Av. Şebnem ELBİSTAN
Av. Şebnem ELBİSTAN
Yazarın Makaleleri
Sağ Kalan Eşin Hakları
1. Giriş Eşlerden birinin vefat etmesi halinde sağ kalan eşin gerek aile hukukundan gerek ise miras hukukundan doğan birtakım hakları gündeme gelmekte olup yazımızda sağ kalan eşin bahse konu hakları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır....
SAĞLAR ARASI TASARRUFLARIN TENKİSİ
1. Tenkis Miras bırakan tarafından, ölüme bağlı tasarruf veya sağlar arası kazandırma ile mirasçının saklı payına dokunulması halinde saklı paya dokunulan kısım kadarı tenkise yani indirime tabi olur. Tenkis talebinin konusu, miras bırakanın...
Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Beden Muayenesi
BEDEN MUAYENESİ NEDİR? Bir suça ilişkin olarak delil elde etmek amacıyla, kişinin bedeninde inceleme yapılması ve/veya örnek alınması gerekebilir. Beden muayenesi başlığı altında yapılabilecek 3 farklı işlem vardır. Bunlar; dış beden...
Saklı Pay Nedir, Saklı Paylı Mirasçının Hakları Nelerdir?
SAKLI PAY NEDİR? Hukukumuzda yer alan 'saklı pay” kavramı, miras bırakana belli yakınlıkları olan belli kişilerin, miras bırakanın terekesinde bir hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanır. Miras bırakanın kendi terekesi (geride...
TEDAVİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
GİRİŞ Tedavi sözleşmeleri, genellikle hasta ve hekim arasında, herhangi bir şekil şartına tabi olmadan, hastanın tedavi amacıyla hekime başvurması ile işin icrası mesleğin icabından olduğundan hekim hastanın bu icabını derhal reddetmedikçe...