banner664
Av. Furkan DÜNDAR
Av. Furkan DÜNDAR
Yazarın Makaleleri
Sosyal Medya Hesaplarının Çalışması Durumunda Başvurulacak Hukuki Yollar
Günümüz dünyasında teknoloji günden güne gelişmekte ve hemen hemen her şey internet ortamında yer almaktadır. Bu sebeple insanlar da yaşamlarının çoğunu telefonlarında ve sosyal medya hesaplarında geçirmektedir. Sosyal medya hesaplarının...
E-DURUŞMA YAYGINLAŞIYOR
Celse uygulamasına gelen güncelleme sonrası e-duruşmaya olan ilgi de artmaya başladı. E-duruşmayı destekleyen bir avukat olarak, meslektaşlarımızdan e-duruşmaya ilişkin soru ve telefonlar aldım. E-duruşma sisteminin daha da gelişeceğini,...
ENERJİ ŞARTI ÇERÇEVESİNDE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Küreselleşen dünya ekonomisi sebebiyle enerji yatırımları günden güne artış göstermektedir. Enerji yatırımlarının uzun ve maliyetli olması sebebiyle anlaşmaların hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu sebeple 17 Aralık 1994 yılında...
COVİD-19 (KORONA VİRÜS) SALGINI NETİCESİNDE KİRA SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİMİZ
İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve şu an tüm dünyada yayılan virus salgını sebebiyle, gerek ekonomik gerekse hukuki olarak belli başlı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Türk Hukuk sistemi açısında kira sözleşmelerinin nasıl...
SAĞLIK HUKUKUNA GENEL BİR BAKIŞ
Geleneksel anlayışta sağlık kavramı, 'hastalığın olmayışı” şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak bu tanım, zamanla yeterliliğini yitirmiştir. Çünkü hastalık kavramı, zamana, topluma ve kişiye göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde...