Av. Arb. Y. Burak ASLANPINAR
Av. Arb. Y. Burak ASLANPINAR
Yazarın Makaleleri
ARABULUCULUK SÜRECİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN SOMUT UYUŞMAZLIĞA GÖRE BELİRLENMESİ
I) GİRİŞ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) 07.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup uygulamaya ilişkin hükümleri bu tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanun'un lafzı ve...
ARABULUCULUK FAALİYETİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İHTİYARİ ARABULUCULUK İLE DAVA ŞARTI ARABULUCULUK AYRIMININ ÖNEMİ
(İlk Not: İşbu görüş ve öneri metni, kanun değişikliği gerektirmeyecek şekilde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçmiş ve mevcut görüş ve uygulamalarından yola çıkılarak hazırlanmış olup mevzuat değişikliğinin mümkün olması...
DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINDAKİ TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR
I- GİRİŞ Türkiye'de 2013 yılında yürürlüğe girerek ilk defa uygulanmaya başlayan arabuluculuk, 01.01.2018 tarihinden itibaren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 3. maddesinde belirlenen uyuşmazlıklara ilişkin dava şartı olarak...
Döviz Bedelli Sözleşmelerin TL'ye Dönüşümü İçin Biçilmiş Kaftan: Arabuluculuk
13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dövizle yapılan sözleşme tiplerinin tamamına yakınını ilgilendiren çok önemli bir düzenleme getirildi. Buna göre; Türkiye'de yerleşik kişilerin aralarında...