banner628
Av. Begüm GÜREL
Av. Begüm GÜREL
Yazarın Makaleleri
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ YÖNÜNDEN KADININ SOYADI SORUNU
İnsanlar arasında her türlü eşitsizliğin ortadan kaldırılması, herkesin dil, din, ırk, siyasal düşünce, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin temel insan hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanması, evrensel bir değer olarak kabul edilmektedir....
EVLİ ÇİFTLERİN BOŞANMALARI HALİNDE, MÜŞTEREK ÇOCUĞUN MAĞDUR OLMAMASI ADINA NELER YAPILABİLİR?
Boşanma kavramını, evliliği yasal olarak sona erdirme olarak tanımlayabilmek mümkündür. Eşler birçok nedenden dolayı boşanma kurumuna başvurmaktadırlar. Evlilik sırasında yaşanan maddi problemler, erken yaşta yapılan evlilikler, eşlerin...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI DURUMUNDA HÜKMEDİLEBİLECEK YAPTIRIMLAR
Manevi tazminat; hakaret, trafik kazası, basın yoluyla saldırı, kasten yaralama gibi kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin manevi bütünlüğünün sarsılması, bunun yanında elem, üzüntü duyması, yaşama gücünün, neşesinin azalması...
KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEK ADINA NELER YAPILABİLİR?
'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” ATATÜRK 25 Kasım günü, Dominik Cumhuriyeti'nde üç kız kardeşin tecavüz edilerek vahşice öldürmesi ve cansız bedenlerinin...
İŞVEREN ALEYHİNE TANIKLIK YAPAN İŞÇİNİN İŞ AKDİ HAKLI NEDENLE FESHEDİLİR ENDİŞESİ YERİNDE Mİ?
Günümüzde iş mahkemelerinde görülen davaların çoğunluğunu işçilerin işverenleri aleyhine açtıkları davalar oluşturmaktadır. İşçiler açtıkları davada iddialarını ispat edebilmek için birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarını...
FAZLA ÖDENEN FAİZİN İADESİ İÇİN 12 BANKAYA KARŞI AÇILACAK DAVANIN KAPSAMI
Son aylarda hukukçular tarafından tartışılan ve medyada da, sıkça karşımıza çıkan bir konu olan, 'kredi faizlerinde kartel oluşturdukları iddia edilen ve aşağıda isimleri yer alan 12 bankaya karşı, fazla ödenmiş olan faizlerin iadesi...
HAYVAN DOSTLARIMIZI KORUYAN YASAL DÜZENLEMELERİMİZ YETERLİ Mİ?
İnsanoğlu, asırlar öncesinden beri hayvanlarla birlikte yaşamış ve aynı doğal kaynaklardan beslenmiştir. Bir süre sonra insanlar aynı çevrede yaşadıkları hayvanlardan bazılarını evcilleştirerek, duygusal bir bağ oluşturmuş ve bu durumun...
ADETA “TEHDİT ETME YAP” DEDİRTEN YASAL DÜZENLEME
Devletin en temel yetki ve görevlerinden biri; toplum içerisinde ortaya çıkan suçluların cezalandırılmasını sağlamaktır. Zira mağdur, uğradığı haksızlığın karşılığının verildiğini görecek ve bu sayede gerek fail, devlet eliyle...
İŞ DAVALARINDAKİ ZORUNLU ARABULUCULUK KURUMUNUN HANDİKAPLARI
25/10/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, iş mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri ile zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenlenmektedir. Mezkûr...
KASTEN YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMEDE HISIMLIK DURUMUNUN ORTAYA ÇIKARDIĞI ÇELİŞİKLİKLER
Son dönemlerde ülkemizde artan suç oranlarının doğal sonucu olarak çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Suç, tarihin ilk dönemlerinden bu yana toplumun kurumsal düzenini bozan ve toplum üzerinde negatif etkileşim oluşturan bir sorun olarak...
KİRA DEPOZİTOLARINIZI ORTAK HESABA YATIRIN
Günümüzde en yaygın olarak akdedilen sözleşmelerinden biri olarak; kira sözleşmesi karşımıza çıkmaktadır. Kira sözleşmesi Türk Borçlar Kanununun 299. Maddesinde kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmakla birlikte ondan...
ALDATILAN EŞ SEVGİLİDEN TAZMİNAT TALEP EDEBİLİR Mİ?
Aile her toplumun temel yapı taşlarından sayılmıştır. Bu sebeple kanun koyucular tarafından söz konusu duruma özellikle dikkat edilmiş çeşitli kanun ve düzenlemelerle bu mevzuya değinilmiştir. Hatta pek çok yazar tarafından konunun ehemmiyetine...
CEZA KANUNU KAPSAMINDA ZİNA YENİDEN SUÇ OLMALI MIDIR?
Medeni kanun boşanmaya imkân veren sebepleri altı madde içinde düzenlemiştir. (TMK 161-166). Bu sebeplerden bazılarında evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi arandığı halde, bir kısım sebeplerde bu şart aranmamıştır. Evlilik birliğinin...
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin sağlanması, aile hayatının, yaşam hakkının ve beden bütünlüğünün korunması, kadın ve erkek eşitliğinin temin edilmesi anayasal birer hüküm olarak devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmış...
SAVCILIK VE MAHKEME DOSYASINDA MÜŞTEKİYE AİT ŞAHSİ BİLGİLERİN YER ALMASININ SAKINCALARI
Öncelikle neden bu konuyu seçtiğimize kısaca değinecek olursak... İzaha çalışmak istediğimiz konuya geçmeden önce; son zamanlarda artan suç oranları ve buna bağlı olarak mağdurun ya da suçtan zarar görenin söz konusu fiili yetkili mercilerin...
MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI
Muris muvazaası; mirasbırakanın mirasçılarının tamamından veya bir kısmından mallarını kaçırması suretiyle gerçekleşen ve yalnızca dava yolu ile ileri sürülebilen bir fiildir. Zira muris muvazaasında; mirasçı, terekeye dahil olacak...