banner613
banner590
Av. Oğuzhan TAÇKIN
Av. Oğuzhan TAÇKIN
Yazarın Makaleleri
Sermaye Piyasasında Yerindelik Testinin Hukuki Açıdan İncelenmesi
Yatırım danışmanlığı faaliyetinin unsurlarından birisini kişiselleştirme teşkil etmektedir[1]. Bu unsur kapsamında, yatırım danışmanlığı belli bir kişiye özgü olarak sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığının belli bir kişiye özgü...
Sermaye Piyasası Hukukunda Yatırımcı Bilinci
Sermaye piyasalarında yatırımcı, sistemin temel taşlarından birini teşkil etmektedir[1]. Piyasadaki faaliyetlerin gerçekleşebilmesi için yatırımcının olması ve fiilen katılması gerekmektedir. Yatırımcı, bu faaliyetlere katılarak kendi...
Kanunda Yeni Literatürde Eski Bir Rekabet Kuralı: “De Minimis”
Uzun süredir değişiklik yapılması beklenen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da('RKHK”, 'Kanun”) nihayet değişiklik yapıldı. Ancak değişiklik Kanunun tamamında değil bir kısmında gerçekleşti. Yine de oldukça...
Korona Günlerinde Maaş Haczi
Ülkemizde ve dünyada büyük bir salgınla mücadele edilmektedir. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve COVID-19 (Koronavirüs[1]) olarak adlandırılan salgın hastalık halihazırda bütün dünyada etki göstermekte ve ağır sonuçlara yol açmaktadır....
Eser Üzerindeki Mali Hakların İhlalinde Tecavüzün Tespiti Davası
Eser üzerindeki hakların ihlalinde eser sahibinin haklarını korumaya yönelik çeşitli davalar düzenlenmiştir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen bu davalar ile temel olarak eser sahibinin haklarının en geniş mahiyette...
Rekabet Hukukunda Teşebbüs Olmayan Gerçek Kişinin Subjektif Dava Ehliyeti
Rekabet Kurulu kararları idari yargı denetimine tabidir. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 55 inci maddesinde de ifade edildiği üzere Rekabet Kurulu kararlarına karşı idari yargıda dava ikame edilebilmektedir. Kurul kararlarının...
Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet ve Rekabet Yasağı
Rekabet hukuku, haksız rekabet ve rekabet yasağı birbirine yakın görünen ve bu sebeple oldukça sık karıştırılabilen hukuki kurumlardır. Rekabet kelime olarak her üç kavram içerisinde yer alsa da üçü de birbirinden ayrı hatta birbirine...
Rekabet Hukukunun Kaynakları
Rekabet hukuku uygulamasının gelişmesine paralel olarak kaynak çeşitliliği de giderek artmıştır. Rekabet hukukunun kaynaklarını temel olarak bağlayıcı kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olarak iki gruba ayırabiliriz. Bağlayıcı kaynakları...
Genel Hatlarıyla Rekabet Hukuku
Serbest piyasanın gelişmesiyle beraber teşebbüslerin birtakım zararlı davranışları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu davranışlar işçi, çevre, tüketici gibi farklı alanlara yönelik olabilmiştir. Teşebbüslerin piyasaya yönelik de zararları...
Vatandaş Konkordatosu: Yenilik Mi? Yönlendirme Mi?
28/02/2018 tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile çok önemli bir değişiklik yapılarak iflas erteleme kurumu kaldırıldı ve onun yerine konkordato kurumu aktif hale getirildi....
Dövizle Sözleşme Yasağının Hukuki Yönden İncelenmesi
Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtiçinde yerleşik taraflar arasında dövizle sözleşme yapılması yasaklandı. Bu yasak beraberinde çok ciddi...