banner628
Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL BAŞVURULUR?
Tüketici hakem heyetleri, satın aldıkları mal veya hizmetler nedeniyle satıcı veya sağlayıcılarla uyuşmazlık yaşayan tüketicilerin, masrafsız ve kısa sürede çözüme ulaşabilmelerini sağlamak maksadıyla, mahkeme öncesi çözüm aracı...
01.01.2018 TARİHİ İTİBARİYLE YARGILAMALARDAKİ SÜRELER VE PARASAL SINIRLARA İLİŞKİN TABLO
Değerli meslektaşlarımız ve okuyucular; Yukarıda yer alan tablolarda; yargılamalarda esas alınması gereken süreler ve parasal sınırlara güncel değişiklikler işlenmek suretiyle yer verilmiştir. Bu çalışmamızın amacı; tüm ilgililerine...
ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİ NASIL İŞLER?
- Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır - Boşanma Protokolü Hazırlanır - Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir - Protokol Taraflarca İmzalanır - Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır - Protokol...
SAĞLIK TURİZMİ
2023 sağlık vizyonu ve hükümet programında belirtildiği gibi Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyadaki yerini alması amacıyla gerekli hukuki alt yapı çalışmaları devam etmektedir. Hukuki hazırlıklar; hizmet kalitesine ve uluslararası...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.” (MUSTAFA KEMAL ATATÜRK) İnsan, doğası gereği bilmek isteyen bir canlıdır. İnsan yavrusu gözünü açtığı andan itibaren Dünya'ya...
PATENT HAKKI VE TESCİLİ
1. GİRİŞ 'Ekonomi politikçiler, iş (emek) bütün zenginliklerin kaynağıdır derler. Fakat iş, bundan da öte sonsuz bir şeydir. İnsanın tüm varlığı için ilk temel şart odur ve bu ölçüdedir ki, bir anlamda iş, insanı yaratmıştır...
“10 KASIM” ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM…
'Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor…” (İtalyan radyosunun 10 Kasım 1938 tarihli anonsu) 10 Kasım 1938, saat 09.05.. Ulu önder, "Aleykümesselam" dedi ve hasta yatağında deniz mavisi gözlerini hayata yumdu.....
YABANCI HAKEM KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI VE TENFİZİ
1. GİRİŞ: Küreselleşme ile birlikte uluslararası ticari ilişkiler; hızla gelişmiş ve yaygınlaşmıştır. Dünyanın gitgide daha küçük bir yer hale gelmesiyle birlikte, uluslararası ticaret ve farklı devlet vatandaşları arasındaki sözleşmeler...
ENGELLİLERE DAHA FAZLA ENGEL YARATAN, EL İNSAF DEDİRTEN HAVALİMANLARIMIZ!
'Adımlarınızın biçiminin ne önemi var, mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçebilmektir.” 3 kuşak hukukçu bir aileden gelen genç bir hukukçu olarak bugüne değin yazılarımda hukuki konulara değinerek, nacizane...
CUMHURİYETİN İLANI VE TÜRK KADINI
'Kimse inkâr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.” Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ile dağılan ve parçalara ayrılan Osmanlı İmparatorluğu'nun...
E-NABIZ UYGULAMASININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesine; 'Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel verileri...
İŞTİRAK NAFAKASI
Hukukumuzda, nafakaya dair düzenlemeler yapılırken, eş veya çocuklar için hükmedilecek nafakaların koşulları bakımından ayrıma gidilmiş bulunmaktadır. Zira müşterek çocuğun hakları üstün nitelikte olup, bu durum dikkate alınarak nafakaya...
YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın rakamlarına göre, günümüzde Avrupa'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sayısı 5 milyon 600 bin civarındadır. Avrupa'daki Türk nüfusunun bir kısmı yaşadıkları...
EŞLERİN AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKI
Kural olarak, evlilik birliği içerisinde eşlerden her biri, diğer eşin iznine bağlı olmaksızın her türlü hukuki işlemi yapabilmektedir. Nitekim, söz konusu bu duruma TMK'nun 193. Maddesinde; 'Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE YOLU İLE SONA ERMESİ
İkale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin aralarında anlaşarak, iş sözleşmesini bir mutabakatla sona erdirmeleridir. Bu noktada iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması arasında bir fark yoktur. Belirli süreli bir iş sözleşmesinde...
KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN HARİCİ SATIŞI
Türk hukuk sistemimizde genel kural, sözleşmelerin yapılmasının bir şekil şartına bağlı olmamasıdır. Nitekim bu husus, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 12. Maddesinde düzenlenmiştir. TBK 12. Maddesi hükmüne göre; 'Sözleşmelerin...
KRİPTO PARALAR ve HUKUKİ DURUMLARI
İnternetin hayatımıza girmesi ile giderek dijitalleşen dünyada; Blockchain teknolojisi ile yeni oluşumlara zemin hazırlayan yeni bir sistemle, kripto para sistemiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Dünyada ve Türkiye'de bu teknolojinin...
YASAL DÜZENLEMELERLE AVUKATLARIN REKLAM YASAĞI
A. Genel Olarak En genel tanımıyla reklam; kamunun tümünün veya bir kısmının ilgisini çekerek menfaat sağlamak amacıyla herhangi bir şekilde yapılan tanıtma faaliyetidir. Avukatlar açısından ise; bu durum müvekkilin ilgisini çekerek iş...
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ
Genel Olarak Çocuk Kavramı Çocuk, sözlükte anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan olarak tanımlanmaktadır. TCK'da çocuk; 'henüz 18 yaşını doldurmamış kişi”, Çocuk...
VELAYET KAPSAMINDA ÇOCUĞA AD KOYMA HAKKI
"Kıyamet günü siz, isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz!" Hz. Muhammed (s.a.v.) ------------------------------- Makalemizin konusunu; kişilik hakları içerisinde yer alan ve kişiyi...
KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Hakaret; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek veya bu değerlere sövmek suretiyle saldırmak anlamına gelmektedir. Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunmak istenen hukuksal...
CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
İşbu makalemizin konusunu cinsiyet değişikliğinin Türk hukukunda ne şekilde değerlendirildiği hususu oluşturmaktadır. Cinsiyet, erkek ve kadının arasındaki cinsellik temelli biyolojik farklılığı ifade eden kavramdır. Cinsiyet değiştirme...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA OLASI KAST BİLİNÇLİ TAKSİR AYRIMI
En basit tanımıyla suç, karşılığında ceza yaptırımı öngörülmüş haksızlıklardır. Suçun unsurları; kanuni unsur (tipiklik), tipikliğin maddi ve manevi unsurları ve hukuka aykırılık unsurudur. Bir suçun cezalandırılabilmesi için...
HUKUKUMUZDA VELAYET HAKKI VE ORTAK VELAYET
İşbu makalemizde, hukukumuzda velayet hakkının nasıl düzenlendiği, ortak velayet kavramının ne demek olduğu ve hukukumuza nasıl girdiği hususlarından bahsedeceğiz. Genel Olarak Velayet Kavramı Velayet hakkı, anne babanın, kural olarak küçüklerin...
MOBBİNG SEBEBİYLE İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLMESİ
Tarih boyunca insanlar geçimlerini sağlamak için belli işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır ve hala da çalışmaya devam etmektedirler. Çalışanların çoğunluk kısmını ise; bir işveren altındaki işçiler oluşturmaktadır. İşçi ve...
DİSİPLİN HAPSİ VE TAZYİK HAPSİNE İLİŞKİN İNFAZ SORUNLARI
Disiplin hapsi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde, 'kısmî bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre...
ADLİ KONTROL VE YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
İşbu makalemizin konusunu 'adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı” oluşturmaktadır. A-) GENEL OLARAK ADLİ KONTROL 1-) ADLİ KONTROLÜN TANIMI Adli kontrol tedbiri 5271 sayılı CMK' nın 109 ve 115. maddeleri arasında düzenlenmiş...
CMK’da Yer Alan Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Sorunlar
Uzlaştırma kavramı; uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları...
İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİ HAKLARINA ETKİSİ
İşyeri veya Bir Bölümünün Devri ve Haklara Etkisi İşyeri devri 4857 sayılı İş kanununda düzenlenmiştir. Buna göre işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU
"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi çocuklar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır,...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nün 2005-2015 yıllarına ilişkin yayınladığı 'Cinsel Saldırı Suç ve Sayıları' başlıklı bülten, söz konusu suçtan yargılanan sanıkların 2015 yılında %48,7'sinin...
GÜNCEL YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GENEL BOŞANMA SEBEBİ OLARAK; EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI HALİ
Boşanma kavramı, evliliği yasal olarak sona erdirme olarak tanımlanmaktadır. Eşler birçok nedenden dolayı boşanma kurumuna başvurmaktadırlar. Zira eşlerden birinin evlilik birliğinin sona erdirilmesi talebiyle Aile mahkemesine başvurusu üzerine...
ADİL YARGILANMA HAKKININ UNSURU OLARAK SAVUNMA HAKKI
Hukuk devleti, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuki güvenlik sağlayan devlet demektir.[1] Bir devletinin hukuk devleti olarak anılabilmesi; devletin temel organları olan yasama, yürütme ve yargının hukukla bağlı...
SÜRESİZ NAFAKA NEDENİYLE YAŞANAN MAĞDURİYETLER
Günümüzde mevcut evliliklerin bir kısmı, zamanla eşler arasında fikren ve ruhen anlaşmazlıkların ortaya çıkması, evliliğin artık iki taraf içinde sürdürülemez bir hal alması gibi bir takım sebepler nedeniyle boşanma ile sona ermektedir....
AVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME
AVUKATIN VEKALET ÜCRETİ ALACAĞI DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME TÜKETİCİ MAHKEMESİ MİDİR, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MİDİR? Günümüzde avukat ve avukatlık mesleği hakkında hemen hemen herkesin bir fikri olsa da, kanunda bu kavramların ne şekilde...
İSTİNAF KANUN YOLUNDA YENİ DELİL VE VAKIA İLERİ SÜRÜLEBİLİR Mİ?
Türk Hukuku'nda mahkemeye dava açmak suretiyle başvuran taraflara, dava konusu uyuşmazlığın çözümüne yönelik mahkemeye bildirecekleri iddia ve savunmalar için kanunda belirli bir sınırlama getirilmiştir. Bu sınırlama 6100 sayılı Hukuk...
GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLERİN DENETİMİ NASIL SAĞLANIR?
Otel ya da pansiyona göre daha ekonomik olan ve birkaç günlüğüne de olsa kişiye evindeymiş hissi yaşatan günübirlik kiralanabilen evler son zamanlarda ciddi bir gelir elde etme kaynağı haline gelmiştir. Bununla birlikte günübirlik kiralanan...
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARINDA İYİ HAL İNDİRİMİ
"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir." MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Çocuk zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişmemiş...
BİLİŞİM ÇAĞI’NDA UNUTULMA HAKKI
Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte bilgiye ulaşım yolları da doğru orantılı olarak artmaya başlamıştır. Bilgiye ulaşırken kullandığımız vasıta ise; çoğunlukla internet bağlantısı yoluyla ulaştığımız dijital ortamlardır....
ÇOCUĞUN BİTMEYEN SOYADI SORUNU
Doğan çocuğun hangi soyadını alacağı çeşitli ihtimallere göre belirlenmektedir. Evlilik birliği içinde doğan çocuğa ailenin soyadı verilmektedir, evlilik dışında doğan çocuklara ise; annenin bekârlık soyadı verilmektedir. Evlat edinilen...