Av. Murat Turgut MİNAR
Av. Murat Turgut MİNAR
Yazarın Makaleleri
5393 Sayılı Kanuna Tabi Güvenlik Personelinin Maktu Mesai Hakkı
Belediyeler ile belediyelere bağlı kurumlarda çalışan personeller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olduğu gibi ayrıca 5393 sayılı Belediyeler Kanununa da tabidirler.  Bu çalışanların özlük haklarına ilişkin 5393 sayılı...
Kamu Çalışanlarının Şikâyet Hakkı ve Usulü
Şikâyet ve hak arama hürriyeti anayasa ile güvence altına alınmış bir haktır. Nitekim T.C. Anayasasının 36. Maddesine göre ; 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak...
Vekaleten Atama Uygulaması ve Kariyer Hakkı Sorunsalı
Devlet memurluğu; kamu kurumlarının da gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. Memurlar, bu hususta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel mevzuat çerçevesinde...
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI SONRASI TAZMİNAT VE NAFAKA TALEP EDİLEBİLİR Mİ?
Boşanma davası; ölüm, gaiplik, cinsiyet değişikliği halleri dışında evliliğin sona erdirildiği bir eda davasıdır. Boşanma davası Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Hukuk sistemimizde boşanma davası 3 farklı şekilde...
İSTİHDAM GARANTİLİ MESLEK EDİNDİRME KURSLARINDA İSTİHDAM SORUMLULUĞUNUN YÜKLENİCİYE BIRAKILMASI VE ANAYASAYA AYKIRILIK SORUNU
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası'na göre İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur....
MEMURLARIN İFTİRA SUÇUNA KARŞI HUKUKİ GÜVENLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti anayasal demokratik bir hukuk devletidir. Anayasamızın 36. Maddesinde hak arama hürriyeti de anayasal güvence altına alınmıştır. Buna göre 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde...
AİLE TOPLULUĞUNDA BİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜK OLARAK YARDIM NAFAKASI
Aile kavramı insanların topluma katılım sağladığı ilk topluluk türüdür. Birey, yaşama ve gelişme ihtiyacından kaynaklı güvenlik ve yardım ihtiyacını ilk olarak ailesinden alır.  Günümüzde özellikle kentleşme ile birlikte anne,...