Av. Ömer ÇEBİ
Av. Ömer ÇEBİ
Yazarın Makaleleri
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
Borçlu, kural olarak haciz ve iflastan önce malları ve hakları üzerinde dilediğince tasarrufta bulunabilir. Alacaklının, alacağını alacaklıdan temin edebildiği müddetçe, borçlunun tasarrufuna müdahale etmesi mümkün değildir. Bununla birlikte...
Elektronik Verilerin Delil Niteliği Tartışması (Senetle İspat Kuralı Bağlamında)
Teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması ile birlikte bugün insanlar iletişimlerini daha çok dijital ortamdan sağlamakta, e-posta gönderileri, whatsapp iletileri, ses kayıtları, video ve fotoğraf çekimi aracılığıyla istek ve taleplerini dijital...
BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve KISMÎ DAVA ile KARŞILAŞTIRMASI
Belirsiz alacak davası HMK m. 119/1-(ğ) 'de düzenlenen talep sonucunun açık şekilde belirtilmesi zorunluluğunun istisnasını teşkil eder. HMK m. 107'de düzenlenen belirsiz alacak davası, talep sonucunu kesin olarak belirleyemeyen davacının,...
TEMİNAT SENEDİ: UYGULAMASI, DÜZENLENMESİ, DEVRİ ve KANUNİ YOLLAR
Teminat senetleri, günlük ve ticari hayatta çeşitli sebeplerle ve çok sık kullanılan hukuki belgelerdir. Bu yönü itibariyle teminat senetlerine ilişkin hukuk bilgisine sahip olmak önem arz etmektedir. Hukuk mevzuatımızda teminat senetlerine ilişkin...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 3: Değişen Şartlar Sebebiyle İşçi veya İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshi
Koronavirus (Covid-19), 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde etkilemiştir....
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 2: Değişen Şartlar Sebebiyle İşveren Tarafından İşin ve İşyerinin Uyarlanması
Koronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem günlük hem de iktisadi yaşamı önemli ölçüde...
Koronavirüs Bağlamında İş Hukuku Yazı Serisi - 1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazası Kapsamında Değerlendirme
Coronavirus (Covid-19) hastalığı, 11/03/2020 tarihinden itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'pandemi” olarak ilan edilmiş, ülkemizde ve dünyada hızla yayılan bu hastalık hem iktisadi hem de günlük yaşamı önemli ölçüde...