banner691
Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Prof. Dr. Murat Volkan DÜLGER
Yazarın Makaleleri
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18 Temmuz 2022 Tarihinde Yayınlanan Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirmelerimiz
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ('Kurul”) tarafından 18 Temmuz 2022 tarihinde on iki (12) yeni karar özeti yayınlandı. Karar özetlerinin veri sorumluları tarafından dikkat edilmesi gereken kanaatler içermesi sebebiyle bu kararların 6698 sayılı...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Avukatların İcra Takip Dosyalarına Vekaletname Olmaksızın Erişebilmesine İlişkin Çok Önemli Bir Karar
(Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 03.08.2021 tarihinde yayımlanan 20/05/2021 tarihli ve 2021/511-512-513 sayılı Karar Özeti hakkında kısa bir değerlendirme)[1] Kararın Konusu: Karar, avukatların diledikleri icra takip dosyasını incelemek...
Covid-19 Aşılanması ve Kişisel Verilerin Korunması Üzerine: İşverenler Tarafından Aşılanma Bilgisi İşlenebilir Mi?
Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 salgını ile birlikte PCR test sonuç bilgisi, kullanılan ilaçlar, temaslı olma bilgisi, aile yakınına ait PCR test sonuç bilgisi derken nihayet aşılamanın getirdiği sorunları konuşuyoruz. Bundan...
Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Neler Getiriyor?
BANKALARI DOĞRUDAN İLGİLENDİREN YENİ VE KARMAŞIK BİR DÜZENLEME ÜZERİNE: Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Neler Getiriyor? Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımına...
SİGORTA ŞİRKETİNİN AÇIK RIZAYI HİZMET ŞARTINA BAĞLAMASI GEÇERLİ MİDİR?
Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda açık rızaya ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Sadece açık rızanın (genel ifadelerle) tanımının yapılması ile yetinilmiştir. Bu da yanlış uygulamalara neden olmuş; bu yanlışlıklar...
GDPR ve KVKK BAKIMINDAN ÇOCUKLARIN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE KONUYA İLİŞKİN KURUL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda çocukların kişisel verilerine ilişkin özel bir düzenleme mevcut değildir. Bu durum uygulamada belirsizliğe ve dolayısıyla da problemlere neden olmaktadır. En sık karşımıza çıkan...
Hukuka Aykırı Deliller ve İspat*: Yargıtay 2020 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi
Giriş Ceza muhakemesi hukukunun temel amacı, maddi gerçeğe ulaşmaktır[1]. Maddi gerçeğe ulaşmak için ispat faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerekirken, bu faaliyet ispat araçları ile yürütülebilir. İspatın nasıl sağlanacağı ve ispat...
WHATSAPP GÜVENLİK DEĞİŞİKLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR? VERİLERİMİZ PAYLAŞILACAK MI?
Giriş 4 Ocak 2021 sabahı uyanıp cep telefonlarımızı elimize aldığımızda 'WhatsApp” tarafından telefonlarımızda sözleşme değişikliğine gidileceğine ilişkin bir uyarı ile karşılaştık. Sözleşmedeki 'Gizlilik İlkesi”...
Ticari Elektronik İleti ve İleti Yönetim Sistemi
Giriş Birbiri ile bağlı bulunan bilgisayarlardan oluşan uluslararası ağ olarak tanımlanan internet, dünyanın farklı konumlarında bulunan insanları birbirlerine yakınlaştırmış, aralarındaki erişimi ve etkileşimi kolaylaştırmıştır....
HUKUK DEVLETİNDE KİŞİLERDEN KAHİN OLMASI BEKLENEBİLİR Mİ? ANAYASA MAHKEMESİ’NİN “E.Ü. BAŞVURUSU” KARARININ ELEŞTİRİSİ
Hukukun uygulanmasıyla görevli olan yargı makamları, biraz daha ileri giderek henüz yürürlüğe girmemiş olan hukuki düzenlemelerin uygulanmasını da isteyebilir mi? Bir gün yürürlüğe girecek olan herhangi bir yasal düzenlemeye uygun davranmayanlar...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 108 Sayılı Sözleşme Hakkındaki Kararı ve Yurt Dışına Veri Aktarımı Sorunu
GİRİŞ Kişisel verilerin Türkiye'den yabancı bir ülkeye aktarılması gün geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Öyle ki, mevcut durumda yurt dışına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) çerçevesinde hukuka...
TWİTTER SULH CEZA HAKİMLİĞİ; SOSYAL MEDYANIN YARGILAMALAR ÜZERİNDE ETKİSİ
Gündemi meşgul eden ve kamuoyunda endişe ile karşılanan özellikle kadına yönelik şiddet ve cinsel istismar/saldırı davalarında toplumda adeta bir 'cezasızlık” algısı oluşmakta, adalet sisteminden beklenen 'suç işleyen kişinin...
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ’NE (İYS) BAŞVURU SÜRECİ VE SÜRELER
(Başvuru süreleri için son gün 1 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.) Ticari elektronik ileti gönderilmesi sürecine ilişkin yeni düzenlemeler getiren 'Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik...
SOSYAL MEDYA YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ: PEKİ, ŞİMDİ?
Kamuoyunda 'Sansür Yasası” olarak bilinen, sosyal medyaya yönelik düzenlemeler getiren ve 5651 sayılı İnternet Yasası'nda[1] değişiklikler yapan 7253 sayılı Kanun[2], Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce (TBMM) 29.07.2020 tarihinde...
YURT DIŞINA VERİ AKTARIMINDA MİLYONLUK CEZA: KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN AMAZON KARARI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (Kanun) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinin peşi sıra yapılan yasal düzenlemelerle kişisel verilerin korunması hukuku alanında hemen her konu belirsizliğini yitirmiş olmasına...
İnfaz Kanunu Değişiklikleri: Ne Değişti, Kimler Yararlanacak?
Son zamanlarda toplum gündemini meşgul eden en önemli gelişmelerden birini, 5275 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”da 7242 sayılı 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda...
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN 15.04.2020 TARİHİNDE YAYIMLANAN (06.02.2020 Tarihli 2020/86-103 Sayılı) KARARLARI HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Giriş Kişisel Verilerin Korunması Kurulu 15. 04. 2020 tarihinde daha önce yayımladığı kararlarla benzerlik gösteren iki karar yayımladı. Kararların değerlendirmelerine geçmeden önce belirtmek isteriz ki gerçekten kişisel verilerin korunması...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ SORUNU VE COVİD 19 ÜZERİNE DEĞERLENDİRME - “KVKK HÜKÜMLERİNİN İŞ İLİŞKİLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”NE KATKI
KAPSAM Yazı içeriğinde, Covid-19 salgını sebebiyle gündeme gelen, kişisel sağlık verilerinin veri sorumlusu işverenler tarafından işlenmesi üzerine ortaya çıkan sorunlar ile kişisel sağlık verilerinin işlenmesi kapsamında, kanunun yürürlük...
Torba Yasa Tasarısı ve Sansürlemek İstenen Sosyal Medya: WhatsApp Gruplarını Silip Yeniden Kurmalı Mıyız?
Bugünlerde en sık duyduğumuz sorulardan biri: 'WhatsApp üzerindeki yazışmalarımız kayıt altına alınmaya başlanacakmış, grupları silip bir daha kurmalı mıyız?” oldu. Sadece soru olarak değil, çözüm olarak da bunu önerenler var....
KVKK’DAN KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMINDA ÖNEMLİ BİR ADIM: BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI
Giriş Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesinden beri, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı tam bir muammadan ibaret. Çünkü güvenli olmayan ülkelere veri aktarımı...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU’NUN 02.04.2020 TARİHİNDE YAYIMLANAN 2019/138-206-273-297-333 ve 2020/34-41-43-58-65-67 SAYILI KARARLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Giriş 6698 sayılı Kanun yürürlüğe girdiği zaman hiçbir sektörün iş faaliyeti bu Kanuna uyumlu değildi ve de Kanun'un yürürlüğe uyumun nasıl sağlanacağı tartışmalara neden oldu. Çünkü Kanun'un hükümleri de uygulamadaki...
SAVUNMA HAKKINI HİÇE SAYAN CEZA İNFAZ YÖNETMELİĞİ
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a getirilecek olan yeni düzenlemelere ilişkin Yönetmelik 29 Mart 2020 tarihinde sessiz sedasız Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yer alan düzenlemeleri...
COVID-19 Pandemisine İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Son Duyurusu Hakkında Değerlendirme
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 27 Mart 2020 tarihinde COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine ilişkin bilinmesi gerekenlere dair bir kamuoyu duyurusu yayınladı. Kurulun da belirttiği gibi içerisinde bulunduğumuz...
YAŞAM HAKKI İÇİN TAHLİYE: KORONA VİRÜSÜ SEBEBİYLE GETİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN CEZA İNFAZ İNDİRİMİ
Korona Virüsün (COVID-19) neden olduğu küresel salgın hem ülkemizde hem de tüm dünyada insan sağlığı ve yaşamını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü korona virüsü nedeniyle 'pandemi” (dünyada yaygın salgın) ilan etti. Nitekim...
7222 Sayılı Kanun ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Yapılan Düzenlemenin KVK Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
Resmî Gazete'de 25 Şubat 2020 tarihinde yayınlanan 7222 sayılı 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un” 10. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanun'unda KVK Hukuku düzenlemelerini...
FETÖ/PDY DAVALARINDA ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI
15 Temmuz Darbe Girişimi ve devam sürecinde FETÖ/PDY Terör Örgütü yapılanmasına yönelik birçok soruşturma ve kovuşturma yapılmış ve örgütün yapısına, işleyişine, örgütle iltisakı olan kişi/kişilere, 'itirafçı” konumunda...
OSMAN KAVALA KARARININ “HUKUK DEVLETİ İLKESİ” KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri davasında beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala hakkında '15 Temmuz Darbe Girişimi Soruşturması” kapsamında yeniden gözaltı kararı verdi....
Bekçilerin Görev ve Yetkilerine İlişkin Getirilen Düzenlemenin Kişi Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Değerlendirilmesi
I. Giriş Bu yazımızda bekçilerin görev ve yetkilerine ilişkin getirilen düzenlemenin 1982 Anayasası ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında kişi hak ve özgürlükleri üzerindeki etkisi, uygulamada yaşanabilecek aksaklıklar ve düzenlemenin...
Günceli Hukukla Yorumlamak: Meşru Savunma ve Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma Kavramları ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
I. Giriş Meşru savunma, ceza hukuku denildiğinde aklımıza ilk gelen ve kamuoyunda kendisine en çok yer bulan ceza hukuku kavramlarından birisidir. Bugünlerde ülke gündemine oturan bir olay[1], meşru savunma kavramını yeniden gündeme getirdi...
Anayasa Mahkemesi Norm Denetim Kararının İncelemesi: Türk Ceza Kanunu’nun Akıl Hastalığına İlişkin 34. Maddesinin Anayasaya Uygunluğu Sorunu
I. Giriş Akıl hastalığı çok uzunca bir süredir, ceza sorumluluğuna etki eden bir hal olarak kabul edilir ve ceza hukuku ile psikoloji bilimlerinin araştırma konularından birini oluşturur. Buna karşılık, akıl hastalığı; ceza hukuku tarihinde...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AVUKATIN ROLÜ
Giriş 2016 yılında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) yürürlüğe girmesi ile, aslında Avrupa'da otuz yılı aşkın süredir var olan, kişisel veri kavramı ile toplum olarak tanıştık. Bunu takip eden günlerde...
Kişisel Verilerin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Programları Kullananların Dikkatine!
Bugünkü Resmi Gazete'de KVK Kurumu tarafından alınan önemli bir karar yayınlandı. Karar, hukuk büroları ve finans, gayrimenkul, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri ilgilendirmekte. KVK Kurumu'na, çesitli yollarla elde...
KVKK ve GDPR Bağlamında Veri Sahibinin Başvuru Hakkı: Veri Sorumlusu Cevap Verirken Nelere Dikkat Etmelidir?
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla beraber ilgili kişilerin verileri üzerindeki merakının da paralel şekilde arttığını görüyoruz. Bireyler, artık verilerin kimler tarafından neden tutulduğunu, hangi...
Veri İhlali Bildiriminde Bulunması Gereken Unsurlar ve Bildirim Esas ve Usulleri: KVK Kurulu’nun 18 Eylül 2019 Tarihli, 2019/271 Sayılı ve 24 Ocak 2019 Tarihli, 2019/10 Sayılı Kararlarının Değerlendirilmesi
Giriş Veri ihlalleri kadar veri ihlali bildirimleri de son dönemde önem kazandı. Gerçekten de veri sorumlusunun yalnızca veri ihlalinde bulunması değil, bu ihlalleri bildirmemesi de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) 12. maddede...
Yargı Reformu: Gerçekten Bir Reform Mu?
Giriş Gerçek şu ki: Türkiye henüz; güçlü ve şaşmaz bir adalet sistemini, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı, düzenli ve öngörülebilir, sistematik ve bilimsel bir hukuk hizmetini yakalayabilmiş, topraklarında yaşayan insanlara bunu sağlayabilmiş;...
YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ VE VERİ KORUMA HUKUKU
Yapay zekâ yazılımları ve bunlara bağlı çalışan sistemler, birer yazılım ya da cihaz olarak akıllı evler, akıllı şehirler, sanayi sektörü, sağlık, silahlı kuvvetler ve suç önleme gibi çeşitli alanlarda insanları zorlayan işleri...
Sözleşme Gereğince Veri İşleme İle Açık Rıza Alınmasının Gerektiği Hallerin Karşılaştırılması: Uygulamadaki Karışıklığa İlişkin Çözüm Önerileri
Kişisel verilerin işlenmesinde uygulamada sıklıkla karıştırılan ve yanlış uygulanan önemli bir hususa değinelim: Bir sözleşmede yer alan veya sözleşme gereğince işlenen kişisel veriler, sözleşmede belirtildiği için her hâlükârda...
GDPR’da Bulunan Ancak KVKK’da Yer Verilmeyen Bir Kavram: Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve Güncel Kararlar Işığında Değerlendirilmesi
Veri sorumlusu kavramı, bizim için artık oldukça bilindik. Zira veri sorumlusu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) ve Kişisel Verilerin Korunması Hukukunun adeta kalbinde yer alıyor[1]. Bu hakkın sağlanması ve korunması için...
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17 Temmuz 2019 Tarihli Karar Özetlerine İlişkin Değerlendirme
6698 sayılı Kanun ve konuya ilişkin diğer mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek ve kullanmakla görevli olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu doğrultuda kişisel verilerle ilgili haklarının ihlal edildiğini ileri sürenlerin...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Sağlık verileri, özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olmasına rağmen işleme faaliyetlerine sıklıkla konu olmaktadır. Bir işe giriş sırasında veya bir spor kulübünün yüzme havuzuna yapılacak bir üyelik için istenen sağlık raporu,...