Av. Meliha AKBİLEK
Av. Meliha AKBİLEK
Yazarın Makaleleri
YAPAY ZEKÂ ve ROBOT HUKUKUNDA ETİK MESELELER
İnsanoğlunun robot ve yapay zekâ sistemlerini geliştirmeye yönelik çabası kendi doğasına karşı gösterdiği muhalif tutuma verdiği değer ile alakalıdır diye düşünüyorum. İnsanoğlu bir yandan kendisini sürekli aşmak ve yenilemek isterken...
YAPAY ZEKÂ ve TELİF HUKUKU İLİŞKİSİ
Makinelerin yükselişinin ivme kazandığı bir çağda olduğumuz söylenebilir ama artık makineler sadece verilen görevleri yerine getirmekle kalmıyor, aynı zamanda ilgili alanlara yaratıcılıkları ile de katkıda bulunarak her geçen gün yerlerini...
NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) ve NESNELERİN ENDÜSTRİYEL İNTERNETİ (IIoT) NİN YARATTIĞI HUKUKİ ETKİLER
Temel düzeyde, 'Nesnelerin İnterneti” (IoT), nesnelerin içine yerleştirilmiş bilgi işlem cihazlarının interneti üzerinden bu tür nesnelerin veri alıp gönderebilmesini sağlayan ara bağlantı olarak tanımlanabilir. Bu teknoloji, modern...
FİKİR ve SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE ESER ÜZERİNDE MİRASÇILARIN HAK SAHİPLİĞİ
1- Giriş Miras yoluyla intikal bakımından eser sahipliği ile eser sahipliğinden doğan haklar arasında kesin bir ayrım yapmak gerekir. Eser sahipliği, eserin yaratılmasıyla eser sahibinin şahsında doğan bir hukuki durumdur[1]. Yani eser sahibinin...
BİLİM KURGUDAN GERÇEKLİĞE: SİBORG ÇAĞI
Siborg (cyborg) terimi günümüzde sıklıkla kullanılsa da tam olarak neyi ifade ettiği hususunda kafaların oldukça karışık olduğu gözlenmektedir. Sibernetik (canlılarda ve makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim ) ve organizmadan...
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNA GÖRE ESER SAHİPLİĞİNİN İSPATINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I- GİRİŞ Teknolojik gelişme ivme hızının her geçen gün artan önü alınamaz yükselişi, beraberinde, Fikir ve Sanat Eserlerinin yaratıcısının özel alanından çıkarak dış dünyaya yansımasına vesile olacak yepyeni mecra alanlarının...
İŞ HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ
I- GİRİŞ Sözlük anlamıyla ikale; pazarlığı bozma, her iki tarafın isteğiyle alışveriş mukavelesini bozmak ve bir hukuki muamele ile meydana gelen vaziyetin diğer bir hukuki muamele ile eski haline getirilmesidir. Hukuki tanım olarak ise, karşılıklı...