banner644
Av. Hazal BİNİCİ
Av. Hazal BİNİCİ
Yazarın Makaleleri
ALDATMA (ZİNA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI
Zina, evlilik dışı cinsel ilişkide bulunulmasıdır. Kişinin, eşine karşı başka biriyle cinsel ilişki yaşamasıdır.  Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesine baktığımızda boşanma sebeplerinden biri olan 'zina' dan bahsetmektedir:...
SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI
Miras Hukuku'nda mirasçılar yasal mirasçılar ve atanmış mirasçılar diye ikiye ayrılmaktadır. Yasal Mirasçılar Türk Medeni Kanunu'nun 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501. maddelerinde düzenlenmiştir. Bunlar mirasbırakanın alt soyu,...
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
Türk Medeni Kanunu'nun 161. ile 166. maddeleri arasında boşanma sebepleri sayılmıştır. Bunlar özel ve genel boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,...
İŞTİRAK NAFAKASI
Günümüzde boşanma davalarının sonuçlarından bir tanesi de çocukları ilgilendiren iştirak nafakasıdır. Boşanma gerçekleştikten sonra velayet kendisine bırakılan taraf çocuğun bakımı, eğitimi ve yetiştirilmesi konularında sorumluluklara...
BOŞANMA HUKUKUNDA VELAYET HAKKININ DEĞİŞTİRİLMESİ
Boşanma ile birlikte evlilik sona erdiğinde velayet konusu gündeme  gelmektedir. Velayet hakkının kime verileceğini hakim takdir etmektedir. Hakim bu belirlemeyi yaparken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmalıdır. Bu demektir ki çocuğun...
Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshi ve Kıdem Tazminatı
Asıl konumuza geçmeden önce sizlere kısaca kıdem tazminatından bahsetmek istiyorum. 4857 sayılı kanunda yer almayan Kıdem Tazminatı bir önceki 1475 sayılı İş Kanunu'nun  14. maddesine atıf yapılarak uygulamada kullanılmaya...
BOŞANMA DAVALARINDA ZİYNET EŞYASININ DURUMU
Boşanma davalarında en çok tartışılan konulardan biri de 'ziynet eşyalarıdır'. Ziynet eşyası, düğün sırasında kadına ve erkeğe takılan takıların tümüdür. Türk Medeni Kanunu'nun 220. maddesine baktığımızda; ''Eşlerden...