banner649
Av. Hilal KARAKAŞ EKER
Av. Hilal KARAKAŞ EKER
Yazarın Makaleleri
ISRARLI TAKİP SUÇU
7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun'un 8. Maddesine göre 'ısrarlı takip” suç kapsamına alınmıştır....
Bitcoin Örneğiyle Kripto Paraların Türk Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
Dünya'da hukukla yönetilen tüm devletlerde vergilendirme, devlet politikası olarak kanunla düzenlenme şartına tabidir. Devletler kanuni temeli olmayan hiç bir vergiyi vatandaşlarına dikte edemez. Türkiye'de Bitcoin ile ilgili olarak 'vergiye...
TÜRK VATANDAŞLIĞININ EVLENME VE EVLAT EDİNİLME YOLUYLA KAZANILMASI
Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının kazanılması Bir yabancının Türk vatandaşı ile evlenerek vatandaşlık kazanması sanıldığı kadar kolay değildir. Evlenme doğrudan vatandaşlık kazandırmaz. Bunun için Türk Vatandaşlık Kanunu ve...
TÜRK VATANDAŞLIĞININ GENEL VE İSTİSNAİ OLARAK KAZANILMASI
Her devlet, sahip olduğu hâkimiyet hakkının bir sonucu olarak, vatandaşlığa alınma şartlarını belirlemekte münhasır yetki sahibidir. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesinde 'Her devlet, kimlerin kendi vatandaşı olduğunu, kendi hukuku uyarınca...
UÇAĞA KABUL EDİLMEME, İPTAL VE GECİKME HALİNDE YOLCULARIN HAKLARI
Türk Hukukunda havayolu ile seyahat eden yolcuların hakları, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-Yolcu) ile düzenlenmiştir. Yönetmelik merkezi Türkiye'de bulunan hava taşıma işletmelerinin Türkiye'deki...
HAVAYOLU İLE ULAŞIMDA BAGAJIN KAYBOLMASI, HASARI VE GEÇ TESLİMİ
Diğer ulaşım araçlarına kıyasla artık daha hızlı, güvenli ve geçmişe nazaran daha ekonomik olan havayolu araçları ile ulaşım daha çok tercih edilmektedir. Havayolu ile ulaşımda en sık karşılaşılan sorunlardan biri bagajın kaybolması,...