banner590
Av. Atilla ÖZEN
Av. Atilla ÖZEN
Yazarın Makaleleri
BAROLARIN NİTELİKLERİ VE TOPLUMSAL OLAYLARDA DAVA AÇMA YETKİLERİ
1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun (Av.K.) 76. maddesinde, 2001 yılında yayınlanan 4667 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe kadar avukatların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, avukatlık mesleğinin...
AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ
Avukatların müvekkilleri ile yaşadıkları ücret uyuşmazlıklarında beklentileriyle, bu uyuşmazlıklardan ötürü mahkemelerce verilen kararlar arasında belirgin farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle yasa koyucu, yürürlükteki 1136...
AVUKAT YANINDA BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLARIN DİSİPLİN SORUMLULUĞU
Giriş Bir avukat yanında, avukatlık bürosunda yahut avukatlık ortaklığında çalışan avukatların hukuki rejimi belirsizdir Bu konuda 27.06.1938 gün ve 3499 sayılı Avukatlık Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. 19/3/1969 tarihli...
CEZA YARGILAMASINDA SES VE GÖRÜNTÜLÜ SİSTEM İLE (SEGBİS) İFADE VE SORGU HUKUKA AYKIRI MI?
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 'Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri” kenar başlıklı 180. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında, kovuşturma evresinde hastalık, malullük, giderilmesi olanağı bulunmayan...
AVUKATLIĞA KABULDE ENGEL SUÇLAR, MEMNU HAKLARIN İADESİ VE BU KARARIN KESİNLEŞMİŞ DİSİPLİN CEZALARINA ETKİSİ
I- Avukatlığa kabulde engel suçlar 19.3.1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun (Av.K.) 5/1-a maddesinde 'Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasdi bir...
İDARENİN CEZA YARGILAMASI ALANINDA DÜZENLEYİCİ İŞLEM YAPMA YETKİSİ
I- Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca idarenin yönetmelik yapma yetkisi 1.6.2005 gün ve 25832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği” ile 14.2.2007 gün ve 26434 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'CMK'da...
KAMUYA AVUKAT ALIMI VE OBJEKTİFLİK
Bakanlar Kurulu tarafından kamuya personel alımlarında şeffaflığın ve objektifliğin sağlanması amacıyla, 18.3.2002 gün ve 2002/3975 sayılı Resmi Gazetede 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel...
BARO
Barolar, toplumsal ve siyasal olaylardaki konumlanmalarından dolayı bazı dönemlerde tartışmaların odak noktası haline gelmişlerdir. Danıştay kararlarında da vurgulandığı üzere bağımsız savunmanın temsilcisi, hak arama hürriyetinin güvencesi...
AVUKATLARIN UZLAŞMA SAĞLAMA YETKİSİ (Av.K. m. 35/A)
2001 yılında Avukatlık Kanunu'na eklenen 35/A maddesi ile dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce avukatlara intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara...
AVUKATLARIN BİLGİ VE BELGE İNCELEME YETKİSİ
Türkiye Barolar Birliği, 7 Nisan 2020 gün ve 2020/40 no'lu duyurusu ile, avukatların bilgi ve belge taleplerini yerine getirmeyen kamu görevlilerine yönelik yaptırım düzenlenmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğunu bildirmiştir....
BERAAT EDEN SANIK YARARINA HÜKMEDİLEN VEKALET ÜCRETİ AVUKATA ÖDENMELİDİR
Son günlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, beraat eden ve kendisini bir vekille temsil ettiren sanık yararına hükmedilen vekalet ücretinin, sanığa mı yoksa sanık avukatına mı ödenmesi gerektiğine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan...
AVUKATLIK YETKİLERİ ve YARGIYI BEKLEYEN TEHLİKE
Gün geçmiyor ki avukata özgülenmiş çalışma alanına tecavüz vuku bulmasın. En son Türkiye Barolar Birliği (TBB) yayınladığı 3 Nisan 2020 gün ve 2020/39 no'lu duyuruda, Ticaret Bakanlığı nezdinde yaptığı girişimler sonucu Bakanlığın,...