banner696
Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Yazarın Makaleleri
CEZANIN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ
CEZANIN BELİRLENMESİNDE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ (Bireysel Başvuru Bağlamında Bir İnceleme)[1] 1.- 'Ölçülülüğün” hemen her devir ve uygarlıkta, en temel erdemlerden biri olarak kabul edildiğini görüyoruz. 2.-  'Ölçülülük...
Birer Dolandırıcılık Şekli Olarak Ponzi Şeması/Oyunu ve Piramit Sistemi
Türkiye'de son yıllarda yaşanan ve en büyük dolandırıcılık fiillerinden birinin faili olduğu iddia edilen Mehmet Aydın'ın teslim olarak ülkeye dönmesiyle 'Çiftlik Bank” olayı yeniden gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, çoğu...
CEZA HUKUKU BOYUTUYLA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDET (3359 SAYILI KANUNUN 7243 SAYILI KANUNUN 28. MADDESİYLE DEĞİŞİK EK 12. MADDESİ) ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME
Giriş 15.04.2020 tarih ve 7243 sayılı 'Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 28. maddesiyle 3359 sayılı 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu”nun ek 12'nci maddesine iki yeni fıkra eklenmiş...
“Çekin Karşılıksız Çıkmasına Sebebiyet Verme Suçu (5941 sayılı Çek Kanunu md. 5)”na İlişkin Yeni Bir Etkin Pişmanlık Hükmü Üzerine Kısa Bir Değerlendirme (7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun md. 49)
I.- Giriş 7226 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 49. maddesiyle 5941 sayılı 'Çek Kanunu”nun 5. maddesinde düzenlenen 'Çekin Karşılıksız Çıkmasına Sebebiyet Verme Suçu” için yeni bir etkin...