Av. Batuhan BULUT
Av. Batuhan BULUT
Yazarın Makaleleri
İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 31.07.2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir....
UYAP İLE İLGİLİ İCRA İFLAS KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28.07.2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2004 sayılı İcra...
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN UYARLANMASI
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 salgını, 12.03.2020 tarihi itibariyle pandemi olarak ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren dünyadaki diğer ülkeler gibi ülkemizde de birçok tedbir alınmış ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİK HAKKINDA
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan 'Covid-19” adı ile bilinen salgın hastalık sebebiyle, ülkemizde ve tüm dünyada pek çok önlem alınmış durumdadır. Ülkemizde mevzubahis salgının etkilerine istinaden...
UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ, RİSKLERİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR HAKKINDA
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesine neden olan 'Covid-19” adı ile bilinen salgın hastalık sebebiyle, ülkemizde ve tüm dünyada pek çok önlem alınmış durumdadır. Söz konusu önlemlerin bir kısmı idari merciler...
İŞYERİ KİRALARININ GEÇİCİ SÜRE İLE ÖDENEMEMESİ HALİNİN TAHLİYE SEBEBİ TEŞKİL ETMEYECEĞİNE YÖNELİK DÜZENLEME HAKKINDA
Covid-19 sürecinin asgari düzeyde mağduriyetle atlatılabilmesi adına çok sayıda düzenleme yapılmaktadır. Söz konusu düzenlemelerden biri de 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 7226 sayılı 'Bazı Kanunlarda Değişiklik...
7226 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN ÇEK KANUNU VE KARŞILIKSIZ ÇEK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 25.03.2020 tarihinde kabul edilen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ('Kanun”), 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. İlgili Kanun'un...
2279 SAYILI İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARARIN MEVCUT İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ
İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ('Karar”), 22 Mart 2020 itibariyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Karar, içeriği itibariyle 22 Mart 2020 tarihinden 30 Nisan...
İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNİN DURDURULMASI HAKKINDA KARAR VE YASAL ZEMİNİ
22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 Karar Sayılı 'İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararı ('Karar”), yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır....