Av. Şebnem ELBİSTAN
Av. Şebnem ELBİSTAN
Yazarın Makaleleri
Gaibin Mirası
Gaip kelime anlamı olarak; 'göz önünde olmayan, hazır bulunmayan, nerede olduğu bilinmeyen” anlamına gelmektedir. Gaiplik kararı, kişinin öldüğüne ilişkin bir karine teşkil eder.[1] Bir kişi hakkında gaiplik kararı verilmesi, Türk...
Miras Hukukunun Zaman ve Yer Bakımından Uygulaması
a. Zaman Bakımından Uygulama 4722 Sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 17. Maddesine göre, mirasçılık ve mirasın geçişi miras bırakanın ölüm tarihinde yürürlükte bulunan hukuk hükümlerine...
Genel Hatları ile Navlun Sözleşmesi
1. Tanım ve Terimler Navlun sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu'nun ('TTK”) 1138-1246 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre navlun sözleşmesi taraflardan birinin (taşıyan) navlun karşılığında deniz yoluyla eşya taşımayı...
Denizde Taşıma Senedi Olarak "Konşimento"
1. Konşimento Nedir? Konşimento, Türk Ticaret Kanunu'nun ('TTK”) 1228. Maddesinde tanımlanmaktadır.  'TTK 1228- (1) Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını...
Sağ Kalan Eşin Hakları
1. Giriş Eşlerden birinin vefat etmesi halinde sağ kalan eşin gerek aile hukukundan gerek ise miras hukukundan doğan birtakım hakları gündeme gelmekte olup yazımızda sağ kalan eşin bahse konu hakları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır....
SAĞLAR ARASI TASARRUFLARIN TENKİSİ
1. Tenkis Miras bırakan tarafından, ölüme bağlı tasarruf veya sağlar arası kazandırma ile mirasçının saklı payına dokunulması halinde saklı paya dokunulan kısım kadarı tenkise yani indirime tabi olur. Tenkis talebinin konusu, miras bırakanın...
Ceza Muhakemesi Kanunu’na Göre Beden Muayenesi
BEDEN MUAYENESİ NEDİR? Bir suça ilişkin olarak delil elde etmek amacıyla, kişinin bedeninde inceleme yapılması ve/veya örnek alınması gerekebilir. Beden muayenesi başlığı altında yapılabilecek 3 farklı işlem vardır. Bunlar; dış beden...
Saklı Pay Nedir, Saklı Paylı Mirasçının Hakları Nelerdir?
SAKLI PAY NEDİR? Hukukumuzda yer alan 'saklı pay” kavramı, miras bırakana belli yakınlıkları olan belli kişilerin, miras bırakanın terekesinde bir hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanır. Miras bırakanın kendi terekesi (geride...
TEDAVİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
GİRİŞ Tedavi sözleşmeleri, genellikle hasta ve hekim arasında, herhangi bir şekil şartına tabi olmadan, hastanın tedavi amacıyla hekime başvurması ile işin icrası mesleğin icabından olduğundan hekim hastanın bu icabını derhal reddetmedikçe...