Av. Berk YİĞİT
Av. Berk YİĞİT
Yazarın Makaleleri
İŞÇİNİN ÖZEL YAŞAMINA MÜDAHALE EDİLMESİNİN HUKUKSAL SONUÇLARI: İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ
ÖZET Son zamanlarda gerek işverenler gerek diğer işçiler tarafından, işçilerin özel yaşamına müdahalelerin arttığı gözlemlenmektedir. Bu müdahaleler, iş hayatında farklı şekillerde kendini göstermektedir. İşçinin özel hayatına hukuka...
SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARINDA ALENİYET UNSURU
Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu madde 125'te düzenlenmiştir. Buna göre, Hakaret ' 1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)  veya sövmek suretiyle bir kimsenin...
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL VE KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU
Özel hayatın gizliliğini ihlal Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde,...
6222 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SPOR ALANLARINA USULSÜZ SEYİRCİ GİRİŞİ VE SEYİRDEN YASAKLANMA TEDBİRİ
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli...
Kulüplerin ve Profesyonel Futbolcuların Yükümlülükleri
Kulüplerin ve futbolcuların yükümlülükleri Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nde belirlenir ve aynı zamanda kulüpler ve futbolcular bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yanında, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri...
6222 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE SPOR ALANLARINA YASAKLI MADDE SOKULMASI
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Düzenlenmesi Hakkında Kanun , 14.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun amacı, ” müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli...