Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
BİLİŞİM SUÇLARI
Globalleşen dünyada teknolojinin gelişmesi; insan hayatının kolaylaşması, işlemlerin basitleşmesi ve hızlanması, daha az enerji, daha az zaman ve para harcayarak daha çok iş yapılması anlamına gelmektedir. Günümüzde ise bu amaçları gerçekleştirebilen...
1136 sayılı Avukatlık Kanununda Yapılan Değişiklikler
Saygın ve önemli mesleklerden biri olan avukatlık mesleği; hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve kanunların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilen bir meslektir. Avukat unvanı ise, yargı önünde...
ÇOCUKLAR İÇİN İHTİSAS MAHKEMELERİNİN ÖNEMİ
Adalet sistemleri, bireyleri topluma kazandırmakta en son basamak olmasına rağmen en önemli basamaktır. Çocuklar ise toplumun devamını sağlayacak olan kişilerdir. Çocukların içerisinde bulunacağı hiçbir adalet sistemi, yetişkin kişilerinki...
PAKET TUR SÖZLEŞMESİ VE KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) ETKİSİ
Seyahat, insanların, tatil zamanlarını geçirdikleri, gezme, dinlenme, eğlenme, yeni yerler keşfetme gibi çok çeşitli ihtiyaçlarını karşıladıkları önemli bir faaliyettir. Bu amaçlarla başlanan bir gezi programını sorunsuz geçirmek, elbette...
19 MAYIS: ATA'NIN DOĞUM GÜNÜM DEDİĞİ TARİH...
'Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.”  Mustafa Kemal ATATÜRK Milletlerin hayatında önemli günler, bazı dönüm noktaları vardır. Bunlar ya sevinçle, coşkuyla kutlanan...
ÇOCUK TESLİMİ VE KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) ETKİSİ
Türk Medeni Kanun'un 336. maddesi, 'evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanır. Ortak hayata sona verilmiş ve ayrılık hali gerçekleşmişse hâkim velayeti eşlerden birine verebilir.” şeklinde düzenlenmiştir....
SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASI SORUNU
Toplumda her ne kadar nafaka konusuna ilişkin çalışmalardan özelliklede süresiz nafakadan (yoksulluk nafakası) bahsediliyor olsa da yasada düzenlenmiş olan üç tür nafaka bulunmaktadır. Ancak toplumun özellikle üzerinde durduğu asıl nafaka...
365 GÜNE SIĞMAYAN GÜNLERDEN “ANNE GÜNÜ“
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) "Anne cennet kapılarının ortasındadır." "Cennet annelerin ayakları altındadır." sözleriyle anneliğin önemini vurgulamıştır. Victor Hugo, ise bir annenin, savaş sırasındaki fedakârlığını bir eserinde...
Koronavirüs (Covid-19) Ve Özel Eğitim Kurumlarına Etkisi
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya da hızla yayılan coronavirüs salgını, ülkemizde de her geçen gün etkisini artırmıştır. Salgın tehlikesinin yüksek seviyede olması birçok konuda tedbirlerin alınmasına neden olmuş,...
COVİD-19 SÜRECİNDE KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
1. KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR? Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 2'de düzenlenmiştir. Buna göre; genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki...
POLİSİN SİLAH KULLANMA YETKİSİ
27.04.2020 günü Adana'nın Seyhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevlilerce yapılan uygulama sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki genç, polis memurunun şahsın durdurulması adına göğüs bölgesine...
COVİD-19 SÜRECİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN
Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7244 Sayılı Kanun 17/4/2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız....
KORORANAVİRÜSÜN (COVİD-19) KADINA ŞİDDETE ETKİSİ
Bütün dünyanın etkisi altında kaldığı ve ülkemizde de görülmek de olan koronavirüs (covid-19) salgını birçok sorunla birlikte özel hayatımızı etkileyen sorunlar arasında ev içi şiddeti de beraberinde getirmektedir. Salgının tüm dünyada...
E-NABIZ SİSTEMİ DEĞİŞTİ VATANDAŞ ARTIK VERİLERİNİ E-NABIZ’DAN SİLMEKTE ÖZGÜR!
Müvekkilimiz adına yapmış olduğu başvuru neticesinde; e-nabız sistemi 25 Ocak tarihli güncellemesi ile vatandaşın yapmış olduğu hastane ziyaretini silme imkânı sağlamaktadır. Yeni güncelleme içeriğinde; vatandaşın sağlık kuruluşu...
KORONAVİRÜS (COVID-19) VE BOŞANMA
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs (COVID-19) salgını birçok sorunla beraber özel hayatımızda da benzeri olmayan sorunları beraberinde getirmeye başladı. Türkiye'de bu kapsamda bir salgın daha...
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAKİ SÖZ KONUSU EYLEMLER
Bildiği gibi, gelişen teknoloji ile birlikte, sosyal medya olarak tanımlanan internet tabanlı uygulamalar gün geçtikçe sayı olarak artmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu platformlar, kullanıcı endeksli olmasının yanı sıra, geniş...
KORONA VİRÜSÜN İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Corona virüsü (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÜZELLEŞTİRME AMAÇLI ESTETİK MÜDAHALELER
GİRİŞ Estetik Cerrahisine olan ilgi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde gözle görülür bir oranda artış göstermiştir. Her geçen gün artan daha güzel görünme, beğenilme, toplumda kabul edilme...
Bir Hukuka Uygunluk Sebebi Olarak Meşru Savunma
Meşru savunma hâli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz'da 'Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzenlenmiş olmakla birlikte hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen bir kurumdur. Bu kurumun hukuki temeli,...
CEZA HUKUKUNDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB)
Ceza kanunları, toplumun varlığını güvence altına almak için bireysel özgürlüklere sınırlamalar getirmek amacıyla bir sistem kurmaktan başka, ortaklaşa hayat şartlarını korumak, bu şartları geliştirmek ve toplumu belirli hedeflere yöneltmek...
VARLIK BARIŞI
Hatırlanacağı üzere, 19 Temmuz 2019 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımlanan 7186 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinin geçici 90 maddesinde varlık barışı düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz,...
TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN TAŞINMAZ SATIN ALAN YABANCI KİŞİLERİN TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANMASI
Vatandaşlık Kazanılması İçin Alınacak Taşınmazın Minimum Değeri: Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20'nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında: 'En az 250.000 Amerikan Doları veya...
Diğer Bir Boyuttaki İstismar: “Çevrimiçi çocuk istismarı”
İnternet toplumun çok büyük bir kesimi tarafından günün her anında ulaşılması ve etkin biçimde kullanılması gereken bir araç olarak yaşamımızdaki yerini almış durumdadır. Bu duruma paralel olarak dünya genelinde ve ülkemizde de İnternet...
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIMIZ…
Suç insanlık tarihinin en eski kabul edilen yasalara, ahlaka aykırı davranışı olup çok yönlü bir kavramdır. Bu nedenledir ki bir bireyin suç davranışına yönelmesi de birçok nedene bağlı olabilmektedir. Günümüzde ise suç, kanunlarda...
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMININ SAVAŞ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Savaş; insanlık tarihinin ilk zamanlarından ta bu zamanlara kadar var olmuş belki de en komplike, değişken ve olağandışı sonuçlara yol açan olgudur. Bilinen ilk savaş M.Ö 2700 yılında Sümer'ler ve Akad'lar arasında bugün Basra...
DİJİTAL OYUNLARDAKİ TEHLİKE…
Verilerin bir ekran üzerinde elektronik olarak gösterilmesi olarak tanımlanan ‘dijital' kavramı ‘oyun' kavramının tanımlayıcısı olarak kullanıldığında, oyunu oluşturan mantıksal ilişkileri içeren görsel verilerin bilgisayar...
DİLSİZ DOSTLARIMIZ OLAN HAYVANLARIMIZIN HAKLARI
GİRİŞ Hayvan hakları denilince akla ilk gelmesi gereken; ‘'sürdürülebilir bir doğal çevre içinde tüm hayvanların temel yaşam kuralları bozulmadan, sağlıkları korunarak yaşamlarının devamlılığının sağlanması'' olmalıdır....
KANUNDAN DOĞAN ÖNALIM HAKKI
GİRİŞ Önalım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yasadan doğan önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 732, 733 ve 734. maddelerinde düzenlenmiş olup taşınmaz...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ
GİRİŞ Hukuki koruma tedbiri türlerinden olan delil tespiti, davanın açılmasından veya dava görülmekte ise delillerin gösterilmesi aşamasının gelmesinden önce ileride kaybolma veya gösterilmesinde ve dinlenilmesinde (belirlenmesinde) zorluk...
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. GİRİŞ Sanık veya şüphelinin suçu işleyip işlemediği henüz belli olmadan başvurulan koruma tedbirleri, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik önemli sınırlamalar getiren ceza muhakemesi işlemleridir. Gerçekten tutuklama kişi özgürlüğüne,...
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINA KAYIT ESNASINDA İSTENEN HEPATİT RAPORLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuya başlamadan önce öncelikle 2019-2020 yılı akademik döneminde Hukuk Fakültelerini kazanan genç meslektaş adaylarımıza eğitim hayatlarında başarılar dileriz. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları: KVKK MADDE 6- (1) Kişilerin...
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 278 KAPSAMINDA “SUÇU BİLDİRMEME SUÇU”
1. Genel Olarak Suçu bildirmeme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümleri içerisinde 'Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında ceza adaletinin gerçekleşmesini engellemeye yönelik fiiller yaptırıma...
ÇOCUK HAKLARI KAPSAMINDA ÇOCUĞUN OYUN HAKKI
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden...
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYGIN OLARAK İŞLENEN SUÇLAR
1.) GİRİŞ 1960 yılında ABD hükümeti tarafından sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak için çalışmalara başlandı. 1969'da ARPANET askeri ağını kurdu. 1971'de Roy Tomlinson tarafından ilk maili atıldı. 1985 yılında internet...
KONKORDATO MÜHLETİNDE ALACAKLILAR BAKIMINDAN GETİRİLEN TAKİP YASAĞI
Konkordato talebinde bulunan borçlunun mali durumunu düzeltebilmesi ve gerekli birtakım hazırlık işlemlerin borçlu tarafından gerçekleştirilebilmesi adına alacaklıların borçlu aleyhine gerçekleştirebileceği işlemlere birtakım sınırlamalar...
TÜRK FUTBOLUNDA SPOR KULÜPLERİ BAKIMINDAN VERGİLENDİRME SİSTEMİ
Türkiye'de spor kulüpleri faaliyetlerini dernek veya anonim şirket şeklinde yerine getirmektedirler. Bir spor kulübünün dernek veya anonim şirketi olması vergilendirme süreci bakımından farklılık arz etmektedir. Anayasa'nın 33. Maddesi...
HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLAR TABLOSU Değerli meslektaşlarımız ve okuyucular; Yukarıdaki tablolardaki veriler 2019 yılına ait güncel verilerdir. Siz değerli meslektaşlarımız ve bizi takip...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E…
'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen...
KADINA ŞİDDET TOPLUMA ŞİDDETTİR
"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emâneti olarak aldınız." Hz. Muhammed (SAV) ... Bu makale normalleşen 'kadına şiddet” konusunun incelenmesi amacıyla yazılmış...