banner696
Av. Ahmet AVŞAR
Av. Ahmet AVŞAR
Yazarın Makaleleri
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA MEŞRU MÜDAFAA MÜESSESESİ VE MEŞRU MÜDAFAADA SINIRIN AŞILMASI
I. TARİHSEL SÜREÇTE MEŞRU MÜDAFAA MÜESSESESİ Meşru müdafaa, suçun tarihiyle paralel olarak gelişmiş bir hukuki müessesedir. Her ne kadar Antik Roma'da yaşamış filozof ve hatip Cicero, meşru müdafaa için, 'Meşru müdafaa bir toplum...
MALPRAKTİS MESELESİ VE HATALI TIBBİ MÜDAHALENİN CEZA HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Malpraktis, Latince 'male” ve 'prakxis” kelimelerinden türemiş olup, 'kötü, hatalı uygulama” anlamındadır. Uygulamada, hekim veya sağlık personeli tarafından gerçekleştirilen tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarını...
UYUŞTURUCU MADDE İMALATI SUÇU
Uyuşturucu maddeler, insanlık tarihinde ticari faaliyete özgülenmiş en eski metalardan bir tanesidir. Tarih boyunca insanların rahatlamak-uyuşmak, keyif almak amacıyla yoğun biçimde ilgisini çeken uyuşturucu-uyarıcı maddeler yine bu özellikleri...
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ KURUMU VE SİDAS
Dünyadaki gelişmeler ile birlikte milletler arası entegrasyon ve işbirliklerindeki artış sonucu ile yeni iş kollarının ortaya çıkmasıyla yapılan eylem ve iş çeşitliliği de artmıştır. Çeşitliliğin artması ve milletler arası insan ağının...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR
ÖRGÜTLÜ SUÇLAR VE YASAL MEVZUATIMIZ Türk Dil Kurumu (TDK), Büyük Türkçe Sözlük'te 'örgüt'' kavramı; ‘”Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik,...
6136 SAYILI YASA KAPSAMINDA ATEŞLİ SİLAH TİCARETİ SUÇU
Evrensel ölçekte 600 milyondan fazla tabanca olarak tabir edilen küçük silahın piyasada dolaşım hâlinde, stoklarda ve bireylerin özel kullanım alanlarında olduğu tahmin edilmektedir. 90'dan fazla ülkede bahse konu silahların senelik üretiminin...
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA İŞTİRAK
Kasten öldürme suçu, cezai yaptırıma tabi olması açısından, insanlık tarihinin tanımlı en eski suçlarından biridir. Modern ceza kanunlarının bahse konu suçu en ağır cezai yaptırımlarla tanımlaması insan hayatına verilen önemle ifade...