banner699
Av. Levent MAZILIGÜNEY
Av. Levent MAZILIGÜNEY
Yazarın Makaleleri
Temyiz Süresinin Kaçırılması ve Sanığa Tebligat Zorunluluğu
Başlangıç Notu: Yazı tecrübe paylaşımı ve olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla kaleme alındığından akademik bir üslup tercih edilmemiştir. Meslektaşlarımın ve sanığa istinaf dairesi kararının tebliğ edilmediği durumlarda temyiz...
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ'NÜN (ILO) 87 VE 158 NOLU SÖZLEŞMELER BAĞLAMINDA TÜRKİYE KARARI
15 Mart 2021 tarihinde yayınlanan 'ILO Sözleşmeleri ve İdare Mahkemesi Kararları Işığında Sendika Üyeliği Nedeniyle İhraçlar” isimli makalemizde sendikal nedenlerle kamu görevinden çıkarılmalar konusuna değinmiştik. Bu çalışma...
ILO SÖZLEŞMELERİ VE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA SENDİKA ÜYELİĞİ NEDENİYLE İHRAÇLAR
Kanun hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarıldıktan sonra Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu (Komisyon) tarafından başvuruları reddedilenler İdari Yargıda Komisyon kararının iptali talebiyle dava açabilmektedir. Kamuoyuna...
BYLOCK KALINTILARI NE İFADE EDER?
Bu makalenin hazırlanmasında daha önce Adli Bilişim Uzmanları T. Koray Peksayar ve Levent Mazılıgüney tarafından hazırlanıp yayımlanan 'Dijital Materyal İncelemelerinde Tespit Edildiği Sıklıkla İddia Edilen 'Kakaotalk” Uygulamasının...
TEKNİK KONULARDA BİLİRKİŞİ RAPORU, UZMAN GÖRÜŞÜ VE ÇELİŞKİ OLMASI HALİ
Makale kapsamında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin olumlu bulunan ve içeriğinde bilirkişi raporu ve uzman görüşü çelişkisi gerekçe gösterilen 2019/3373 E. ve 2019/6418 K. sayılı kararının değerlendirmesi ile birlikte bilirkişi raporu ve uzman...
KHK’Lİ HUKUKÇULARIN AVUKATLIK HAKKI
1. Kamu görevinden veya meslekten çıkarılan hukukçular açısından mevcut durum Kamu görevinden çıkarma içerikli tüm OHAL KHK'lerin tamamında ihraç edilenlerle ilgili yer alan ve yeniden kamu hizmetinde istihdam edilmemeyi içeren 1'inci...
YARGITAY’IN İLK DERECE MAHKEMESİ OLDUĞU DURUMLARDA VAKA DENETİMİ
Bir soru cümlesi ile başlık attığımız yazımızda konunun önemine binaen daha iyi anlaşılması amacıyla ve öncelikle, büyük harflerle sorular sormanın uygun olacağını değerlendirdik. Yönelttiğimiz soruların hiçbirine olumlu yanıt verilemeyeceğini...
OHAL KHK’LERİYLE MESLEKTEN ÇIKARMALAR VE SİVİL ÖLÜM
Bu makalede, OHAL KHK'leriyle gerçekleştirilen ve 'sivil ölüme” neden olan meslekten çıkarma kararları ile özel yaşama saygı hakkına yapılan müdahalelere ve konuyla ilgili idare mahkemesi kararlarına yer verilmiştir. a. Genel Olarak...
TÜRKİYE’NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİ ASKIYA ALMASININ YERİNDELİĞİ VE ÇEKİRDEK HAKLAR
Makalede, Türkiye'nin 21 Temmuz 2016'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS, Sözleşme) 15. maddesine dayanarak Sözleşme hükümlerini askıya almasının yerindeliği ve bu konuda AİHM'in benzer konudaki kararları dikkate...
AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ARINDIRMA (LUSTRATION) YASALARI VE OHAL KHK’LERİ
1. Arındırma (Lustration) Yasaları En genel ifadesiyle arındırma yasaları; kamu görevlilerinin komünist rejimle birlikte hareket edip etmedikleri, insan hakları ihlallerine sebep olup olmadıkları, ulusal güvenliğe aykırı davranışta bulunup...
OHAL KHK’LERİ İLE MESLEKTEN ÇIKARMALAR VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
a. Meslekten çıkarma kararı medeni hak ve yükümlülükler kapsamında mıdır? Adil yargılanma hakkının uygulama alanına 'cezai bir isnat” yanında, "medeni hak ve yükümlülükler" de girmektedir. Bir hakkın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi...
OHAL KHK’LERİ İLE MESLEKTEN ÇIKARMALAR VE MASUMİYET KARİNESİ
a. Meslekten Çıkarma Kararı Cezai Nitelikli Bir Yaptırım mıdır? Konuyla ilgili açıklamalara geçmeden önce meslekten çıkarma işleminin idari mi yoksa cezai bir yaptırım mı olduğunun tespitinde yarar vardır. Zira bu tespite göre işlem hakkında...