Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
İNTERNET ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAKARET SUÇUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak, internet aracılığıyla işlenen suçların ayrıca değerlendirilmesi önemli hale gelmiştir. İnternet kullanımının artmasıyla, bazı suçların daha kolay işlenebilir duruma gelmesi...
GÜZELLİK MERKEZLERİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ SORUMLULUKLARI
Güzellik merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin, 3. kişiler ve çalışanlarına yönelik ellerinde bulundurdukları yahut işlemiş oldukları verileri 'özel nitelikli veri” olarak adlandırılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi...
ECZANELER, DİŞ HEKİMLERİ, TIP MERKEZLERİ, DİYALİZ MERKEZLERİ, ÖZEL HASTANELER VE OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU
Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, özel hastaneler ve optisyenlik müesseseleri, kullandıkları ve işledikleri verilerin niteliğine göre KVKK yükümlülüklerine uymak zorundalardır. Bahsi geçen kurum ve kuruluşların...
KENTSEL DÖNÜŞÜME TEŞVİK
Uzun zamandır beklenen İstanbul depremi ülkemizde artan depremler nedeniyle daha fazla korkutmaya başlamıştır. Beklenen bu depremi en az zararla kurtarmak için eski yapıların en hızlı şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla evleri...
Pandemi Sebebiyle Özel Okul Ücreti İadesi
Covid -19 virüsü sebebiyle pek çok alanda olduğu gibi eğitim de dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla veliler, okul ile aralarında yapmış oldukları sözleşmenin içeriğinin değişmiş olması ve edimin ifasının...
Toplu Yaşam Alanlarında Evcil Hayvan Beslenmesi
Kentleşmenin bir sonucu olarak insanlar toplu yapı alanlarında müşterek olarak yaşamak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, toplu olarak yaşamanın beraberinde getirdiği birtakım problemler de gündeme gelmektedir. Bu problemlerin başında evcil...
Gürültü Yapmak Suretiyle Rahatsızlık Veren Komşuya Karşı İzlenebilecek İdari ve Hukuki Yöntemler
Şehirleşmenin ve toplu yapılanmaların bir sonucu olarak insanlar birbirleriyle müşterek olarak yaşamaktadır. Bu toplu yaşam alanları da beraberinde birçok sorunları gündeme getirmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19...
GÜNDEM ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir Anayasa'yı tartışma vakti gelmiştir” sözlerinin ardından planlanan yeni anayasa değişikliği üzerine birtakım tartışmalar karşımıza çıkmıştır....
Bir Aile Hukuku Sözleşmesi Olarak Nişanlanma
Türk Hukukunda nişanlanma, ileride birbirleriyle evlenme niyetinde olan iki kişinin niyetlerini dile getirmek suretiyle bir aile hukuku sözleşmesi yapmalarıdır. Nişanlanma durumu, bir hukuki işlem statüsündedir ve evleviyet kuralığı gereğince...
EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞUN TANINMASI
Türk Medeni Kanunu kabul edildiği ilk yıllarda evlilik içi doğan çocuklar ile evlilik dışı doğan çocuklar arasında statü farklılıkları bulunmaktadır. Bu durum sadece Türk Medeni Kanunu'nda değil, kaynak kanun olan İsviçre Medenî...
MÜŞTEREK ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme uyarınca, çocuk, 18 yaşından küçük insan olarak nitelendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu'na göre ise çocuk ergin olmayan kimsedir. Bu bağlamda çocuk ile ebeveynler arasında kişisel...
Pandemi Sebebiyle Uçuşları İptal Edilen Yolcuların Hakları
Tüm dünyayı etkisi altına alarak hemen hemen her sektörü sekteye uğratmış olan covid-19, bilhassa uçak şirketlerini ve havayolu taşımacılığını da etkilemiştir. Yolcu taşıyamayan bu şirketler, süreci daha az hasarla atlatabilmek adına...
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar
Globalleşen ve hızlı bir dönüşüm süreci içerisinden geçen dünyamızda, her alanda olduğu gibi tüketim hukuku alanında da değişiklikler meydana gelmiştir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre tüketici, ticari...
Zina Sebebiyle Boşanma Davası ve İspat Sorunu
Türk Medeni Kanunumuzda birçok özel boşanma sebebi sayılmıştır. Zina da bu özel boşanma sebeplerinden birisidir. Öncelikle zina kavramının güncel hayatımızdaki anlamıyla hukuki literatürdeki anlamı birbirinden farklı olduğunu belirtmek...
UNUTULMA HAKKI
Sosyal medya yasasının ülkemizde ve dünyada tartışılmaya başlanması üzerine, bireylerin dijital dünya üzerinde de birtakım hak ve borçlarının olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Dijital üzerinde yapılmış olan hiçbir fiilin silinmemesi...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU'NUN KAMU KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Günümüzde bireylerin kişisel verilerini paylaşma ihtiyacı ve zorunluluğunun varlığı neticesinde birçok özel kuruluş ve devlet kurumu, bu verilere erişebilmektedir. Bu veriler, gelişen teknolojik imkânlar ile birlikte kolaylıkla işlenebilmekte...
KAÇAK İŞLETMELER
Kaçak veya ruhsatsız işyeri ve işletmeler konaklama sektörü için önemli bir problem teşkil etmektedir. Ruhsatsız işyerleri için günümüzde ağır yaptırımlar getirilerek bu durumun önüne geçilmesi ve bu tür işletmelerin olası gelirlerinin...
EVCİL HAYVAN SEBEBİYLE TAHLİYE DAVALARI
Evcil hayvan beslemek günümüzde oldukça yaygın hale gelmiş bir durumdur. Genellikle büyük şehirlerde insanlar, çoğunlukla müstakil bir yaşam alanları bulunmaması dolayısıyla apartman, site gibi yerlerde yaşamlarını sürdürerek, buralarda...
Kişisel Verilerin Korunmasına Türk Ceza Hukuku’nun Etkisi
Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı, ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı...
Hayvan Hakları’na Genel Bir Bakış
'Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” Mahatma Gandhi Dünya genelinde, birçok hayvan eğlence veya maddi kazanç sağlamak amacıyla kullanılmak için bir çok kötü muameleye...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Her ne kadar kadın erkek eşitliği üzerinde durulsa da kadına yönelik şiddet her gün farklı boyutlarda karşımıza çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan, cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından...
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında Temel Bilgilendirme ve Uyumluluk Süreci
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günümüzde kişilerin verileri, mal veya hizmet sunanlar arasında farklı platformlar aracılığı ile işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Bu verilerin işlenmesi yahut aktarılması bazı kolaylıklar ve avantajlar...
BİLİŞİM SUÇLARI
Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi; insan hayatının kolaylaşması, işlemlerin basitleşmesi ve hızlanması, daha az enerji, daha az zaman ve para harcayarak daha çok iş yapılması anlamına gelmektedir. Günümüzde ise bu amaçları gerçekleştirebilen...
1136 sayılı Avukatlık Kanununda Yapılan Değişiklikler
Saygın ve önemli mesleklerden biri olan avukatlık mesleği; hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve kanunların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilen bir meslektir. Avukat unvanı ise, yargı önünde...
ÇOCUKLAR İÇİN İHTİSAS MAHKEMELERİNİN ÖNEMİ
Adalet sistemleri, bireyleri topluma kazandırmakta en son basamak olmasına rağmen en önemli basamaktır. Çocuklar ise toplumun devamını sağlayacak olan kişilerdir. Çocukların içerisinde bulunacağı hiçbir adalet sistemi, yetişkin kişilerinki...
PAKET TUR SÖZLEŞMESİ VE KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) ETKİSİ
Seyahat, insanların, tatil zamanlarını geçirdikleri, gezme, dinlenme, eğlenme, yeni yerler keşfetme gibi çok çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıkları önemli bir faaliyettir. Bu amaçlarla başlanan bir gezi programını sorunsuz geçirmek, elbette...
19 MAYIS: ATA'NIN DOĞUM GÜNÜM DEDİĞİ TARİH...
'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”  Mustafa Kemal ATATÜRK Milletlerin hayatında önemli günler, bazı dönüm noktaları vardır. Bunlar ya sevinçle, coşkuyla kutlanan...
ÇOCUK TESLİMİ VE KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) ETKİSİ
Türk Medeni Kanun'un 336. maddesi, 'evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanır. Ortak hayata sona verilmiş ve ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim velayeti eşlerden birine verebilir.” şeklinde düzenlenmiştir....
SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASI SORUNU
Toplumda her ne kadar nafaka konusuna ilişkin çalışmalardan özelliklede süresiz nafakadan (yoksulluk nafakası) bahsediliyor olsa da yasada düzenlenmiş olan üç tür nafaka bulunmaktadır. Ancak toplumun özellikle üzerinde durduğu asıl nafaka...
365 GÜNE SIĞMAYAN GÜNLERDEN “ANNE GÜNÜ“
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Anne cennet kapılarının ortasındadır." "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözleriyle anneliğin önemini vurgulamıştır. Victor Hugo, ise bir annenin, savaş sırasındaki fedakârlığını bir eserinde...
Koronavirüs (Covid-19) Ve Özel Eğitim Kurumlarına Etkisi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya da hızla yayılan coronavirüs salgını, ülkemizde de her geçen gün etkisini artırmıştır. Salgın tehlikesinin yüksek seviyede olması birçok konuda tedbirlerin alınmasına neden olmuş,...
COVİD-19 SÜRECİNDE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
1. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR? Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 2'de düzenlenmiştir. Buna göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki...
POLİSİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ
27.04.2020 günü Adana'nın Seyhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce yapılan uygulama sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki genç, polis memurunun şahsın durdurulması adına göğüs bölgesine...
COVİD-19 SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun 17/4/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız....
KORORANAVİRÜSÜN (COVİD-19) KADINA ŞİDDETE ETKİSİ
Bütün dünyanın etkisi altında kaldığı ve ülkemizde de görülmek de olan koronavirüs (covid-19) salgını birçok sorunla birlikte özel hayatımızı etkileyen sorunlar arasında ev içi şiddeti de beraberinde getirmektedir. Salgının tüm dünyada...
E-NABIZ SİSTEMİ DEĞİŞTİ VATANDAŞ ARTIK VERİLERİNİ E-NABIZ’DAN SİLMEKTE ÖZGÜR!
Müvekkilimiz adına yapmış olduğu başvuru neticesinde; e-nabız sistemi 25 Ocak tarihli güncellemesi ile vatandaşın yapmış olduğu hastane ziyaretini silme imkânı sağlamaktadır. Yeni güncelleme içeriğinde; vatandaşın sağlık kuruluşu...
KORONAVİRÜS (COVID-19) VE BOŞANMA
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (COVID-19) salgını birçok sorunla beraber özel hayatımızda da benzeri olmayan sorunları beraberinde getirmeye başladı. Türkiye'de bu kapsamda bir salgın daha...
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAKİ SÖZ KONUSU EYLEMLER
Bildiği gibi, gelişen teknoloji ile birlikte, sosyal medya olarak tanımlanan internet tabanlı uygulamalar gün geçtikçe sayı olarak artmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu platformlar, kullanıcı endeksli olmasının yanı sıra, geniş...
KORONA VİRÜSÜN İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek...