banner590
Stj. Av. Doğan GÜRBÜZ
Stj. Av. Doğan GÜRBÜZ
Yazarın Makaleleri
Korona Virüs Sebebi İle Cumhuriyet Savcısının Re'sen Tahliye Yetkisi
2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Korona Virüs (COVİD-19) olarak adlandırılan küresel salgın maalesef ülkemiz de dahil olmak üzere dünya çapında hızla yayılarak, insan yaşamını...
Bedelli Askerlik Nedeni İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanılacağına Dair
Kıdem tazminatı, iş sözleşmesi kanunda öngörülen hallerden biri ile sona eren ve kanunda en az sürenin üstünde çalışmış olan işçiye veya ölümü halinde kanuni mirasçılarına, işveren tarafından ödenen ve miktarı işçinin çalışma...
TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK
I. GENEL OLARAK Arabuluculuk, arabuluculuk eğitimi almış tarafız ve bağımsız bir üçüncü kişinin eşliğinde, taraflar arasındaki özel hukuk uyuşmazlığını dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra çözülmesini amaçlayan bir...
KVKK'nın Türkiye'deki Gelişim Süreci
Türkiye'de kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun çıkarmak için 1989 yılında bir komisyon oluşturulmuş, ancak komisyon çalışmalarını tamamlayamadan dağılmıştır. 2000'li yılların başında ise yeni bir komisyon oluşturulmuş...
6325 Sayılı HUAK m.18 Bağlamında Mevcut İcra Takiplerinin Durumu
Arabuluculuk, arabuluculuk eğitimi almış tarafız ve bağımsız bir üçüncü kişinin eşliğinde, taraflar arasındaki özel hukuk uyuşmazlığını dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra çözülmesini amaçlayan bir uyuşmazlık çözüm...
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte Rehin Borçlusu 3. Kişinin Sorumluluğu
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yolu 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 145. ve 150. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yolu; taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile takip ve taşınmaz...
İcra Hukukunda Şikayet
İcra ve iflas dairelerinde görevli memurların İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan görev ve yetkileri vardır. İlgili dairede görevli memurların kanundan kaynaklanan bu yetkilerini kötüye kullanmaması adına şikayet yolu mevcuttur. Şikayet,...