Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
KANUNDAN DOĞAN ÖNALIM HAKKI
GİRİŞ Önalım hakkı, yasadan doğan önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olarak ikiye ayrılmaktadır. Yasadan doğan önalım hakkı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 732, 733 ve 734. maddelerinde düzenlenmiş olup taşınmaz...
MEDENİ USUL HUKUKUNDA DELİL TESPİTİ
GİRİŞ Hukuki koruma tedbiri türlerinden olan delil tespiti, davanın açılmasından veya dava görülmekte ise delillerin gösterilmesi aşamasının gelmesinden önce ileride kaybolma veya gösterilmesinde ve dinlenilmesinde (belirlenmesinde) zorluk...
KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT
I. GİRİŞ Sanık veya şüphelinin suçu işleyip işlemediği henüz belli olmadan başvurulan koruma tedbirleri, kişi hak ve özgürlüklerine yönelik önemli sınırlamalar getiren ceza muhakemesi işlemleridir. Gerçekten tutuklama kişi özgürlüğüne,...
ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARINA KAYIT ESNASINDA İSTENEN HEPATİT RAPORLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Konuya başlamadan önce öncelikle 2019-2020 yılı akademik döneminde Hukuk Fakültelerini kazanan genç meslektaş adaylarımıza eğitim hayatlarında başarılar dileriz. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları: KVKK MADDE 6- (1) Kişilerin...
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 278 KAPSAMINDA “SUÇU BİLDİRMEME SUÇU”
1. Genel Olarak Suçu bildirmeme suçu, Türk Ceza Kanunu'nun özel hükümleri içerisinde 'Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu başlık altında ceza adaletinin gerçekleşmesini engellemeye yönelik fiiller yaptırıma...
ÇOCUK HAKLARI KAPSAMINDA ÇOCUĞUN OYUN HAKKI
"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden...
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYGIN OLARAK İŞLENEN SUÇLAR
1.) GİRİŞ 1960 yılında ABD hükümeti tarafından sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak için çalışmalara başlandı. 1969'da ARPANET askeri ağını kurdu. 1971'de Roy Tomlinson tarafından ilk maili atıldı. 1985 yılında internet...
KONKORDATO MÜHLETİNDE ALACAKLILAR BAKIMINDAN GETİRİLEN TAKİP YASAĞI
Konkordato talebinde bulunan borçlunun mali durumunu düzeltebilmesi ve gerekli birtakım hazırlık işlemlerin borçlu tarafından gerçekleştirilebilmesi adına alacaklıların borçlu aleyhine gerçekleştirebileceği işlemlere birtakım sınırlamalar...
TÜRK FUTBOLUNDA SPOR KULÜPLERİ BAKIMINDAN VERGİLENDİRME SİSTEMİ
Türkiye'de spor kulüpleri faaliyetlerini dernek veya anonim şirket şeklinde yerine getirmektedirler. Bir spor kulübünün dernek veya anonim şirketi olması vergilendirme süreci bakımından farklılık arz etmektedir. Anayasa'nın 33. Maddesi...
HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLAR TABLOSU
01.01.2019 TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL HUKUKUMUZDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLAR TABLOSU Değerli meslektaşlarımız ve okuyucular; Yukarıdaki tablolardaki veriler 2019 yılına ait güncel verilerdir. Siz değerli meslektaşlarımız ve bizi takip...
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E…
'Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen...
KADINA ŞİDDET TOPLUMA ŞİDDETTİR
"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emâneti olarak aldınız." Hz. Muhammed (SAV) ... Bu makale normalleşen 'kadına şiddet” konusunun incelenmesi amacıyla yazılmış...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE KISMİ ALACAK DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR
Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Alacak Davası konu bakımından birbirlerine benzer olup zaman zaman, 6100 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilen belirsiz alacak davası ile kısmi davaya ilişkin yeni düzenlemedeki sınırın tam olarak tespit edilemediği,...
BANKA/KREDİ KARTININ HACKLENEREK 3. KİŞİLER TARAFINDAN KULLANILMASI DURUMUNDA BANKANIN SORUMLULUĞU
Günümüzde, gelişen teknoloji sayesinde artık her türlü işlem internet üzerinden gerçekleştirilebilmekte, buna bankacılık işlemleri de dahil. Bankalar gerek müşterilerinin işlemlerini kolaylaştırmak gerekse de kendi maliyetlerini düşürmek...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL BAŞVURULUR?
Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan tüketicilerin, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak maksadıyla, mahkeme öncesi çözüm aracı...
01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE YARGILAMALARDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLARA İLİŞKİN TABLO
Değerli meslektaşlarımız ve okuyucular; Yukarıda yer alan tablolarda; yargılamalarda esas alınması gereken süreler ve parasal sınırlara güncel değişiklikler işlenmek suretiyle yer verilmiştir. Bu çalışmamızın amacı; tüm ilgililerine...
ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ NASIL İŞLER?
- Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır - Boşanma Protokolü Hazırlanır - Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir - Protokol Taraflarca İmzalanır - Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır - Protokol...
SAĞLIK TURİZMİ
2023 sağlık vizyonu ve hükümet programında belirtildiği gibi Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyadaki yerini alması amacıyla gerekli hukuki alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Hukuki hazırlıklar; hizmet kalitesine ve uluslararası...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) İnsan, doğası gereği bilmek isteyen bir canlıdır. İnsan yavrusu gözünü açtığı andan itibaren Dünya'ya...
PATENT HAKKI VE TESCİLİ
1. GİRİŞ 'Ekonomi politikçiler, iş (emek) bütün zenginliklerin kaynağıdır derler. Fakat iş, bundan da öte sonsuz bir şeydir. İnsanın tüm varlığı için ilk temel şart odur ve bu ölçüdedir ki, bir anlamda iş, insanı yaratmıştır...
“10 KASIM” ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM…
'Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor…” (İtalyan radyosunun 10 Kasım 1938 tarihli anonsu) 10 Kasım 1938, saat 09.05.. Ulu önder, "Aleykümesselam" dedi ve hasta yatağında deniz mavisi gözlerini hayata yumdu.....
YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ
1. GİRİŞ: Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticari ilişkiler; hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Dünyanın gitgide daha küçük bir yer hale gelmesiyle birlikte, uluslararası ticaret ve farklı devlet vatandaşları arasındaki sözleşmeler...
ENGELLİLERE DAHA FAZLA ENGEL YARATAN, EL İNSAF DEDİRTEN HAVALİMANLARIMIZ!
'Adımlarınızın biçiminin ne önemi var, mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçebilmektir.” 3 kuşak hukukçu bir aileden gelen genç bir hukukçu olarak bugüne değin yazılarımda hukuki konulara değinerek, nacizane...
CUMHURİYETİN İLANI VE TÜRK KADINI
'Kimse inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile dağılan ve parçalara ayrılan Osmanlı İmparatorluğu'nun...
E-NABIZ UYGULAMASININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesine; 'Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri...
İŞTİRAK NAFAKASI
Hukukumuzda, nafakaya dair düzenlemeler yapılırken, eş veya çocuklar için hükmedilecek nafakaların koşulları bakımından ayrıma gidilmiş bulunmaktadır. Zira müşterek çocuğun hakları üstün nitelikte olup, bu durum dikkate alınarak nafakaya...
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın rakamlarına göre, günümüzde Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sayısı 5 milyon 600 bin civarındadır. Avrupa'daki Türk nüfusunun bir kısmı yaşadıkları...
EŞLERİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKI
Kural olarak, evlilik birliği içerisinde eşlerden her biri, diğer eşin iznine bağlı olmaksızın her türlü hukuki işlemi yapabilmektedir. Nitekim, söz konusu bu duruma TMK'nun 193. Maddesinde; 'Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLU İLE SONA ERMESİ
İkale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin aralarında anlaşarak, iş sözleşmesini bir mutabakatla sona erdirmeleridir. Bu noktada iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması arasında bir fark yoktur. Belirli süreli bir iş sözleşmesinde...
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HARİCİ SATIŞI
Türk hukuk sistemimizde genel kural, sözleşmelerin yapılmasının bir şekil şartına bağlı olmamasıdır. Nitekim bu husus, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. TBK 12. Maddesi hükmüne göre; 'Sözleşmelerin...