banner613
banner590
Av. Merve TÜRKMEN KAPLAN
Av. Merve TÜRKMEN KAPLAN
Yazarın Makaleleri
İNFAZ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN BEKLENEN YARGI PAKETİNDE, SÜRESİZ NAFAKA VE TAZYİK HAPSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASININ ACİLİYETİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
İİK, 344. Madde; Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. ' hükmü karşısında;  ‪Bir taraftan coronavirüs nedeniyle infaz düzenlemesine...
TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece kutlamak ve anmak için değil, kadın erkek eşitsizliği, kadına karşı gerek psikolojik ve gerek fiziksel şiddetin ve gerekse de kadına karşı cinsel istismarın ve erken yaşta evliliklerin gündeme geldiği...
TARIM ARAZİLERİNİN SATIN ALINMASINDA KOMŞULARIN YASAL ÖNALIM HAKKI
Önalım hakkı, üçüncü kişiye satılan bir malı bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren bir haktır. Kanun ile özellikle tarımsal nitelikteki taşınmazların korunmasına, bu vasıftaki arazilere ilişkin ön alım hakkına ve tarımsal...
TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, sadece kutlamak ve anmak için değil, kadın erkek eşitsizliği, kadına karşı gerek psikolojik ve gerek fiziksel şiddetin ve gerekse de kadına karşı cinsel istismarın ve erken yaşta evliliklerin gündeme geldiği...
TÜRK TARIM HUKUKUNDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Türk Tarım Hukukunda arazi toplulaştırılması kavramını ele almadan önce, arazi toplulaştırmasının tanımı ile konuya açıklama getirecek olursak, arazi toplulaştırması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, tarımsal üretimi arttırmak...