banner664
Av. Vefa VARLI
Av. Vefa VARLI
Yazarın Makaleleri
NFT ve FİKRİ MÜLKİYETİN KORUNMASI
21. yy da fikri mülkiyet değer kazanmaya başlamıştır. Bilgi çağına girdiğimiz bu dönemde mülkiyet kavramından ifade edilen yalnızca maddi varlıklar olmayıp, fikri mülkiyetin de olduğu bilinmelidir. Bu çalışmamızda özetle fikri mülkiyetin...
YAZILIMLARDA TELİF HAKKI
Giriş Teknolojinin gelişmesi ile  insanoğlu yeni buluşlar keşfetmeye başlamıştır .  Zamanla buluşların kişilere özgülenmesi ve tescil edilmesi ihtiyacı doğmuştur.  Sanayi sektörünün gelişmesi ile birçok unsur rekabette...
CEZA HUKUKUNDA SIRF HAREKET SUÇLARI VE NETİCE SUÇLARI BAĞLAMINDA CEZA YARGILAMASINDA ZARAR SUÇU-TEHLİKE SUÇU
Giriş Bu çalışmada aynı davada görülen bir kişi tarafından işlenen zarar suçu ile tehlike suçundan sanığın nasıl yargılanıp cezalandırılacağı örnek güncel bir Yargıtay kararı ile işlenecektir. Suçun oluşması için suçun konusunun...
İHMAL SONUCU ÇOCUĞUN İSTİSMARA UĞRAMASI SEBEBİYLE EBEVEYNLERİN TAZYİK HAPSİYLE CEZALANDIRILMASI HAKKINDA HUKUKİ GÖRÜŞLERİMİZ
GİRİŞ VE AMAÇ İstatistiklere göre çocuğun istismar edilmesi gün geçtikçe artmaktadır. Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı 2019 yılına ait adli istatistiklere göre 2018 yılında Türkiye'de "cinsel dokunulmazlığa karşı suç"...
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI VE ÖNLEYİCİ KORUMA TEDBİRİ OLARAK YABANCI ŞAHISLARIN ÇOCUKLAR İLE İLİŞKİLERİNİN YASAYLA DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİ
GİRİŞ VE AMAÇ Mevcut mevzuatımızda yabancı bir kişi  ile çocuğun ilişkilerinin düzenlenmesi hakkında herhangi bir kanun maddesi yoktur. Cinsel istismar  suçunun giderek arttığı Türkiye'de, çocuk ile yabancı  kişiler...
KARANTİNA SAĞLIK ÖNLEMİNİN HUKUKİ BOYUTU
GİRİŞ VE AMAÇ Hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla birçok sağlık önlemi bulunmaktadır. Bu makalede bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla sağlık önlemlerinden karantinanın hukuki açıdan incelenmesi...
USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİ VE SONUÇLARI
GİRİŞ VE AMAÇ Usul ekonomisi ilkesi yargılamaya hakim olan önemli ilkelerdendir. Adil yargılanma ilkesi ile bağlantılı olması ve bireylerin adalete olan güvenlerinin korunması açısından bu ilke muhakeme hukuku açısından önem arz etmektedir....
MOBESELER VE GİZLİ KAMERALARIN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNE MÜDAHALESİ
GİRİŞ VE AMAÇ Mobese ve gizli kameralar, uzun zamandır ceza muhakemesi hukukunun önemli delil tespiti araçlarından olmuştur.Günümüzde pek çok kez, işlenen suçun failinin tespit edilmesi için olay yerindeki kameralardan yararlanılmaktadır....