banner698
Av. Alperen Oğuz ÇETİN
Av. Alperen Oğuz ÇETİN
Yazarın Makaleleri
ANNULMENT OF SHAREHOLDERS' MEETING RESOLUTIONS IN INCORPORATED COMPANIES
Partners of the incorporated companies exercise their rights by attending the shareholders' meeting. In the shareholders' meeting, partners may express their considerations regarding the company's administration or may ask questions to the...
ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL
1) Temsil Yetkisi Kavramı ve Anonim Şirketlerde Temsil Hukukumuzda temsil kavramı en geniş tanımı ile, bir kişinin, başkası ad ve hesabına olmak üzere hukuki işlem yapabilme yetkisine sahip kılınması halinde taraflar arasında doğan hukuki...
YASAL ÖNALIM HAKKI
Hukukumuzda, paylı mülkiyet ilişkisi tesis edilen taşınmazlar üzerinde, satış yahut satışa eşdeğer bir işlem gerçekleştirilerek payın üçüncü bir kişiye devri halinde diğer paydaşların kanundan kaynaklanan önalım hakkına sahip olacağı...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ'NDEN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Yüklenici ile Yer Sahibi arasında akdedilen, kural olarak Yer sahibinin taşınmazın mülkiyetini devir yükümlülüğü altına girdiği, yüklenicinin ise eseri meydana getirip kararlaştırılan bağımsız...
İŞ HUKUKU'NDA İBRA SÖZLEŞMELERİ
Özü itibariyle borçlar hukukuna ait olan ibra müessesesi ile iş hukuku uygulamalarında sıklıkla karşılaşılmaktadır. Çoğu zaman İş akdinin sona ermesi ile birlikte, işveren ile işçi arasında iş sözleşmesinden kaynaklı alacakların...
ADİL YARGILANMA HAKKININ ÖZEL HUKUKTAKİ GÖRÜNÜMÜ
1) GİRİŞ Şüphesiz ki adil yargılanma hakkının tüm unsurlarıyla beraber sağlanması, hukukun üstünlüğü'nün kabul edildiği ve vurgulandığı modern hukuk sistemlerinde, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkesinin teminatı olması ve adaletin...
İŞ AKDİNİN FESHİNDE CEZAİ ŞART
1) Genel Olarak Cezai Şart Cezai Şart müessesesi kanuni alt yapısını Türk Borçlar Kanunu 179. Maddesi vd. hükümlerinden almıştır. Cezai şart, işlevi bakımından, sözleşme ile taahhüt edilen edimin ifasını güçlendirme amacına hizmet...
KANUNİ DÜZENLEMELER VE YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ HUKUKU'NDA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ
1) Rekabet Yasağı Türk Borçlar Kanunu'nun 396. Maddesinde işçinin işverene karşı sadakat yükümlülüğü düzenlenmiş olup sadakat yükümlülüğü kapsamında iş akdi devam ettiği sürece işçinin, kendi işvereni ile rekabete giremeyeceği...
İNTERNET YAYINI YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ
Gelişen teknoloji ile internet aleminin sosyal hayatın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmesi, günlük hayatımızdaki iletişim vasıtalarımızın değişmesinin yanı sıra şüphesiz ki basın ve yayın organlarının da haber verme görevini yerine...
ŞİRKET VE DERNEK YÖNETİCİLERİNİN SGK PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
Şirket yahut dernek tüzel kişiliğinden kurumca tahsil edilemeyen prim borçlarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin şirket veya dernek tüzel kişiliği ile müştereken ve müteselsilen sorumluluğu gündeme gelmekte bu sebeple SGK bahsi geçen...