banner590
Av. Tuana EROL
Av. Tuana EROL
Yazarın Makaleleri
E-Ticaret Mesafeli Satış Sözleşmesi
Yazılı, görsel, elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarını kullanarak ve tüketici ile satıcının karşı karşıya gelmeden yaptığı satış ve alış işleminin yapıldığı, malı ya da hizmetin tüketiciye o an ya da sonradan teslim...
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU
Ayrıntılı bir biçimde incelemek gerekirse; Kanunda ‘Görevi kötüye kullanma' suçunu düzenlerken iki ayrı suç tipi üzerinde durulmuştur. Bunlar ‘görevin gereklerine aykırı hareket etmek' ve ‘görevin gereklerini yapmakta ihmal...
KORONOVİRÜS ETKİLERİ VE HUKUKİ MESELELER
Ülkemizde de olumsuz etkilerini gösteren Koronavirüs'ün (COVID-19), iş dünyasına yönelik mevcut veya olası hukuki etkileri hakkında işveren/işçi ve meslektaşlarımız için karşımıza çıkan/çıkabilecek sorulara ilişkin cevaplar hazırlanmıştır....
MARKA PATENT HAKKINA TECAVÜZ VE GÜMRÜKLERDE KORUMA
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları nedir sorusunu cevaplamak gerekirse Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan 'Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların tamamını ve komşu haklarını ifade eder....
Gümrük Eşyası Kıymet Tespiti ve Önemi
Gümrük eşyasının kıymetinin tespit edilmesi, gümrükleme aşamasının en önemli işlemidir. Uygulanacak gümrük vergisi, o malın kıymeti üzerinden hesaplanacağından, malın gerçek değerinin bulunması, son derece önemlidir. Çünkü, gümrük...