banner590
Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA SOSYAL RİSK İLKESİ
İdarenin kusursuz sorumluluğu, idarenin sadece sorumlu olduğu işlem ve eylemlerden değil aynı zamanda kusuru olmadığı hallerde dahi zararın karşılanması yoluna gidilen sorumluluk türüdür. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesine paralel...
MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI VE SINIRLANDIRILMASI
Mahkemeye erişim hakkı esas itibari ile adil yargılanma hakkının bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Herhangi bir uyuşmazlığın mahkeme önüne taşınabilmesi ve söz konusu uyuşmazlığın etkili biçimde çözümlenebilmesi ve karara...
BOŞANMA HUKUKU KAPSAMINDA VELAYET VE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI
Arapça kökenli olan velayetin kelime anlamı velilik, otorite ve yetke anlamlarını karşılamaktadır. Velayet hakkı ise, anne veya babanın çocuğun malvarlığı ve şahsi haklarına ilişkin olarak hak ve sorumluluk yetkisi veren otorite, güç olarak...
SOSYAL GÜVENLİK RİSKİ OLARAK ANALIK VE ANALIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILACAK YARDIMLAR
I.GİRİŞ İleride yapılacak açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için konuya daha geniş bir bakış açısıyla bakmanın ve bir sosyal güvenlik riski olarak analık halinden bahsetmeden önce sosyal güvenliğin genel anlamda ne olduğundan...
CİNSEL SUÇLARDA RIZA KAVRAMI
Türk Ceza Kanunu'nda ilgilinin rızası bir hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple suç teşkil eden ve tipikliğe uyan bir fiil karşısında rızanın mevcut olması, fiili hukuka uygun hale getirmektedir. İlgili kişinin rızası...
COVİD-19 NEDENİYLE KİRA SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
Ülkemizi ve tüm dünyayı Mart 2020 tarihinden itibaren etkisi altına alan Covid-19 salgını ile birlikte gündelik yaşantımızda birçok önemli değişiklikler yaşanmıştır. Salgının kontrol altına alınması amacıyla çeşitli önemlerin uygulandığı...
EYLEME KATILAN HUKUK ÖĞRENCİLERİNE SORUŞTURMA NEDENİYLE RUHSAT ALAMAMA ENGELİ
Hukuk fakültesi öğrencilerinin fakülte eğitimlerine devam ettikleri sırada farklı amaçlarla yapılan eylemlere katılmaları nedeniyle haklarında soruşturma ve dava açılmaktadır. Hakkında soruşturma açılması nedeniyle soruşturma tamamlanmadığı...
YOUTUBE’A ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
'Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak, düşündüğünü söyleyememek değil, hiç düşünmemiş olmaktır. 'Jean Paul Sartre 'Birbirimize karşı değil, birbirimize doğru döndüğümüzde, çeşitliliğimizin değerini anladığımızda...
KUSURSUZ SORUMLULUK
Borç, alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki bağ olup alacaklının borçludan talep etmeye yetkili olduğu ve borçlunun ise yerine getirmek zorunda olduğu tek bir edimi kapsayan hukuki ilişkidir. Borç ilişkisi kanunda yer alan hallerle sağlanmaktadır...
İŞ SÖZLEŞMELERİNDE FESİH YASAĞI
COVID-19 salgını ülkemizde başta sağlık olmak üzere birçok alanı etkilemiştir. Nitekim en çok etkilediği alanlardan biri de ekonomi ve iş gücü piyasasıdır. İşveren ile işçi arasında oluşması muhtemel zararları en aza indirmek amacıyla...
SOSYAL MEDYADA VERİ HIRSIZLIĞI
Günümüzde pek çok insan sosyal medya kullanmaktadır. Kullanıcının günlük hayatta kendi ürettiği ve ürettiği bu içeriği paylaştığı platform olarak da adlandırılabilen sosyal medya sayesinde kullanıcılar, diğer birçok kullanıcıyla...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN “AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT” HAKKINDA YUNANİSTAN’IN İDDİALARI
GİRİŞ Aynı deniz alanına kıyısı olan devletler arasında, kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge sınırlarının oluşturulması (MEB), uluslararası hukukun hem ilgili kuralına hem de 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 74. ve...
DEEP FAKE VE HUKUKİ BOYUTU
Teknolojinin gelişmesi hayatımızı oldukça etkilemektedir. Bu gelişmenin insan hayatına olumlu etkileri olduğu kadar olumsuz etkileri de vardır. Günümüzde daha da yaygınlaşan ve sık sık kullanılmaya başlayan, daha da gelişmesi ve hayatımıza...
FAZLA MESAİ ÜCRETİ ÖDENMEMESİNİN TANIKLA İSPATI CEZADA İNDİRİM SEBEBİ
Fazla mesai ücretleri, genel tatil ve hafta tatili ücretleri, işçi ile işveren arasındaki önemli anlaşmazlık konuları arasında yer almaktadır. Çalışanlar bu ücretlerinin ödenmediğini yazılı olarak kanıtlayamadıkları zaman genel olarak...
KAT MÜLKİYETİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOMŞULUK HUKUKU
Şehirleşmenin ve toplu yapılanmaların bir sonucu olarak insanlar birbirleriyle müşterek olarak yaşamaktadır. Bu toplu yaşam alanları da beraberinde birçok sorunları gündeme getirmektedir. Özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19...
BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ VE HUKUK
Nedir Bu Blockchain? 4. sanayi devrimi olarak nitelendirilen Blockchain teknolojisi, yani blok zinciri kısaca, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan bir veri tabanı olarak bilinmektedir. Temelde şifre altına alınmış olan işlemlerin kaydedilmesini...
BİTCOİN NFT’DE CEBRİ İCRA VE VERGİ USULÜ MÜMKÜN MÜDÜR?
Son günlerde ekonomi gündeminde oldukça fazla yer kaplayan Bitcoin faaliyetleri, bazı ülkeler tarafından yasal olarak kabul edilmekte iken, Türkiye'de ise Bitcoin için tam olarak yasal bir zemin oluşturulamamıştır. Bitcoin'nin en önemli...
GÜNÜBİRLİK KİRALANAN DAİRELERİN DENETİM VE KONTROLÜ
Son yıllarda gelişen konaklama ve turizm sektöründe önemli bir paya sahip olan günlük kiralık daire, yazlık ve evler bulunmaktadır. Özellikle ülkemize tatil yapmak için yaz mevsiminde akın eden turistler tarafından günübirlik daireler, apartlarhesaplı...
HAYVAN HAKLARINA SAYGILI ÖRNEK BELEDİYE: ORTAHİSAR
Geçtiğimiz hafta mesleki görevlerimizi yerine getirmek için gittiğimiz Trabzon'da, turizmcilerle beraber yol kenarında yavru bir köpek görmüştük. Çok hasta ve kötü bir durumda olduğunu fark ettiğimiz yavru köpeği, hemen Ortahisar Belediyesi...
5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ KORUNMASI
Teknolojinin gelişimi ile beraber internetin de hayatımıza girişi ve etkisinin her gün artması bazı problemleri de gündeme getirmektedir. Bunlardan birisi de kişilik haklarının ihlalidir ve ne yazık ki bu hakların ihlali internet ortamında çok...
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDEN İNSANLARIN HAYATLARINI ANLATAN TELEVİZYON PROGRAMLARI
GİRİŞ Son yıllarda büyük bir hızla gelişim gösteren teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi pazarlama alanında da etkisini göstermektedir. Teknolojinin en önemli araçlarından biri olan televizyon neredeyse insanların en fazla vakit ayırdıkları...
BİTCOİN VE İCRA HUKUKU
Dünyada yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sürekli olarak yeni buluşların ve kav- ramların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz konusu gelişmelerin son yıllarda ortaya çıkardığı kavramlardan bir tanesi de Bitcoindir. Yazılımı...
İcra Takiplerinde Alacaklı Vekili Tarafından Borçlunun Yakınlarına Borç Bildirimine Dair Haber Verilmesinin KVKK Kapsamında Değerlendirmesi
Pandemi dönemiyle birlikte ekonomik sıkıntılar daha da artmış ve özellikle alacaklı kişilerin borçlularından almaları gereken paranın tahsilatını yapabilmeleri de oldukça zorlaşmıştır. Bu nedenle alacaklılar, tahsilat işlemini yapabilmek...
ALDATAN EŞE HAKARET
Son zamanlarda artan aldatma olaylarıyla birlikte aldatan kocaya aldatılan kadının dayanamayarak hakaret ettiği görülmektedir. Böyle durumların yaşanmasıyla mahkeme şikayetleri ve Yargıtay'a taşınan kararlar benzer durumlara emsal niteliğindedir....
Apartman ve Site Çevresinde Hayvan Beslemek
Ülkemizde kentsel dönüşüm programlarıyla birlikte apartman ve sitelerde yaşayan insan sayısı gittikçe artmaktadır. Kalabalık kent yaşamının getirdiği birtakım sıkıntılardan bir nebze olsun kurtulmak istenmesi gibi sebepler başta olmak...
YAPAY DÖLLENMENİN SOYBAĞINA ETKİLERİ
Çağımızın ilerleyen teknolojisi sayesinde her alanda gelişmeler kaydedilmektedir. Bu ilerlemeler kendisini tıp dünyasında da göstermektedir. Teknik anlamda metotların artması yapay döllenme yöntemlerini etkilemektedir. Yapay döllenme yöntemlerinin...
UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Pandemi dönemi koşullarının iş yerinde toplu olarak çalışmaya olanak vermemesi ile uzaktan çalışma yöntemi son zamanlarda oldukça yaygın bir hal almıştır. Uzaktan çalışma öncelikle 4857 sayılı İş Kanunumuzun 14. maddesinin 4. ve devamı...
Mobbing Teşkil Eden Davranışlar ve Mobbingin İspatı
Öncelikle mobbing kavramı kısaca iş yerlerinde belirli bir kişiyi hedef almak suretiyle o kişinin çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip kişinin huzursuz olmasına yol açan yıldırma, dışlama ve gözden düşürme biçiminde gerçekleştirilen...
KADININ EV İŞLERİYLE İLGİLENMEMESİNİN BOŞANMA SEBEBİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Türk toplum yapısında aile kavramı oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple aile birliğinin korunması için çeşitli hukuki düzenlemelere gidilmiştir. Anayasa'nın 41. maddesine göre 'Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında...
EVLENME VAADİYLE BİRLİKTE YAŞAYAN ÇİFTLERİN HUKUKİ HAKKI
Türkiye'de iki farklı şekilde nikahsız yaşayan çiftler bulunmaktadır. Çiftler imam nikahıyla veya herhangi bir nikaha gerek duymadan birlikte yaşamaktadır. Nikah kıymadan birlikte yaşayan çiftlerin hukuki sorumlulukları hakkında kanunumuzda...
Pandemi Döneminde Alınan Tedbir Kararlarının İhlali Nedeniyle Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kesilen İdari Para Cezaları ve Bu Cezaların Hukuken Geçerliliği
Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 virüsüyle birlikte ülkemizde de pandemi kapsamında çeşitli önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin başında sokağa çıkma kısıtlamaları ve maske takma uygulamaları gelmektedir. Bu önlemlere uymayan...
ÖZEL OKULLARDA UZAKTAN EĞİTİM ÜCRET SORUNU
Dünyayı saran salgın hastalık nedeniyle alınan birçok önlemle birlikte eğitimde uzaktan yapılmaktadır. Uzaktan eğitim uzun süredir devam etmektedir. Dolayısıyla özel okullara çocuğunu kayıt ettiren veliler ile yönetim arasında ücret iadesi...
SPOR HUKUKUNDA KADININ YERİ
Spor hem fiziksel hem de ruhsal anlamda insanın gelişmesini sağlayan en önemli faaliyetlerden biridir. Spor bütün boyutlarıyla ele alındığında, onun toplumsal anlamda birleştirici ve bütünleştirici bir etkisinin varlığı da gündeme gelmektedir....
8 Mart Dünya Kadınlar Günü / International Women’s Day
Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında...
İNTERNET ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN HAKARET SUÇUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak, internet aracılığıyla işlenen suçların ayrıca değerlendirilmesi önemli hale gelmiştir. İnternet kullanımının artmasıyla, bazı suçların daha kolay işlenebilir duruma gelmesi...
GÜZELLİK MERKEZLERİ VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ SORUMLULUKLARI
Güzellik merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinin, 3. kişiler ve çalışanlarına yönelik ellerinde bulundurdukları yahut işlemiş oldukları verileri 'özel nitelikli veri” olarak adlandırılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler öğrenilmesi...
ECZANELER, DİŞ HEKİMLERİ, TIP MERKEZLERİ, DİYALİZ MERKEZLERİ, ÖZEL HASTANELER VE OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU
Eczaneler, diş hekimleri, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, özel hastaneler ve optisyenlik müesseseleri, kullandıkları ve işledikleri verilerin niteliğine göre KVKK yükümlülüklerine uymak zorundalardır. Bahsi geçen kurum ve kuruluşların...
KENTSEL DÖNÜŞÜME TEŞVİK
Uzun zamandır beklenen İstanbul depremi ülkemizde artan depremler nedeniyle daha fazla korkutmaya başlamıştır. Beklenen bu depremi en az zararla kurtarmak için eski yapıların en hızlı şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla evleri...
Pandemi Sebebiyle Özel Okul Ücreti İadesi
Covid -19 virüsü sebebiyle pek çok alanda olduğu gibi eğitim de dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla veliler, okul ile aralarında yapmış oldukları sözleşmenin içeriğinin değişmiş olması ve edimin ifasının...
Toplu Yaşam Alanlarında Evcil Hayvan Beslenmesi
Kentleşmenin bir sonucu olarak insanlar toplu yapı alanlarında müşterek olarak yaşamak zorunda kalmışlardır. Dolayısıyla, toplu olarak yaşamanın beraberinde getirdiği birtakım problemler de gündeme gelmektedir. Bu problemlerin başında evcil...