriği...
VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK’İN GETİRDİKLERİ VE YÖNETMELİKTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kişisel verilerin korunması alanının takipçileri tarafından merakla beklenen ve ilk olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülmüş olan Veri Sorumluları Siciline ilişkin kapsamlı düzenlemelere yer veren 'Veri...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK’İN GETİRDİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK'İN GETİRDİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Kişisel veriler alanının önemli bir...
KİŞİSEL VERİLERİMİZ DEVLET ELİYLE Mİ SATILACAK?
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE UYUMLU MU?   03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7039 sayılı 'Nüfus...
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ YÖNETMELİĞİNİN GETİRDİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK'İN GETİRDİKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR   Doç. Dr. Murat Volkan Dülger * Kişisel verilerin korunması alanında konunun...
KİŞİSEL VERİLERİMİZ KORUNUYOR MU? 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU NELER GETİRDİ? BU KANUNA UYUM NASIL SAĞLANIR?
Nereden çıktı bu kişisel veriler? Hemen hemen her gün birçoğumuz sosyal medyada; fotoğraf, video ya da gittiğimiz veya gideceğimiz yerlerin bilgisini paylaşıyoruz. Bankalarda hesap açıyoruz, hesabımızdan para çekiyoruz. Bir sağlık sorunumuz...