banner699
Av. Mehmet Yavuz BAĞCI
Av. Mehmet Yavuz BAĞCI
Yazarın Makaleleri
İŞ HUKUKUNDA MAZERET İZİNLERİ
Bu yazımızda, işçilerin doğum, ölüm, evlilik gibi mazeretlerinden kaynaklanan izin hakları incelenecektir. (4857 sayılı İş Kanununda düzenlenen doğum ve süt izinleri ayrı inceleme konusudur) İşçilerin mazeret izinleri, 4857 sayılı İş...
İŞ HUKUKUNDA ÖLÜM TAZMİNATI
Bu yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 5953 sayılı Basın İş Kanununda ölüm tazminatı incelenecektir. İş Mevzuatında işçinin ölümü halinde, işçinin kanuni mirasçılarına...
DÖVİZ KURUNDAKİ SPEKÜLATİF ARTIŞIN ORTADAN KALKMASI SONRASI KİRA BEDELLERİ DÜŞECEK Mİ?
Bu yazımızda, özellikle son aylarda döviz kurundaki spekülatif artış sebep gösterilerek TÜFE oranından çok fazla % 60-70'lere varacak şekilde zamlanan konut ve çatılı işyeri kiralarının durumu incelenecektir. Öncelikle, konut ve çatılı...
KAMU PERSONELLERİNİN EŞ DURUMU YANİ AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE DAYALI YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI
Bu yazımızda, uygulamada eş durumu mazereti sebebiyle tayin olarak bilinen 'Aile Birliği Mazeretine Dayalı Yer Değişikliği” hakkını ilgili Mevzuat ve Danıştay kararları ışığında inceleyeceğiz. 1) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN...
RUHSATSIZ İKİNCİ EL İŞ MAKİNELERİ NASIL RUHSATLANDIRILIR?
Bu yazımızda, ruhsatsız ikinci el iş makinelerinin dava yolu ile başlayan ruhsatlandırılma sürecini inceleyeceğiz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, iş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma...
RESMİ SENETLE VAKIF KURULUŞUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR
Bu yazımızda, uygulamada resmi senetle vakıf kuruluşunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlara yer verilmiştir. Ayrıca ölüme bağlı tasarrufla da yapılabilecek vakıf kuruluşu ayrı bir inceleme konusudur. Duayen hukukçu Ali Himmet Berki'nin...
AD VE SOYADIN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR
Bu yazımızda, ad ve soyadın değiştirilmesi davasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar soru-cevap şeklinde incelenecektir. 4721 sayılı Medeni Kanun m. 27 hükmü, haklı sebeplerin bulunması halinde adın değiştirilmesine imkan tanımaktadır....
BANKACILIK BİLGİ SİSTEMLERİNDE YAŞANAN KESİNTİ VE SİBER OLAYLAR KARŞISINDA BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Bu yazımızda, Banka Bilgi Sistemlerinde yaşanan kesinti ve siber olaylar karşısında Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında bankaların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri incelenecektir....
FATURA ÜST SINIR BİLGİLENDİRMESİ YAPILMAZSA, EKSİK YAPILIRSA VEYA GEÇ YAPILIRSA TÜKETİCİ/ABONE SORUMLU OLMAZ
Bu yazımızda, Elektronik Haberleşme Sektörüne dair BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından alınan 10/08/2016 tarihli ve 2016/DK-THD/363 sayılı Karar ile, 'Kullanım Miktarı Sınırlı Hizmetler ile Fatura Üst Sınır Uygulamasına...
GAZETECİLER, 15 YIL-3600 GÜN ŞARTINI SAĞLAYARAK VEYA EMEKLİLİK SEBEBİYLE İŞTEN AYRILMAK İSTERLERSE, KIDEM TAZMİNAT HAKKI DOĞAR MI?
Bu yazımızda, çalışma hayatında sıklıkla karşılaşılan bir durum olan, 15 yıl ve 3600 gün şartını (yani yaş dışında diğer şartları) sağlayarak veya emeklilik sebebiyle kıdem tazminatlı işten ayrılma hakkına gazetecilerin de sahip...
GAZETECİLER HANGİ HALLERDE HAFTA TATİLİNE HAK KAZANIR? KAÇ GÜN HAFTA TATİLİ HAKKI VARDIR?
Gazetecilerin özlük haklarına dair kurallar, 5953 sayılı Basın İş Kanununda bulunmaktadır. Dolayısıyla, gazetecilerin hafta tatili için de 5953 sayılı Basın İş Kanununa bakmak gerekir. 5953 sayılı Basın İş Kanunu'nun 'Haftalık...
ŞOFÖRLER GÜNLÜK EN FAZLA KAÇ SAAT ÇALIŞABİLİR, NE KADAR DİNLENEBİLİR, NE KADAR FAZLA MESAİ YAPABİLİR?
Bu yazımızda, ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin...
GÜNLÜK OLAYLARA AİT HABERLER ESER NİTELİĞİNDE MİDİR?
Eskiden yazılı basınla yürütülen habercilik faaliyeti, önce televizyonun, ardından da bilgisayar ve internetin yaygınlaşması ile beraber daha fazla sürat kazanmış ve kompleks bir hal almıştır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda...
İŞ SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?
Bu yazımızda, iş sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususları, Mevzuata ve Yargıtay kararlarına fazla boğmadan ana hatları ile sade bir şekilde inceleme çalıştık. (Esasında, bu yazıdaki her bir madde ayrı bir inceleme...
7256 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNİN SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
Bu yazımızda, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 2020/45 sayılı '7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların...
TEREKENİN OLAĞAN USUL İLE RESMİ TASFİYESİ
Bu yazımızda, uygulamada pek bilinmeyen, ancak vasiyetlerin tenfizi gibi birçok husus bakımından önemli kolaylıklar sağlayacak bir yol olan terekenin olağan usul ile resmi tasfiyesi incelenecektir. 1) Mirasın Resmi Tasfiye Usulleri Hakkında Genel...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMADA YAŞANAN BAZI SIKINTILAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
Bu yazımızda, yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma ödeneği başvuruları ile ilgili uygulamada yaşanan bazı sıkıntılara değinilerek, çözüme dair değerlendirmelerimiz ele alınacaktır. Bilindiği üzere, yeni koronavirüs...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN GÜNLERDE ÜCRET ÖDENMESİ VE İZİN KULLANDIRILMASI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu yazımızda, tereddütlü konulardan biri olan, sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde ücret ödenip ödenmeyeceği, ücretsiz izin veya yıllık izin kullandırılıp kullandırılamayacağı, telafi çalışması yaptırmanın mümkün olup...
GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER
Bu yazımızda, henüz taslak halinde olan Kanun Teklifinde yer alan 'geçici istihdam güvencesi” hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Öncelikle, 14.04.2020 tarihi itibariyle TBMM ye sevk edilen 'Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ İLE SAĞLIK RAPORLARI
Bu yazımızda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların sağlık muayenesi ile alınması gerekli sağlık raporları konusu ana hatlarıyla incelenecektir. Bilindiği üzere, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş...
ŞİDDET MAĞDURU ÇOCUĞUN BEYANI DİKKATE ALINARAK TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Bu yazımızda, bir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında olan bir çocuğa fiziksel şiddet uygulanması olayında, özellikle mağdur çocuğun beyanı dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi...
İŞÇİ İŞVERENDEN AVANS TALEP EDEBİLİR Mİ?
Bu yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 406. maddesinin son fıkrasında düzenlenen işçinin işverenden avans talep etmesine dair düzenleme incelenecektir. Ayrıca, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 6 ve 30. maddelerindeki avans düzenlemelerine...
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?
Bu yazımızda, önceki bedelli askerlik düzenlemeleri ile son olarak getirilen 7179 sayılı Askeralma Kanunundaki bedeli askerlik düzenlemesi açısından, bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilme meselesi incelenecektir....
SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YAPILAN HABER İÇİN CEZA VERİLDİ
Bu yazımızda, bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Kararından bahsedilecektir. Bilindiği üzere, 6698 sayılı...
SÜRESİ DOLAN SÜRELİ İPOTEKLER TAPUDAN TERKİN EDİLEBİLECEK
Bu yazıda, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen tapu müdürlüğünden talep edilmesi ile, süreli ipoteklerin tapudan terkin edilebilmesi hususu incelenecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda,...
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER YARIM GÜN VEYA SAATLİK OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
İşçilerin yıllık ücret izinlerini yarım gün veya saatlik kullanıp kullanamayacakları hususu, 6704 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi ve sonrası bakımından değerlendirilecektir. Öncelikle belirtilmeli ki, 4857 sayılı İş Kanunu...
RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ ŞUA İZNİ KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ BİR YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI ARANIR MI?
Radyoloji çalışanlarının yıllık izinlerine ilaveten kullandıkları şua izni diğer bir ifade ile sağlık izni için en az bir yıllık çalışma süresinin doldurulması gerekir mi? Bilindiği üzere, radyoloji çalışanlarına yıllık izinlerine...