Stj. Av. Fatih KABADAYI
Stj. Av. Fatih KABADAYI
Yazarın Makaleleri
ÇİFTÇİNİN TARIM ARAZİSİ HACZEDİLİR Mİ?
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Borçlunun ve ailesinin yaşama ve ekonomik varlığını sürdürebilmesi...
BORÇLUNUN EVİ HACZEDİLİR Mİ?
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Borçlunun ve ailesinin yaşama ve ekonomik varlığını sürdürebilmesi...
İCRA HARÇLARI, GENELGE VE YARGITAY KARARLARI
Harç devletin yaptığı hizmet karşılığında aldığı paradır. Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılmasını isteyen kişiler peşin ödemekle mükelleftir. Harçlar Kanunu'nun 32. maddesine göre...
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) SATIŞI
Türk Medeni Kanununun 683 üncü maddesinde mülkiyet hakkı, bir şeye malik olan kimsenin hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahip olması şeklinde tanımlanmıştır....
İCRA HUKUKUNDA HACİZ İSTEME HAKKI, SÜRESİ VE TAKİBİN YENİLENMESİ
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 78. maddesinde haciz isteme hakkı, süresi ve takibin yenilenmesi hususu düzenlenmiştir. İİK'nun 78.maddesinin birinci fıkrasında 'Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş...
İCRA MAHKEMESİ KARARLARININ İSTİNAF VE TEMYİZİNİN İCRA İŞLEMLERİNE ETKİSİ
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun Kanun Yollarına Başvurma ile ilgili 363-366 ncı maddelerinde, İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi, Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi, İstinaf dilekçesinin reddi, Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay...