Av. Mehmet Yavuz BAĞCI
Av. Mehmet Yavuz BAĞCI
Yazarın Makaleleri
7256 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNİN SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI
Bu yazımızda, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ve 2020/45 sayılı '7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların...
TEREKENİN OLAĞAN USUL İLE RESMİ TASFİYESİ
Bu yazımızda, uygulamada pek bilinmeyen, ancak vasiyetlerin tenfizi gibi birçok husus bakımından önemli kolaylıklar sağlayacak bir yol olan terekenin olağan usul ile resmi tasfiyesi incelenecektir. 1) Mirasın Resmi Tasfiye Usulleri Hakkında Genel...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ UYGULAMADA YAŞANAN BAZI SIKINTILAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER
Bu yazımızda, yeni koronavirüs (Covid-19) gerekçeli kısa çalışma ödeneği başvuruları ile ilgili uygulamada yaşanan bazı sıkıntılara değinilerek, çözüme dair değerlendirmelerimiz ele alınacaktır. Bilindiği üzere, yeni koronavirüs...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN GÜNLERDE ÜCRET ÖDENMESİ VE İZİN KULLANDIRILMASI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu yazımızda, tereddütlü konulardan biri olan, sokağa çıkma yasağı ilan edilen günlerde ücret ödenip ödenmeyeceği, ücretsiz izin veya yıllık izin kullandırılıp kullandırılamayacağı, telafi çalışması yaptırmanın mümkün olup...
GEÇİCİ İSTİHDAM GÜVENCESİ HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER
Bu yazımızda, henüz taslak halinde olan Kanun Teklifinde yer alan 'geçici istihdam güvencesi” hakkında bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Öncelikle, 14.04.2020 tarihi itibariyle TBMM ye sevk edilen 'Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının...
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN SAĞLIK MUAYENELERİ İLE SAĞLIK RAPORLARI
Bu yazımızda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre çalışanların sağlık muayenesi ile alınması gerekli sağlık raporları konusu ana hatlarıyla incelenecektir. Bilindiği üzere, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş...
ŞİDDET MAĞDURU ÇOCUĞUN BEYANI DİKKATE ALINARAK TAZMİNAT TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Bu yazımızda, bir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde koruma altında olan bir çocuğa fiziksel şiddet uygulanması olayında, özellikle mağdur çocuğun beyanı dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddedilmesi...
İŞÇİ İŞVERENDEN AVANS TALEP EDEBİLİR Mİ?
Bu yazımızda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 406. maddesinin son fıkrasında düzenlenen işçinin işverenden avans talep etmesine dair düzenleme incelenecektir. Ayrıca, 854 sayılı Deniz İş Kanununun 6 ve 30. maddelerindeki avans düzenlemelerine...
BEDELLİ ASKERLİK İÇİN İŞTEN AYRILAN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?
Bu yazımızda, önceki bedelli askerlik düzenlemeleri ile son olarak getirilen 7179 sayılı Askeralma Kanunundaki bedeli askerlik düzenlemesi açısından, bedelli askerlik için işten ayrılan işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilme meselesi incelenecektir....
SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YAPILAN HABER İÇİN CEZA VERİLDİ
Bu yazımızda, bir gazete tarafından ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verileri hakkında haber yapılmasına ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/12/2019 tarih ve 2019/372 sayılı Kararından bahsedilecektir. Bilindiği üzere, 6698 sayılı...
SÜRESİ DOLAN SÜRELİ İPOTEKLER TAPUDAN TERKİN EDİLEBİLECEK
Bu yazıda, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla getirilen tapu müdürlüğünden talep edilmesi ile, süreli ipoteklerin tapudan terkin edilebilmesi hususu incelenecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunda,...
YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER YARIM GÜN VEYA SAATLİK OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
İşçilerin yıllık ücret izinlerini yarım gün veya saatlik kullanıp kullanamayacakları hususu, 6704 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi ve sonrası bakımından değerlendirilecektir. Öncelikle belirtilmeli ki, 4857 sayılı İş Kanunu...
RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ ŞUA İZNİ KULLANABİLMESİ İÇİN EN AZ BİR YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI ARANIR MI?
Radyoloji çalışanlarının yıllık izinlerine ilaveten kullandıkları şua izni diğer bir ifade ile sağlık izni için en az bir yıllık çalışma süresinin doldurulması gerekir mi? Bilindiği üzere, radyoloji çalışanlarına yıllık izinlerine...