banner628
Av. Selçuk ENER
Av. Selçuk ENER
Yazarın Makaleleri
BİR AVUKATIN NOT DEFTERİNDEN..
Sadece severek nelerin değişebileceğini gördüm ben meslek hayatımda.. Bahçelievler'de bir büroda stajyer olarak başlayan meslek hayatımın, 12 sene sonra bir akademi kurmaya evrileceğini söyleselerdi, buna inanmayacak milyonlarca insandan...
ACELE KAMULAŞTIRMANIN YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRMESİ
Bu haftaki yazıda, 25 Ocak 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 2054 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve daha önceki mevcut acele kamulaştırma kararlarının da ışığında bir değerlendirme yapılacaktır. Bu değerlendirme yapılmadan,...
TURİZM YOLCU TAŞIMACILIĞI İZİN BELGESİ (YOL BELGESİ) ALIMINDA GEREKEN ŞARTLAR, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜ
Bu haftaki yazımızda son zamanlarda seyahat acenteleri de dahil birçok kişiyi yakından ilgilendiren bir konu olan 'Turizm Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi” almanın şartları ve bir süredir gündemde olan vito ve benzeri araçlara yol...
HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ GÖZETİLEREK KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ HALLERİ
Kira sözleşmesi, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 299. maddesinde tanımlandığı üzere, 'kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık...
BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHEDİLMESİ HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI
Belirli süreli iş sözleşmesi nedir? Belirli süreli iş sözleşmesinin bitimi sonucunda işçinin herhangi bir ücrete hak kazanıp kazanmayacağı hakkında çokça soru işareti mevcuttur. Bu soru işaretleri belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan...
TİCARİ DEFTERLER VE TİCARİ DEFTERLERİN DELİL NİTELİĞİ
Tacir; bir ticari işletmeyi kendi ad ve hesabına işleten kişiye denilmektedir. Tacir olmanın bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerden biri de ticari defter tutmaktır. Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari...
YARGITAY (İŞ) DAİRELERİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ FARKLILIKLARI IŞIĞINDA, BELİRSİZ ALACAK DAVASI İLE KISMİ ALACAK DAVASI ARASINDAKİ FARKLAR
Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava birbirlerine benzer iki dava türü olup zaman zaman karıştırılma ihtimali bulunan iki dava çeşididir. 6100 sayılı Kanunumuz ile hukukumuza ilk kez giren belirsiz alacak davası ile kısmi davanın sınırları...
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU UYARINCA ESKİ HALE GETİRME
Eski hale getirme usulü 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 95 ile 101. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Eski hale getirme usul hukukuna ilişkin bir hukuki çaredir. Bu yolla amaçlanan, kesin sürelerin kaçırılması halinde doğabilecek...
TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İLE ORGANİK BAĞ KAVRAMININ FARKLARI
Hukuk düzenimizde kişiler, gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerçek kişi, tam doğmak ve sağ olmak şartı ile kişinin anne karnından ölümüne kadar olan süreyi hukuken tanımlayan terimdir. Tüzel kişi ise...
İCRA VE İFLAS KANUNA GÖRE MAL BEYANINDA BULUNMA SUÇU
Mal beyanı; borçlunun, takip konusu alacağa yetecek oranda gerek kendi gerekse üçüncü kişilerde olan mal, hak ve alacaklarını ve bunların çeşit ve niteliklerini, geçimini nasıl sağladığını buna bağlı olarak da borcu nasıl ödeyebileceğini...
ISLAH VE ZAMANAŞIMI DEF’İ
Borcu sona erdiren hallerden olan zamanaşımı def'i, Borçlar Kanunu'muzun 146 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Zamanaşımı; bir hakkın hukuk düzenince belirlenen sürede, hak sahibince ileri sürülmemesi veya kullanılmaması halinde...
ELEKTRONİK TİCARET HAYATINDA “HİZMET SAĞLAYICILAR” VE “ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR”IN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, internet aracılığıyla yapılan ticaret hayatını düzenlemek amacıyla çıkartılan, elektronik ticarete dair önemli ve ayrıntılı birtakım düzenlemeler getiren bir düzenlemedir. Bu kapsamda;...
MARKA BAŞVURUSU, MARKANIN TESCİLİ VE KORUNMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Marka ile ilgili düzenlemeler Sınai Mülkiyet Kanunu'muzda yer almaktadır. Kanunumuzun 4. Maddesine göre; marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması...
SEN DE HAYALLERİNİ SİGORTALI BİR İŞE DEĞİŞEN “Y” KUŞAĞI MISIN?
1980 ile 1999 arası doğan Y kuşağı, nüfusun %25'ini oluşturuyormuş. Yani ben ve muhtemelen bu yazıyı okuyan çoğu insan.. Çok arada kalmış bir kuşak bizimki. Hayallerimiz ve ona ulaşmak için sahip olduğumuz imkanlar, birbirini neredeyse...
SATICININ ZAPTA KARŞI SORUMLULUĞU
Satıcının satılanı teslim etme, mülkiyetini geçirme sorumluluğunun yanında, mal üzerinde üstün bir hak iddia edilmesi sebebiyle satılanın alıcının elinden alınması halinde de sorumluluğu bulunmaktadır. Satıcının zapta karşı sorumluluğu,...
BONO VE ÇEKTE ZORUNLU UNSURLAR
A-) BONO Keşideci ile lehtar arasında ikili bir ilişkiyi ifade eden senettir. Kayıtsız şartsız belirli bir bedelin ödenmesi vaadini içermektedir. Kredi aracı olarak kullanılmaktadır. Bonoda muhatap ve kabul bulunmamaktadır. Hamiline düzenlenemez....
KÜRSÜDEN BAKINCA ALAÇATI GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR?
Ne kadar da güneşli bir Ekim sabahıydı halbuki bugün.. Düştüm yola, açtım müziği Büyükçekmece adliyesine gidiyorum… İdari sınır olarak İstanbul'a bağlı ama Keşan'a bağlansa niye demez kimse.. O kadar uzak bir yerde Çekmece...
OKUDUĞUNUZA PİŞMAN OLACAKSINIZ.. “90LAR”
Böyle zenginlik yoktu ama 'annem varsa bir tane limon istedi” demeye de çekinmiyorduk o yıllarda.. Ha diyince kuş misali gidip gelemiyorduk bir yerden bir yere ama vesait yok diye kalmak da ayrı güzeldi çekyat tepelerinde.. Şimdiki gibi 'olmadı...
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU
Şerefe karşı suçlar başlığı altında bulunan hakaret suçu Türk Ceza Kanunumuzun 125. Maddesinde düzenlenmiştir:                                                                                 ...
HAKLI BİR SEBEP OLMAKSIZIN GÖNDERİLMİŞ PARA GERİ ALINABİLİR Mİ?
Haklı bir sebep bulunmaksızın, bir başka kişinin emeğinden veya malvarlığından zenginleşme durumuna sebepsiz zenginleşme adı verilmektedir. Bu şekilde sebepsiz zenginleşen kişi bu zenginleşmeyi geri vermek ile yükümlüdür. Ancak borçlanmadığı...
TACİR YARDIMCILARI VE ARALARINDAKİ FARKLAR
Ticari işletmenin faaliyet alanı ve iş hacmi tacirin işlerinde başka kişilerden yardım almasını gerektirebilir. Tacirin ticari işletmesi ile ilgili yardım aldığı bu kimselere tacir yardımcıları adını veriyoruz. Çalışma esaslarına göre...
BAROLAR MI DOĞRU YOLDA BAROLAR BİRLİĞİ Mİ?
Son günlerde Barolar Birliği'ne ve özellikle Metin Feyzioğlu'na yönelik sağnağa çeviren bir eleştiri yağmuru var. Öyle ki, olağanüstü genel kurula gitme çağrısına kadar varan bir alçak basınç dalgası. Peki neydi bu tartışmaların...
KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA VE İMZAYA İTİRAZ
Hukuki anlamda senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi tarafından imzalanan ve imzalayanın aleyhine delil teşkil eden yazılı belgeye verilen isimdir. Kambiyo senetleri ise sahibine alacak hakkı veren, kanunen emre yazılı ve belirli...
ARABULUCULUK MU PARABULUCULUK MU?
2018 yılının başıyla birlikte Arabuluculuk dava şatı haline geldi malum.. Ama sadece işçi-işveren ilişkisinden kaynaklı ihtilaflarda.. Sonrasında ticari uyuşmazlıklar da kapsama alındı ve devamının gelmesi bekleniyor. Arabuluculuk müessesesi...
HAKEM HATASI DEĞİL KURAL HATASI
Hukuku herkes kusursuz bilmek ve uygulamakla mükellef değil. Hatalar insanlar için.. En başta onu belirteyim ama öyleleri de var ki, kabullenmek mümkün değil. Hani penaltıyı 'panenka” kullanıp kalecinin kucağına bırakmak gibi.. Geri vitese...
TİCARET UNVANI SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR
Her tacir, ticari işletmesi ile ilgili işlemleri, ticaret unvanı ile yapmak ve işletmesi ile ilgili senetlerde ve diğer belgelerde bu unvanı kullanmak zorundadır. Yani ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesi için yaptığı işlemlerde kullandığı,...
TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR
Bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için şikayete hakkı olan kişinin kanuni süresi içinde kanunda belirtilen yetkili kişi veya makamlara bildirmesinin arandığı suçlardır. Suçların resen takip edilmesi kural, şikayet...
İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVE İADE EDİLDİKLERİNDE MALİ VE SOSYAL HAKLARINI ALABİLECEKLER Mİ?
GÖREVLERİNDEN HAKSIZ YERE İHRAÇ EDİLEN KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVE İADE EDİLDİKLERİNDE MAHRUM BIRAKILDIKLARI MALİ VE SOSYAL HAKLARINI ALABİLECEKLER Mİ? Anayasamızın 'Yargı Yolu” başlıklı 125. Maddesinin 7. fıkrasında 'İdare,...
DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ NELERDİR?
Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. Hükmün verilmesiyle birlikte taraflar arasındaki uyuşmazlık çözüme bağlanmış olur...
İŞÇİNİN İŞVERENDEN ALACAĞINA İLİŞKİN YAPILAN İBRA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
İbraname, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda işçinin iş hukuku ve iş sözleşmesinden kaynaklanan her türlü hak ve alacağını aldığına dair işveren tarafından imzalattırılan belgedir. İbranamenin geçerlilik koşulları...
ZAMANAŞIMI YOLU İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
Türk Medeni Kanunu'muzun 705. maddesine göre bir taşınmazın mülkiyetinin kazanılması tescil ile olmaktadır. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması ise birçok yoldan gerçekleşebilmektedir. Bunlardan bazılarına değinecek olursak; 1-) Taşınmaz...
SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI
Hukukumuzda sözleşmeye bağlılık ilkesi(ahde vefa) gereğince taraflar, sözleşmeye bağlı olarak edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak ahde vefa ilkesinin, Türk Medeni Kanunu'nun 2. Maddesinde yer alan dürüstlük kuralına göre...
AYIPLI MAL VEYA AYIPLI HİZMET KARŞISINDA TÜKETİCİNİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR
Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan malı ifade etmektedir. Satıcı,...
LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞU (6183 SAYILI KANUNUN 35. ve MÜKERRER 35. MADDESİ KAPSAMINDA)
TTK madde 573/1 limited şirketin tanımını şöyle yapmıştır: Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından...
İRADE SAKATLIĞI HALLERİ
Türk Borçlar Kanunu'muzun ilk maddesine göre; sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. Yani bir sözleşmenin temeli irade açıklamalarıdır. Bir taraf sözleşmenin kurulması adına...
İŞ HUKUKUNDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
İş Hukukunda Arabuluculuk hukuki statüsüne, 12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesi ile ulaşmıştır. 7036 sayılı kanunun 3. maddesine göre 01.01.2018 tarihinden sonra; ' Kanuna, bireysel...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Bazı durumlarda davacı davasını açacağı sırada dava değerini tam olarak belirleyemeyebilir. Bu gibi hallerde davacının, davasını açarken izleyeceği yol 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda gösterilmiştir. Öncelikle Kanunumuzun 107....
ENGELLİ KİŞİ BORÇLANDIRILMADAN ÖTV İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK SURETİYLE ARAÇ ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR
Engelli vatandaşlar açısından araç alımı konusunda bazı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu kolaylıkların başında araç alımında ÖTV indiriminden faydalanabilmek gelmektedir. İndirim oranı engelli bireyin sahip olduğu rapor oranına göre değişiklik...
İŞÇİ ALACAKLARINA VE İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLI TAZMİNATLARA UYGULANACAK FAİZ ÇEŞİTLERİ
İşçi alacak ve tazminatlarına uygulanan faiz türü iki tanedir. Bunlar: Yasal faiz ve mevduata uygulanan en yüksek faizdir. HANGİ ALACAK VE TAZMİNATLARA MEVDUATA UYGULANAN EN YÜKSEK FAİZ ORANI UYGULANIR ? 1) KIDEM TAZMİNATI 1475 sayılı eski İş...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA AYRIMCILIK TAZMİNATINA HAK KAZANDIRAN HALLER
Eşit davranma borcu Anayasamızın 10. Maddesi ve İş kanunumuzun 5. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. ------------------------------------  Anayasa 10. Madde: Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep...