Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR
Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR
Yazarın Makaleleri
Covid-19 Salgın Dönemindeki İşten Çıkarma Yasağının İhlali Halinde İşe İade ve Tazminat Gerekir Mi?
Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR ; Av. Ceren Nur ENGİNAR Covid-19 salgının oluşturduğu sıkıntıları asgari düzeye indirgemek amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birtakım önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden olan ve geniş kitleleri...
Avukata Sadece 'Makbuz Düzenlemediği' Gerekçesiyle Kesilen Vergi Cezalarının İptali Gerekir
Avukatlar hakkındaki vergi incelemeleri son dönemde yoğunlaştı. Bu incelemeler; banka, icra veya dava dosyası hatta noter kayıtlarından yola çıkılarak, sektörel inceleme nedeniyle ya da şikayet üzerine başlatılabiliyor. İncelemelerde vergi...
Vergi Yapılandırmaları Dava Sayılarını Nasıl Etkiliyor?
Günümüze kadar vergi ve cezalar ile diğer bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin çok sayıda kanun çıkarılmıştır. Nitekim bu kanunların sonuncusu da içinde bulunduğumuz 2021 yılında çıkan 7326 sayılı Bazı Alacakların...
ADLİ TATİLDE DURMAYAN SÜRELERE DİKKAT!
Av. Arb. Dr. Y. Burak ASLANPINAR ; Stj. Av. Ceren Nur ENGİNAR Adli tatil, her yıl 20 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında yargılamanın ertelendiği dönemi ifade etmektedir.[1] Yeni adli yıl ise 1 Eylül itibariyle başlamaktadır. Nitekim hukuk...
Avukatlık Hizmetlerinin KDV Tevkifatı Düzenlemeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
I- Giriş Bir önceki yazımızda[1] 'Avukatlık, Hukuki Danışmanlık ve Arabuluculuk Faaliyetleri”nin Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı[2] bakımından değerlendirmesi yapılmış olup avukatlık hizmetinin farklı icra ediliş şekillerinin...
KDV Tevkifatı Düzenlemesi Çerçevesinde Avukatlık, Hukuki Danışmanlık ve Arabuluculuk Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
1. KDV Tevkifatı Nedir? Mal veya hizmet üretim/teslim zincirinin her aşamasında oluşan katma değerin vergilendirilmesi esasına dayanan Katma Değer Vergisi (KDV), kural olarak, bu katma değeri oluşturan tarafından beyan edilerek ödenmektedir. Daha...
Dikkat! Hak Kaybına Uğramayın: İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yarısı Adli Tatil Yapmıyor
I-Giriş Hukuk ve ceza mahkemelerinde olduğu gibi idari yargı mercileri de kural olarak 20 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında (bu tarihler dahil) adli tatile girmekte yani İdari Yargılama Usulü Kanunu'ndaki tabiriyle çalışmaya ara vermektedirler...
COVİD 19’UN (KORONAVİRÜSÜN) HUKUKİ AŞISI BULUNDU: ARABULUCULUK
Covid 19 (Koronavirüs) Salgın Hastalığı, bulaştığı kişilerin bağışıklık sistemi zayıfsa sağlığını bozuyor. Etkili çözüm olarak aşısının laboratuvarda geliştirilmesi bekleniyor. Ancak salgının hasar verdiği şey sadece sağlık...
Salgın Nedeniyle Hukuki Sürelerin Durdurulmasının Cumhurbaşkanı Kararıyla 15 Haziran 2020’ye Kadar Uzatılması Sonrasında Sürelerin Yeni Son Günlerinin Belirlenmesi
I- GİRİŞ Koronavirüs/Coronavirus (COVID-19) Salgını nedeniyle etkilenen hukuki süre ve süreçlerde oluışabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla 7226 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi[1] ile hukuki sürelerin önemli bir kısmı...
Hukuki Sürelerin Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Durdurulması ve Sürelerin Yeni Son Günlerinin Belirlenmesi
I- GİRİŞ Gün geçtikçe yaygınlaşan Koronavirüs/Coronavirus (COVID-19) Salgını, hukuki süre ve süreçleri de etkiliyor. Olağan olmayan, hayatın normal akışının değiştiği bu süreçte, olağanüstü bazı tedbirlerin alınması da gerekli...
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Nedeniyle Vergi Hukukunda Mücbir Sebep İlanı ve Sonuçları
I. GİRİŞ Koronavirüs/Coronavirus (COVİD-19) Salgını, Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alarak hayatı durdurdu. Virüs o kadar hızlı yayılmaktadır ki; yasal düzenleme yapılmasına fırsat kalmadan yeni durumlar ve alınması gereken...
DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUKTA İLK TOPLANTIYA (İLK OTURUMA) KATILMAMANIN YAPTIRIMI VE TELEKONFERANSLA İLK TOPLANTIYA KATILIMIN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GİRİŞ Dava şartı olarak arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden itibaren işçi-işveren uyuşmazlıklarında, 01.01.2019 tarihinden itibaren ise ticari uyuşmazlıkların büyük bir kısmında uygulanmaya başlanmıştır. 2019 yılında, bu iki konuda...
ARABULUCULUK SÜRECİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SOMUT UYUŞMAZLIĞA GÖRE BELİRLENMESİ
I) GİRİŞ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) 07.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup uygulamaya ilişkin hükümleri bu tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanun'un lafzı ve...
ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AYRIMININ ÖNEMİ
(İlk Not: İşbu görüş ve öneri metni, kanun değişikliği gerektirmeyecek şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçmiş ve mevcut görüş ve uygulamalarından yola çıkılarak hazırlanmış olup mevzuat değişikliğinin mümkün olması...
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR
I- GİRİŞ Türkiye'de 2013 yılında yürürlüğe girerek ilk defa uygulanmaya başlayan arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden itibaren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinde belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin dava şartı olarak...
Döviz Bedelli Sözleşmelerin TL'ye Dönüşümü İçin Biçilmiş Kaftan: Arabuluculuk
13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dövizle yapılan sözleşme tiplerinin tamamına yakınını ilgilendiren çok önemli bir düzenleme getirildi. Buna göre; Türkiye'de yerleşik kişilerin aralarında...