banner590
Av. Cennet Betül TOKGÖZ
Av. Cennet Betül TOKGÖZ
Yazarın Makaleleri
MESAFELİ SÖZLEŞMELER
Sözleşme, iki ya da daha çok kişinin hukuksal sonuç doğurmak amacıyla karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanlarının oluşumu ile meydana gelen işlemdir. Bir sözleşmenin oluşumu için tarafların arasındaki irade beyanlarının karşılıklı...
UNUTULMA HAKKI
Kişilerin maddi ve manevi varlıklarını koruma hakkı, Anayasa'nın 5. Maddesi ile devletin temel amaç ve görevleri arasında yer alan ve devlete pozitif yükümlülük yükleyen haktır. Değişen dünya düzeni ile birlikte bu hakkın kapsamı...
BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU VE SİSTEMİ BOZMA, VERİLERİ YOK ETME, DEĞİŞTİRME SUÇLARI
(TCK m.243 ve m.244 Suçları) Bilişim sistemlerinin Türk Ceza Kanunu'na yansıması bu sistemlerin bir başka suçun oluşumunda vasıta olarak kullanılması suretiyle görülebildiği gibi salt olarak bilişim sistemine dair bir suçu da oluşturması...
SANAL ORTAMDA GERÇEKLEŞEN TELİF HAKKI İHLALİNDE CEZAİ SORUMLULUK
Teknolojinin ve internetin gelişimi, yaygın ve aktif olarak kullanımı ile birlikte insanların yapmış olduğu eylemlerin sınırları da genişlemiştir. Bu eylemlerden suç teşkil eden eylemler olmasıyla birlikte aslında suçların sanal ortama...
UZLAŞTIRMA, SERİ MUHAKEME USULÜ VE BASİT YARGILAMA USULLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI​​​​​​​
1. Uzlaştırma, Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usullerine Dair Genel Hükümler 1.1. Tanımlar Uzlaştırma; bağımsız ve tarafsız üçüncü bir kişinin, uyuşmazlık konusu olaya ve taraflara göre, tarafların iradeleri ve düşünceleri...
SULH CEZA HAKİMLİKLERİ
18.06.2014 Tarihli 6545 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sulh Ceza Mahkemeleri kaldırılmış ve Sulh Ceza Hakimlikleri kurulmuştur. 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama...
SERİ MUHAKEME USULÜNDE GENEL CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİ
Seri Muhakeme Usulü, 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlüğe girmiştir. Seri Muhakeme Usulü  ulusal mevzuatta 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. Maddesi yanında...
KİŞİSEL VERİLER NEDEN ÖNEMLİDİR?
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişilerin yetkisiz üçüncü kişilerin bilgisine sunmadığı, kişilerce anonim hale getirilmeyen T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum...
ÇALIŞMA HAYATINDA KADIN VE ETİK
Etik, Türk Dil Kurumu'na göre töre bilimi, çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü, ahlaki, ahlakla ilgili olan anlamlarına gelen bir sözcüktür. Etik ilişkilerinin önceliğinin...
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN KORUNMASI
Teknolojinin gelişmesine, kullanım alanının yaygınlaşmasına bağlı olarak kişilerin özel bilgilerine ulaşma imkanı kolaylaşmaktadır. Kişilerin ise kendilerine ait bilgilerin gizliliğini sağlama yönünde yeterli çaba sarf etmedikleri gerçeğinin...
MADDİ HASARLI TRAFİK KAZA DOSYALARI
Maddi hasarlı trafik kazası; aracın tek taraflı veya çift taraflı kazaya karışması sonucu araçta dökülme, bozulma gibi zararların oluştuğu trafik kazasıdır. Trafik sigortası, herhangi bir kaza halinde üçüncü kişilere verilecek maddi...
UYGULAMA ÇERÇEVESİNDE TRAFİK KAZA DOSYALARI
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen istatistiklere göre Türkiye' de 2017 Yılında 1.202.716 trafik kazası gerçekleşmiş olup kaza tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde ölenlerin sayısı...