banner649
Av. Berk YİĞİT
Av. Berk YİĞİT
Yazarın Makaleleri
ARAÇ KİRALAMA FİRMALARININ KORSAN TAKSİ FAALİYETLERİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU
A. GİRİŞ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda korsan taksi faaliyeti olarak tabir edilen; izin ve ruhsat almadan yolcu taşımanın cezası düzenlenmiştir. Bu durumda; kanun hükümleri uyarınca; hem fiili işleyen kişiye para cezası...
ÇEVRE HAKKI
A. Çevre Kavramı Çevre, kelime olarak "Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi"; Çevre Kanunu m.2'de ise "Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel,...
KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ NEDENİYLE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
Özet Çalışma kapsamında, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, kişilik hakkının ihlali sebebiyle internet ortamında yapılan...
6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİNİN İHLALİ
A. GENEL BİLGİLER 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ”müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde,...
6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMEYE TABİ SUÇLAR
A. Ön Ödeme Ön ödeme kurumu doktrinde; yargılamasız cezalandırmanın bir türü olduğu ve amacının ağır yaptırımı olmayan suçlarda fail ile kamu hukuku arasında bir uyuşma sağlanması olarak açıklanmıştır (Yurtcan, 2018, s. 296). Uzlaşma...
YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ'NİN ‘SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SPOR KULÜPLERİNE EDİLEN HAKARETİN İDARİ YAPTIRIM GEREKTİRDİĞİNE’ DAİR KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
A. İLGİLİ KARAR Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2019/28151 E. 2020/7047 K. Sayılı kararında özetle, '6222 sayılı Kanun'un 22/1. maddesinin gerekçesinde de Kanun'un genel gerekçesinde ortaya konulan amaçla aynı doğrultuda spor müsabakalarının...
İNTERNET ORTAMINDA YER SAĞLAYICININ HUKUKA AYKIRI İÇERİKTEN DOĞAN SORUMLULUĞU
I .GİRİŞ Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, internet; hayatımızın ve kimliğimizin bir parçası olmuştur. İnsanların internete gösterdiği rağbet, birçok unsurun da internete taşınmasını beraberinde getirmiştir. İnsanların teknoloji...
MEVCUT DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN FİİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GİRİŞ Doğanın bir bütün halinde dengede olabilmesi, insanlar kadar diğer canlıların da yaşamasına bağlıdır. Günümüz dünyasında yasalar, ne yazık ki insan dışındaki diğer canlıların yaşam hakkına yönelik yeterli korumayı sağlayamamaktadır....
6222 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TARAFTARLARIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 14.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ”müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli...
İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAMINA MÜDAHALE EDİLMESİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI: İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ
ÖZET Son zamanlarda gerek işverenler gerek diğer işçiler tarafından, işçilerin özel yaşamına müdahalelerin arttığı gözlemlenmektedir. Bu müdahaleler, iş hayatında farklı şekillerde kendini göstermektedir. İşçinin özel hayatına hukuka...
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARINDA ALENİYET UNSURU
Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu madde 125'te düzenlenmiştir. Buna göre, Hakaret ' 1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)  veya sövmek suretiyle bir kimsenin...
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU
Özel hayatın gizliliğini ihlal Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde,...
6222 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SPOR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ VE SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli...
Kulüplerin ve Profesyonel Futbolcuların Yükümlülükleri
Kulüplerin ve futbolcuların yükümlülükleri Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nde belirlenir ve aynı zamanda kulüpler ve futbolcular bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yanında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri...
6222 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SPOR ALANLARINA YASAKLI MADDE SOKULMASI
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli...