Av. Pelin YILMAZ
Av. Pelin YILMAZ
Yazarın Makaleleri
HOBİ BAHÇECİLİĞİNE 7255 SAYILI YASANIN GETİRDİKLERİ
Uzun zamandır ülkemizde uygulaması olan hobi bahçeleri; insanların tarımla ve toprakla uğraşarakkalabalık şehirlerin gürültülü tek düze hayatından kaçtıkları, çalışma hayatının yorgunluğunu ve stresini attıkları, emeklilerin vakit...
Tefecilik Suçu
Tefecilik suçu, faiz veya başka bir isimle olsa da kazanç elde etmek için başkasına ödünç para verilmesidir. Suçun yasada düzenlendiği yer göz önünde bulundurulduğunda toplumsal değerlerden ekonomik kuralların korunmasının amaçlandığı...
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN GETİRDİKLERİ
18.10.2018 tarihli 7148 Sayılı Kanunun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle trafik kazalarında önemli...
TRAFİK KAZALARI VE KAZAZEDELERİN HAKLARI
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)'nun 3. Maddesi'ne göre trafik kazası 'Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaydır.” Yine aynı kanun'un 84...
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE UYGULAMAYA BAKIŞ
Eser sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiş önemli özel hukuk sözleşmelerinden biridir. Günlük hayatta değişik görünümler altında ortaya çıkan, çoğu zaman yaptırdığımız bir işin bu sözleşme kapsamında kaldığını...
SAĞLIK HUKUKU
İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması ve korunması için var olan haklardır. Bu haklar vazgeçilemez, devredilemez ve evrensel niteliktedir....
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI, KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SÜREÇ İÇİNDE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER, DAYANAKLARI VE UYGULAMALARI
Ülkemizde 'Kentsel Dönüşüm”ün hukuki bir kavram olarak kullanılmasının oldukça yeni olduğu söylenebilir. Türkiye'de ''Kentsel Dönüşüm'' kavramı kentsel planlamanın önemli bir enstrümanı olarak ön plana...
MİRAS HUKUKUNDA VERASET İNTİKAL İŞLEMLERİ
Miras Hukuku gereğince, bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu menkul, gayrimenkul, banka hesabındaki para da miras olarak yasal mirasçılarına kalmaktadır. Ölen kimsenin bıraktığı tereke mirasçılara mirasçılık oranlarında paylaştırılır....
İMAR PLANI VE KANUNİ UYGULAMALAR İLE KISITLI HALE GELEN TAŞINMAZLARDA EMLAK VERGİSİ UYGULAMALARI
"İmar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli bir plan çerçevesinde bayındır hale gelmesini anlatır. Kentsel yerleşimlerde imar planları, 20 yıllık bir gelecek için o...
İMAR BARIŞI KANUNUNUN GETİRDİKLERİ VE UYGULAMASI
Bilindiği gibi yapıların imar kurallarına uygun olup olmaları ile birlikte imara uygun inşa edilmiş yapılara sonra kaçak olarak bölümler eklenmesi ile uygunluğu bozulan yapıların resmiyet kazandırılması imar affı ile olmaktadır. İmar affı,...
MÜLKİYET HAKKI, KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA
Mülkiyet hakkı, sahibine konusu olan eşya üzerinde doğrudan doğruya kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin tamamını veren ve herkese karşı ileri sürülebilen, tam, mutlak, münhasır, kutsal, vazgeçilmez bir ayni haktır. Anayasanın 35....